Możesz z łatwością przechowywać pliki z indywidualnego lub firmowego konta Box i mieć do nich dostęp, pracując na komputerze w programie Acrobat lub Acrobat Reader.

Dodawanie konta Box i uzyskiwanie dostępu do plików

 1. Wybierz pozycję Strona główna > Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Dodaj przypisany do konta Box. (Ewentualnie możesz także dodać konto za pomocą niestandardowego okna dialogowego Otwórz/Zapisz).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania.

  Logowanie do konta OneDrive
 2. Podaj adres e-mail i hasło do konta Box, a następnie kliknij przycisk Autoryzuj.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp do usługi Box.

  Zezwalanie na dostęp do usługi Box

  Dodane konto będzie widoczne w panelu po lewej stronie w sekcji Pliki. Zostanie wyświetlona lista plików/folderów. Wszystkie działania odnoszące się do wybranego typu pliku są dostępne w prawym panelu kontekstowym, a także z niestandardowego okna dialogowego Otwórz/Zapisz.

  Pliki Box w widoku strony głównej

Uwaga:

Polecenia Wyszukaj, Sortuj i Filtruj nie są jeszcze dostępne w widoku strony głównej dla plików Box.

Usuwanie konta Box

 1. W widoku strony głównej kliknij ikonę edycji/ołówka obok sekcji Pliki.

  Przycisk Edycja dla kont online
 2. Kliknij symbol „x” obok nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Gotowe obok sekcji Pliki.

  Usuwanie konta za pomocą symbolu „x” i przycisku Gotowe

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online