Podręcznik użytkownika Anuluj

Wyświetlanie wyników, obiektów i zasobów inspekcji wstępnej (Acrobat Pro)

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Informacje o wynikach inspekcji wstępnej

Wyniki inspekcji wstępnej są wyświetlane w oknie dialogowym Inspekcja wstępna. Można je przeglądać w postaci listy, jako komentarze lub pojedynczo w oknie dialogowym. Lista wyników jest posortowana według priorytetu niezgodności. Najpierw podawane są błędy, następnie ostrzeżenia, a następnie zwykłe informacje. Obok każdej kontrolki, której warunki nie zostały spełnione zgodnie z bieżącym profilem inspekcji wstępnej, znajduje się ikona alarmu.

Okno dialogowe Inspekcja wstępna z wyświetlonymi problemami
Okno dialogowe Inspekcja wstępna z wyświetlonymi problemami

Ikony u góry okna dialogowego Inspekcja wstępna oznaczają, że wykryto co najmniej jeden problem: czerwona ikona  oznacza błąd, żółta ikona  oznacza ostrzeżenie, a niebieska ikona  symbolizuje zwykłe informacje (a nie błędy czy ostrzeżenia). Zielony ptaszek  oznacza, że nie wykryto żadnych problemów.

Wyświetlanie rezultatów w postaci listy

Wyniki inspekcji wstępnej uzyskane z wykorzystaniem kryteriów określonych w wybranym profilu można wyświetlić w postaci listy.

 1. Przeprowadzanie wstępnej inspekcji dokumentu.
 2. Gdy pojawią się wyniki, wykonaj dowolną spośród następujących czynności:
  • Jeśli są dostępne szczegóły, rozwiń obszar szczegółów dotyczących danego obiektu. W preferencjach inspekcji wstępnej można określić liczbę wyświetlanych wyników.

  • Aby wyświetlić obiekt w osobnym widoku, zaznacz opcję Pokaż w szybkim podglądzie.

  • Aby osadzić historię inspekcji wstępnej, wybierz przycisk Osadź historię inspekcji wstępnej. Historię inspekcji wstępnej można osadzić tylko wtedy, gdy do uruchomienia inspekcji wstępnej użyto profilu.

  • W przypadku przejścia do innego widoku w oknie dialogowym Inspekcja wstępna, kliknij pozycję Wyniki, aby powrócić do listy wyników.

  • Aby obejrzeć dany obiekt w kontekście strony PDF, kliknij go dwukrotnie. Obiekt zostanie wyróżniony za pomocą kropkowanej linii. Ta opcja jest użyteczna, gdy dany obiekt, na przykład czcionka, występuje w wielu miejscach w dokumencie. Czasami wybrany element jest atrybutem innego obiektu (np. przestrzenią kolorów). W takich wypadkach w dokumencie są wyróżniane wszystkie wystąpienia tego obiektu.

  Uwaga:

  Rodzaj linii, jej grubość i kolor można zmienić na zakładce Podświetlanie w preferencjach Inspekcji wstępnej.

  Nieprawidłowy obiekt na stronie PDF
  Nieprawidłowy obiekt na stronie PDF

Wyświetlanie problemu w szybkim podglądzie

Szybki podgląd pozwala wyodrębniać elementy ze stron zawierających złożone i nakładające się obszary. Niektóre pozycje, np. pola informacyjne dokumentu albo etykiety stron, nie mogą być wyświetlane.

 1. Rozwiń kategorię wyników, aby wyświetlić obiekty, w których wykryto problemy podczas inspekcji.
 2. Wybierz problematyczny obiekt z listy.
 3. Wybierz przycisk Pokaż w szybkim podglądzie.

 4. W oknie dialogowym Szybki podgląd inspekcji wstępnej zaznacz jedną z opcji menu Kolor tła. Wszystkie problemy uwzględnione w raporcie będą w szybkim podglądzie wyświetlane na tle o wybranym kolorze.

