Publikowanie portfolio PDF na stronie internetowej (Acrobat Pro)

Program Acrobat może konwertować portfolio PDF do pliku w formacie SWF, który może zostać odtworzony przez inne osoby na stronie internetowej. Użytkownicy posiadający dostęp do strony internetowej będą także mieć dostęp do wszystkich elementów nawigacji i sterowania wideo. Aby obejrzeć podgląd portfolio PDF na stronie internetowej, należy opublikować zawartość na serwerze. Nie jest możliwy podgląd opublikowanego portfolio PDF na komputerze lokalnym.

Uwaga:

Możliwy jest podgląd i wyodrębnienie plików z opublikowanego portfolio PDF. Aby dokonać edycji portfolio PDF, należy otworzyć je w programie Acrobat.

 1. W otwartym portfolio PDF wybierz polecenie Plik > Zapisz portfolio PDF jako witrynę internetową.

 2. Wybierz folder lub utwórz nowy w celu zapisania plików pobranych z Internetu. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Utworzenie nowego folderu pozwoli łatwiej odszukać zapisane pliki.

  Folder danych
  Folder danych zawiera strukturę strony internetowej oraz odtwarzacz.

 3. (Opcjonalnie) Edytuj plik index.html. Przykład: Możesz dostosować wygląd istniejącej strony internetowej lub osadzić portfolio PDF w istniejącej stronie.

 4. Skopiuj cały folder danych wraz z plikiem index.html na serwer sieci Web. W celu skopiowania plików można skorzystać z protokołu FTP, zamontować serwer jako dysk lokalny lub wybrać inną metodę.

 5. Należy zapisać adres URL zapisanego pliku HTML.

 6. W oknie przeglądarki należy podać adres URL strony HTML, zaczynając od http:// lub https://.

Wskazówki dotyczące prawidłowego odtwarzania

 • Zainstaluj program Flash Player 10.1 lub jego nowszą wersję. Starsze wersje programu Flash Player nie są w stanie odtworzyć opublikowanego portfolio PDF.

 • Użyj portfolio PDF utworzonych w programie Acrobat Portfolio PDF utworzone w programie Acrobat 9 nie mogą być publikowane na stronach internetowych.

 • W portfolio PDF należy używać wyłącznie czcionek systemowych, nie zaś tekstu stylizowanego, czcionek osadzonych lub czcionek wymagających instalacji.

 • Wyświetl plik index.html z serwera www (http:// lub https://), nie z lokalnego komputera.

 • Należy unikać dodawania do portfolio PDF załączników lub klipów wideo w formacie SWF. W opublikowanej wersji portfolio PDF nie jest obsługiwane odtwarzanie wideo ani załączniki w formacie SWF.

Udostępnianie portfolio PDF

Aby udostępnić portfolio PDF innym osobom, można je wysłać pocztą e-mail albo przesłać do usługi Adobe Document Cloud. (Zobacz Udostępnianie plików).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online