Skalowanie stron umożliwia zmniejszanie lub powiększanie stron podczas drukowania. Dostępne opcje:

Automatyczne skalowanie w celu dopasowania do papieru

Program Acrobat pozwala zmienić rozmiar stron pliku PDF, tak aby dopasować je do wybranego rozmiaru papieru.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Z menu Skalowanie strony wybierz jedną z następujących opcji:
  Dopasuj do obszaru drukowalnego Pozwala powiększać małe strony i zmniejszać duże w celu dopasowania ich do papieru.
  Zmniejsz do obszaru drukowalnego  Zmienia rozmiar tylko dużych stron, aby pasowały do papieru. Małe strony drukuje w niezmienionym formacie.

  Wybierz opcje z menu Skalowanie strony
 3. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Wskazówka: (dotyczy wyłącznie programu Acrobat, nie Adobe Reader) dla pliku PDF można ustawić domyślne konkretne opcje skalowania lub drukowania. Wybierz polecenie Plik > Właściwości i kliknij zakładkę Zaawansowane. Wybierz opcje Ustawienia domyślne w oknie dialogowym drukowania. Opcją domyślną w menu Skalowanie strony jest opcja Zmniejsz do obszaru drukowalnego. Zapisz plik, aby zastosować nowe ustawienia domyślne. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia domyślne w oknie dialogowym drukowania w Pomocy programu Acrobat.

 

Skalowanie ręczne przy użyciu wartości procentowych

Niedostępne w programie Adobe Reader 9: skalowanie przy użyciu domyślnych opcji skali w programie Adobe Reader w wersji 9 lub starszej.

Plik PDF można powiększać lub zmniejszać o dokładny procent. 

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. W menu Skalowanie strony wybierz opcję Podziel wszystkie strony, aby wyświetlić opcję Skala fragmentu %.
  Uwaga! Jeśli w menu nie ma opcji dzielenia, upewnij się, że w oknie dialogowym zaawansowanych ustawień drukowania nie zaznaczono żadnej z następujących opcji: Drukuj jako obraz, Rozbarwienia (tylko w przypadku programu Acrobat) lub Rozbarwienia In-RIP.

 3. W polu Skala fragmentu wprowadź wartość procentową, o którą chcesz powiększyć lub zmniejszyć plik PDF. Kliknij dowolną inną opcję, aby odświeżyć podgląd z prawej strony.

  Opcje Skala fragmentu


 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online