Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje na temat podpisów certyfikujących programie w Adobe Acrobat

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Program Adobe Acrobat obsługuje szereg rozwiązań dla podpisów elektronicznych i cyfrowych. Rozwiązania te obejmują podpisy certyfikujące, które umożliwiają podpisywanie plików PDF cyfrowym identyfikatorem opartym na certyfikacie. Podpisy certyfikujące są również zwane podpisami cyfrowymi. Program Acrobat umożliwia utworzenie własnego identyfikatora certyfikującego. Jednakże powszechnie wykorzystuje się identyfikator certyfikujący wydany przez zaufany certyfikujący podmiot zewnętrzny. Dodatkowe opcje podpisywania w programie Acrobat obejmują integrację z programem Adobe Acrobat Sign.

Dlaczego korzysta się z podpisów certyfikujących?

Wiele transakcji biznesowych, w tym finansowych, prawnych i innych regulowanych transakcji wymaga wysokiego stopnia pewności przy podpisywaniu dokumentów. Gdy dokumenty są rozpowszechniane elektronicznie, ważne jest, by osoby otrzymujące dokumenty mogły:

 • Zweryfikować autentyczność dokumentu — potwierdzić tożsamość każdej osoby, która podpisała dokument
 • Zweryfikować integralność dokumentu — potwierdzić, że dokument nie został zmodyfikowany podczas przesyłania

Podpisy oparte na certyfikacie zapewniają obie te usługi bezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw i rządów postanowiło utworzyć w swych organizacjach infrastrukturę do tworzenia podpisów cyfrowych opartych na certyfikacie. Korzystają one z zewnętrznych organów certyfikujących, by umożliwić niezależną weryfikację tożsamości. Przykłady:

 • Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, które muszą przestrzegać zaawansowanych lub kwalifikowanych wymagań dotyczących podpisu elektronicznego w regulacji dotyczącej podpisu elektronicznego eIDAS lub standardu PAdES wydanego przez ETSI (PDF Advanced Electronic Signatures, zaawansowane podpisy elektroniczne PDF)
 • Firmy farmaceutyczne, które muszą wykorzystywać podpisy zgodne ze standardem branżowym BioPharma SAFE (Signatures & Authentication For Everyone, podpisy i weryfikacja dla każdego)

Co mogę zrobić z identyfikatorami certyfikującymi?

Po otrzymaniu cyfrowych identyfikatorów opartych na certyfikacie użytkownicy końcowi mogą wykorzystać oprogramowanie Acrobat lub Adobe Reader w celu podpisywania plików PDF i weryfikowania plików otrzymanych od innych osób.

Podpisywać dokumenty

 • Podpisywać pliki PDF, korzystając z identyfikatorów certyfikujących
 • Umieszczać pole podpisu w dowolnym miejscu na stronie
 • Umieszczać wiele podpisów na stronie
 • Umieszczać znacznik czasowy na dokumencie podczas pracy ze skonfigurowanym serwerem umożliwiającym umieszczanie znacznika czasowego
 • Certyfikować dokument widocznym lub ukrytym podpisem, tak aby osoby otrzymujące dokument mogły zweryfikować jego autentyczność z możliwością zobaczenia widocznego podpisu na stronie lub bez takiej możliwości
 • Automatycznie umieszczać dane certyfikatu, by umożliwić długoterminową weryfikację

Weryfikować dokumenty

 • Weryfikować wszystkie podpisy, potwierdzać tożsamość każdej osoby, która podpisała dokument
 • Weryfikować integralność dokumentu poprzez prześledzenie wszystkich uprzednio podpisanych wersji dokumentu w celu weryfikacji zmian wprowadzonych w trakcie tworzenia dokumentu

Nadawać innym uprawnienia i zezwolenia

 • Opatrzyć dokument certyfikatem, pozostawiając fragmenty dokumentu, które można wypełnić, opatrzyć podpisem lub opatrzyć komentarzem
 • Wykorzystywać oprogramowanie Acrobat Pro w celu umożliwienia użytkownikom programu Reader wersja 9 lub późniejsza podpisywanie identyfikatorami certyfikującymi
 • Wykorzystywać oprogramowanie Acrobat Standard lub Pro w celu szyfrowania dokumentu PDF identyfikatorem certyfikującym, by ograniczyć korzystanie z dokumentu, np. drukowanie, edytowanie lub kopiowanie

Co, jeśli moja organizacja nie jest przygotowana do utworzenia podpisów opartych na certyfikacie?

Rozważ zarejestrowanie się w usłudze Adobe Acrobat Sign online, lidera w dziedzinie podpisów elektronicznych i zawierania umów internetowych. Program Acrobat Sign umożliwia natychmiastowe wysyłanie, podpisywanie i archiwizowane dokumentów PDF, Microsoft Word i innych. A co najlepsze, firma Adobe przechowuje je w sposób bezpieczny, tak więc Twój Dział IT nie musi tworzyć infrastruktury dla podpisów.

Zasoby

Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe (AATL): Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe to program umożliwiający milionom użytkowników na całym świecie tworzenie podpisów cyfrowych, które są zaufane, gdy podpisane dokumenty otwiera się w programie Acrobat lub Reader. Sprawdź bieżących członków.

Portal Adobe poświęcony bezpieczeństwu i prywatności: dobry pierwszy punkt odniesienia dla wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w Adobe.

Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów: Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów (Document Services, CDS) to poprzednik programu AATL.

Biblioteka dotycząca bezpieczeństwa treści: Rozległa dokumentacja dotycząca administrowania przez firmę Adobe podpisem certyfikującym.

Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi: Strony pomocy dotyczące zarządzania identyfikatorem cyfrowym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto