Tworzenie portfolio PDF (Acrobat Pro)

Proces tworzenia portfolio PDF w nowej wersji programu Acrobat Pro został uproszczony. Instalacja programu Flash Player nie jest już wymagana do tworzenia lub przeglądania portfolio. W portfolio PDF można w prosty sposób tworzyć foldery, usuwać pliki składowe i foldery, edytować nazwy plików składowych, a także dodawać i edytować opisy plików składowych.

Tworzenie podstawowego portfolio PDF w kilku prostych krokach.

 1. Uruchom program Acrobat i wybierz kolejno polecenia Plik > Utwórz > Portfolio PDF.

 2. Przeciągnij pliki do okna dialogowego Utwórz portfolio PDF.

  Możesz też wybrać opcję z menu Dodaj pliki. Możesz dodać plik, folder plików, strony ze skanera, strony internetowe lub zawartość schowka.

 3. Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać pliki do Portfolio PDF.

  Wybrane pliki zostaną dodane do portfolio, a w panelu po lewej stronie zostanie wyświetlony pasek narzędzi wraz z miniaturami plików.  

  Portfolio PDF
  a – dodatkowy pasek narzędzi portfolio PDF, b – lewy panel z miniaturami plików

Uwaga:

W systemie Windows za pomocą modułu Acrobat PDFMaker w programach Outlook i Lotus Notes można tworzyć portfolio PDF podczas konwertowania wiadomości e-mail.

Dodawanie plików i folderów do portfolio PDF

Uwaga:

Ponieważ nie można zmienić kolejności plików w portfolio PDF, zaleca się dodawanie plików w żądanej kolejności. W przypadku dodawania folderu pliki znajdujące się w folderze są dodawane w kolejności alfabetycznej.  

Istnieje możliwość dodania zawartości do już istniejącego portfolio PDF.

 1. W otwartym Portfolio PDF wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W panelu po lewej stronie, kliknij przycisk Dodaj pliki i wybierz opcję Dodaj pliki, Dodaj folder lub Dodaj zawartość internetową.

  • Aby utworzyć folder, kliknij ikonę Utwórz folder na dodatkowym pasku narzędzi. 

  • Aby dodać pliki z komputera, przeciągnij pliki lub foldery do przestrzeni roboczej portfolio PDF lub na folder dostępny w panelu po lewej stronie.

  Uwaga:

  Aby zapewnić optymalną wydajność, nie należy przekraczać liczby 15 plików składowych oraz ich łącznej wielkości 50 MB.

Zmiana kolejności plików w portfolio PDF

W panelu nawigacyjnym portfolio PDF wykonaj następujące zadania:

 • Przeciągnij piki, aby zmienić ich kolejność w folderze portfolio PDF.
 • Upuść pliki do folderów lub foldery do innych folderów, jeśli znajdują się na tym samym poziomie lub w tym samym folderze.

Dodawanie zawartości internetowej do portfolio PDF

Możesz tworzyć łącza do stron internetowych lub osadzać znaczniki wideo. Wstawianie łączy jest przydatne, jeśli chcesz zmniejszyć wielkość portfolio PDF.

 1. W lewym panelu kliknij przycisk Dodaj pliki i wybierz opcję Dodaj zawartość internetową.

 2. Wprowadź nazwę i opis zawartości sieci Web, która zostanie dodana do portfolio PDF. Ten plik internetowy odsyła do zawartości wskazanej przez użytkownika.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać łącze do strony internetowej, wybierz opcję Dodaj łącze internetowe, a następnie dodaj adres URL.

  • Aby osadzić znacznik wideo, wybierz opcję Dodaj znacznik osadzenia, a następnie wklej kod osadzenia klipu wideo. Serwisy z klipami wideo zazwyczaj oferują sposób skopiowania kodu osadzania klipów. Przykład: Na stronie internetowej może być wyświetlane okno Embed (Osadź), które zawiera kod osadzenia oraz inne informacje.

Konwertowanie plików multimedialnych w portfolio PDF (Acrobat Pro)

W ramach portfolio PDF można przekonwertować na format PDF następujące pliki multimedialne: pliki SWF i mp3. Można także dokonać konwersji do formatu PDF następujących plików zakodowanych w standardzie H.264 (z dźwiękiem AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP i 3G2. (H.264 i AAC są standardami opcjami kodowania i kompresji dla filmów).

 1. Z poziomu otwartego portfolio PDF kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub lewym przyciskiem z naciśniętym klawiszem Control (Macintosh) jeden lub więcej plików multimedialnych w portfolio PDF i wybierz polecenie Konwertuj na PDF.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe, określ odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie lub wydzielanie plików i folderów z portfolio PDF

Usunięcie folderu spowoduje usunięcie z portfolio PDF wszystkich plików znajdujących się w tym folderze. Możesz również wydzielić jeden lub więcej elementów z portfolio PDF i zapisać je oddzielnie.

  • Z otwartego portfolio PDF, wybierz jeden lub więcej plików lub folderów w portfolio PDF i naciśnij klawisz Delete lub kliknij ikonę Usuń plik , aby usunąć zaznaczone elementy z portfolio.
  • Jeśli chcesz wydzielić (lub zapisać) element z portfolio, kliknij ikonę Wydziel z portfolio , wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać wybrany element, a następnie kliknij przycisk Zapisz.  
  • Z otwartego portfolio PDF, wybierz jeden lub więcej plików lub folderów w portfolio PDF i naciśnij klawisz Delete lub kliknij ikonę Usuń plik , aby usunąć zaznaczone elementy z portfolio.
  • Jeśli chcesz wydzielić (lub zapisać) element z portfolio, kliknij ikonę Wydziel z portfolio , wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać wybrany element, a następnie kliknij przycisk Zapisz.  

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online