  Uwaga:

  Aby przejść przez wszystkie wyniki w tym widoku, można klikać przyciski strzałek. Jeśli panel wyników jest aktywny, można także użyć przycisków strzałek na klawiaturze.

  Nieprawidłowy obiekt w oknie inspekcji
  Nieprawidłowy obiekt w oknie inspekcji

Wyświetlanie zasobów i informacji ogólnych

Sekcja Przegląd w panelu Wyniki okna dialogowego Inspekcja wstępna zawiera listę wszystkich typów właściwości i zasobów dokumentu. Znajdują się tam wszystkie przestrzenie kolorów, czcionki, wzorki, ustawienia rastra, stany grafiki i obrazy wykorzystywane w dokumencie. Ponadto w tej sekcji są wyświetlane ogólne informacje o zanalizowanym dokumencie. Obejmują one nazwę aplikacji użytej do utworzenia dokumentu, datę utworzenia i datę ostatniej modyfikacji.

 1. Aby wyświetlić szczegóły, rozwiń sekcje Omówienie i Informacje inspekcji wstępnej na panelu Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna.

 2. W sekcji Przegląd można rozwinąć daną właściwość, aby wyświetlić zasoby.

Wyświetlanie wyników jako komentarzy

Wyniki Inspekcji wstępnej można osadzić w pliku PDF jako zwykłe komentarze. Wybierz komentarze   w prawym panelu, aby wyświetlić każdy komentarz (lub przefiltrowany komentarz) na liście.

Wstawianie i wyświetlanie komentarzy inspekcji wstępnej.

 1. Na panelu Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Wstaw wyniki jako komentarze.

 2. Po pojawieniu się monitu wybierz przycisk Osadź, aby osadzić komentarze niezależnie od ich liczby.

 3. Przytrzymaj wskaźnik nad komentarzem w pliku PDF lub wybierz notatkę samoprzylepną dla każdego komentarza, aby wyświetlić jego zawartość.

  Przykład raportu PDF z komentarzem-uwagą.
  Przykład raportu PDF z komentarzem-uwagą.

Usuwanie komentarzy inspekcji wstępnej

W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz menu Opcje, a następnie wybierz pozycję Usuń komentarze wstępne.

Osadzanie historii inspekcji wstępnej

Po osadzeniu historii inspekcji wstępnej dodawany jest podpis cyfrowy i informacje o historii inspekcji wstępnej. Historia inspekcji wstępnej obejmuje informacje o użytym profilu i aplikacji, w której go utworzono. Określa ona także, czy inspekcja wstępna powiodła się.

 1. Inspekcję wstępną należy uruchamiać przy użyciu pełnego profilu.
 2. Po wyświetleniu wyników wybierz przycisk Osadź historię inspekcji wstępnej.

 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacjami, wybierz przycisk OK.

 4. Zapisz plik i zamknij okno dialogowe Inspekcja wstępna.
 5. Aby wyświetlić podstawowe informacje o historii inspekcji wstępnej, wybierz ikonę Standardy w panelu nawigacyjnym po prawej stronie.

 6. Aby sprawdzić, czy profil użyty w dokumencie jest taki sam jak profil w systemie lokalnym, wybierz opcję Sprawdź odcisk palca profilu w panelu Standardy 
  Na przykład jeśli klient został poproszony o użycie określonego profilu, można użyć tej opcji, aby potwierdzić, że został on użyty.

 7. Aby usunąć historię inspekcji wstępnej, wybierz pozycję Usuń historię inspekcji wstępnej i zapisz plik.

Aby wyświetlić dodatkowe informacje o historii inspekcji wstępnej, wybierz Plik > Właściwości dokumentui wybierz opcję Dodatkowe metadane na karcie Opis.

Następnie w oknie dialogowym wybierz przycisk Zaawansowane. Na liście rozwiń pozycję http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Oprócz podstawowych informacji o inspekcji wstępnej lista zawiera także przegląd wyników oraz datę i godzinę wykonania profilu.

Uwaga:

Istniejącą historię inspekcji wstępnej można nadpisać, osadzając nową historię.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?