Program Adobe Acrobat obsługuje szereg rozwiązań dla podpisów elektronicznych i cyfrowych. Rozwiązania te obejmują podpisy certyfikujące, które umożliwiają podpisywanie plików PDF cyfrowym identyfikatorem opartym na certyfikacie. Podpisy certyfikujące są również zwane podpisami cyfrowymi. Program Acrobat umożliwia utworzenie własnego identyfikatora certyfikującego. Jednakże powszechnie wykorzystuje się identyfikator certyfikujący wydany przez zaufany certyfikujący podmiot zewnętrzny. Dodatkowe opcje podpisu w programie Acrobat obejmują integrację z usługą Adobe Sign.

Dlaczego korzysta się z podpisów certyfikujących?

Wiele transakcji biznesowych, w tym finansowych, prawnych i innych regulowanych transakcji wymaga wysokiego stopnia pewności przy podpisywaniu dokumentów. Gdy dokumenty są rozpowszechniane elektronicznie, ważne jest, by osoby otrzymujące dokumenty mogły:

 • Zweryfikować autentyczność dokumentu — potwierdzić tożsamość każdej osoby, która podpisała dokument
 • Zweryfikować integralność dokumentu — potwierdzić, że dokument nie został zmodyfikowany podczas przesyłania

Podpisy oparte na certyfikacie zapewniają obie te usługi bezpieczeństwa. Wiele przedsiębiorstw i rządów postanowiło utworzyć w swych organizacjach infrastrukturę do tworzenia podpisów cyfrowych opartych na certyfikacie. Korzystają one z zewnętrznych organów certyfikujących, by umożliwić niezależną weryfikację tożsamości. Przykłady:

 • Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, które muszą przestrzegać zaawansowanych lub kwalifikowanych wymagań dotyczących podpisu elektronicznego w regulacji dotyczącej podpisu elektronicznego eIDAS lub standardu PAdES wydanego przez ETSI (PDF Advanced Electronic Signatures, zaawansowane podpisy elektroniczne PDF)
 • Firmy farmaceutyczne, które muszą wykorzystywać podpisy zgodne ze standardem branżowym BioPharma SAFE (Signatures & Authentication For Everyone, podpisy i weryfikacja dla każdego)

Co mogę zrobić z identyfikatorami certyfikującymi?

Po otrzymaniu cyfrowych identyfikatorów opartych na certyfikacie użytkownicy końcowi mogą wykorzystać oprogramowanie Acrobat lub Adobe Reader w celu podpisywania plików PDF i weryfikowania plików otrzymanych od innych osób.

Podpisywać dokumenty

 • Podpisywać pliki PDF, korzystając z identyfikatorów certyfikujących
 • Umieszczać pole podpisu w dowolnym miejscu na stronie
 • Umieszczać wiele podpisów na stronie
 • Umieszczać znacznik czasowy na dokumencie podczas pracy ze skonfigurowanym serwerem umożliwiającym umieszczanie znacznika czasowego
 • Certyfikować dokument widocznym lub ukrytym podpisem, tak aby osoby otrzymujące dokument mogły zweryfikować jego autentyczność z możliwością zobaczenia widocznego podpisu na stronie lub bez takiej możliwości
 • Automatycznie umieszczać dane certyfikatu, by umożliwić długoterminową weryfikację

Weryfikować dokumenty

 • Weryfikować wszystkie podpisy, potwierdzać tożsamość każdej osoby, która podpisała dokument
 • Weryfikować integralność dokumentu poprzez prześledzenie wszystkich uprzednio podpisanych wersji dokumentu w celu weryfikacji zmian wprowadzonych w trakcie tworzenia dokumentu

Nadawać innym uprawnienia i zezwolenia

 • Opatrzyć dokument certyfikatem, pozostawiając fragmenty dokumentu, które można wypełnić, opatrzyć podpisem lub opatrzyć komentarzem
 • Wykorzystywać oprogramowanie Acrobat Pro w celu umożliwienia użytkownikom programu Reader wersja 9 lub późniejsza podpisywanie identyfikatorami certyfikującymi
 • Wykorzystywać oprogramowanie Acrobat Standard lub Pro w celu szyfrowania dokumentu PDF identyfikatorem certyfikującym, by ograniczyć korzystanie z dokumentu, np. drukowanie, edytowanie lub kopiowanie

Co, jeśli moja organizacja nie jest przygotowana do utworzenia podpisów opartych na certyfikacie?

Warto rozważyć zarejestrowanie się do usługi online Adobe Sign, wiodącej usługi w zakresie podpisów elektronicznych i transakcji zawieranych przez Internet. Dzięki usłudze Adobe Sign można błyskawicznie wysyłać, otrzymywać i składać pliki PDF, Microsoft Word i inne dokumenty. A co najlepsze, firma Adobe przechowuje je w sposób bezpieczny, tak więc Twój Dział IT nie musi tworzyć infrastruktury dla podpisów.

Zasoby

Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe (AATL): Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe to program umożliwiający milionom użytkowników na całym świecie tworzenie podpisów cyfrowych, które są zaufane, gdy podpisane dokumenty otwiera się w programie Acrobat lub Reader. Sprawdź bieżących członków.

Portal Adobe poświęcony bezpieczeństwu i prywatności: dobry pierwszy punkt odniesienia dla wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i prywatnością w Adobe.

Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów: Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów (Document Services, CDS) to poprzednik programu AATL.

Biblioteka dotycząca bezpieczeństwa treści: Rozległa dokumentacja dotycząca administrowania przez firmę Adobe podpisem certyfikującym.

Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi: Strony pomocy dotyczące zarządzania identyfikatorem cyfrowym.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online