Informacje o wynikach inspekcji wstępnej

Wyniki inspekcji wstępnej są wyświetlane w oknie dialogowym Inspekcja wstępna. Można je przeglądać w postaci listy, jako komentarze lub pojedynczo w oknie dialogowym. Lista wyników jest posortowana według priorytetu niezgodności. Najpierw podawane są błędy, następnie ostrzeżenia, a następnie zwykłe informacje. Obok każdej kontrolki, której warunki nie zostały spełnione zgodnie z bieżącym profilem inspekcji wstępnej, znajduje się ikona alarmu.

Okno dialogowe Inspekcja wstępna z wyświetlonymi problemami
Okno dialogowe Inspekcja wstępna z wyświetlonymi problemami

Ikony u góry okna dialogowego Inspekcja wstępna oznaczają, że wykryto co najmniej jeden problem: czerwona ikona  oznacza błąd, żółta ikona  oznacza ostrzeżenie, a niebieska ikona  symbolizuje zwykłe informacje (a nie błędy czy ostrzeżenia). Zielony symbol zatwierdzenia  oznacza, że nie wykryto żadnych problemów.

Wyświetlanie rezultatów w postaci listy

Wyniki inspekcji wstępnej uzyskane z wykorzystaniem kryteriów określonych w wybranym profilu można wyświetlić w postaci listy.

 1. Przeprowadzanie wstępnej inspekcji dokumentu.
 2. Gdy pojawią się wyniki, wykonaj dowolną spośród następujących czynności:
  • Jeśli są dostępne szczegóły, rozwiń obszar szczegółów dotyczących danego obiektu. W preferencjach inspekcji wstępnej można określić liczbę wyświetlanych wyników.

  • Aby wyświetlić obiekt w osobnym widoku, zaznacz opcję Pokaż w szybkim podglądzie.

  • Aby osadzić historię inspekcji wstępnej, kliknij przycisk Osadź historię inspekcji wstępnej. Historię inspekcji wstępnej można osadzić tylko wtedy, gdy do uruchomienia inspekcji wstępnej użyto profilu.

  • W przypadku przejścia do innego widoku w oknie dialogowym Inspekcja wstępna, kliknij pozycję Wyniki, aby powrócić do listy wyników.

  • Aby obejrzeć dany obiekt w kontekście strony PDF, kliknij go dwukrotnie. Obiekt zostanie wyróżniony za pomocą kropkowanej linii. Ta opcja jest użyteczna, gdy dany obiekt, na przykład czcionka, występuje w wielu miejscach w dokumencie. Czasami wybrany element jest atrybutem innego obiektu (np. przestrzenią kolorów). W takich wypadkach w dokumencie są wyróżniane wszystkie wystąpienia tego obiektu.

  Uwaga:

  Rodzaj linii, jej grubość i kolor można zmienić na zakładce Podświetlanie w preferencjach Inspekcji wstępnej.

  Nieprawidłowy obiekt na stronie PDF
  Nieprawidłowy obiekt na stronie PDF

Wyświetlanie problemu w szybkim podglądzie

Szybki podgląd pozwala wyodrębniać elementy ze stron zawierających złożone i nakładające się obszary. Niektóre pozycje, np. pola informacyjne dokumentu albo etykiety stron, nie mogą być wyświetlane.

 1. Rozwiń kategorię wyników, aby wyświetlić obiekty, w których wykryto problemy podczas inspekcji.
 2. Wybierz problematyczny obiekt z listy.
 3. Kliknij przycisk Pokaż w szybkim podglądzie.
 4. W oknie dialogowym Szybki podgląd inspekcji wstępnej zaznacz jedną z opcji menu Kolor tła. Wszystkie problemy uwzględnione w raporcie będą w szybkim podglądzie wyświetlane na tle o wybranym kolorze.

  Uwaga:

  Aby przejść przez wszystkie wyniki w tym widoku, można klikać przyciski strzałek. Jeśli panel wyników jest aktywny, można także użyć przycisków strzałek na klawiaturze.

  Nieprawidłowy obiekt w oknie inspekcji
  Nieprawidłowy obiekt w oknie inspekcji

Wyświetlanie zasobów i informacji ogólnych

W sekcji Przegląd okna dialogowego Inspekcja wstępna są wymienione wszystkie właściwości i zasoby dokumentu. Znajdują się tam wszystkie przestrzenie kolorów, czcionki, wzorki, ustawienia rastra, stany grafiki i obrazy wykorzystywane w dokumencie. Ponadto w tej sekcji są wyświetlane ogólne informacje o zanalizowanym dokumencie. Obejmują one nazwę aplikacji użytej do utworzenia dokumentu, datę utworzenia i datę ostatniej modyfikacji.

 1. Aby wyświetlić szczegóły, rozwiń sekcje Omówienie i Informacje inspekcji wstępnej na panelu Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna.
 2. W sekcji Przegląd można rozwinąć daną właściwość, aby wyświetlić zasoby.

Wyświetlanie wyników jako komentarzy

Wyniki Inspekcji wstępnej można osadzić w pliku PDF jako zwykłe komentarze. Przykład: aby wyświetlić listę wszystkich komentarzy (lub przefiltrowanych komentarzy), można wybrać w panelu po prawej polecenie Narzędzia > Komentarz > Lista komentarzy.

Wstawianie i wyświetlanie komentarzy inspekcji wstępnej.

 1. Na panelu Wyniki w oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Wstaw wyniki jako komentarze.

 2. Po pojawieniu się monitu kliknij przycisk Osadź, aby osadzić komentarze niezależnie od ich liczby.
 3. W dokumencie PDF umieść wskaźnik myszy na komentarzu albo kliknij notatkę danego komentarza, aby wyświetlić jego zawartość.
  Przykład raportu PDF z komentarzem-uwagą.
  Przykład raportu PDF z komentarzem-uwagą.

Usuwanie komentarzy inspekcji wstępnej

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna wybierz z menu Opcje polecenie Usuń komentarze inspekcji wstępnej.

Osadzanie historii inspekcji wstępnej

Podczas osadzania historii inspekcji wstępnej dodawany jest podpis elektroniczny oraz informacje o historii inspekcji wstępnej. Historia inspekcji wstępnej obejmuje informacje o użytym profilu i aplikacji, w której go utworzono. Określa ona także, czy inspekcja wstępna powiodła się.

 1. Inspekcję wstępną należy uruchamiać przy użyciu pełnego profilu.
 2. Po wyświetleniu wyników kliknij przycisk Osadź historię inspekcji wstępnej.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacjami, kliknij przycisk OK.
 4. Zapisz plik i zamknij okno dialogowe Inspekcja wstępna.
 5. Aby wyświetlić podstawowe informacje o ścieżce audytu, w panelu nawigacji po lewej kliknij ikonę Standardy . W razie konieczności w panelu Standardy wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby sprawdzić, czy profil użyty dla dokumentu jest taki sam jak profil w systemie lokalnym, kliknij pozycję Sprawdź odcisk palca profilu. Jeśli na przykład klient został poproszony o użycie konkretnego profilu, można użyć tej kontroli, aby to sprawdzić.

  • Aby usunąć historię inspekcji wstępnej, kliknij pozycję Usuń historię inspekcji wstępnej i zapisz plik.

 6. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o ścieżce audytu, wybierz polecenie Plik > Właściwości, a następnie w zakładce Opis kliknij przycisk Dodatkowe metadane. Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Zaawansowane. Na liście rozwiń pozycję http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Oprócz podstawowych informacji o inspekcji wstępnej lista zawiera także przegląd wyników oraz datę i godzinę wykonania profilu.

Uwaga:

Istniejącą historię inspekcji wstępnej można nadpisać, osadzając nową historię.