Dodawanie modeli 3D do strony dokumentu PDF (Acrobat Pro)

Narzędzie 3D pozwala umieścić plik 3D (w formacie U3D wydanie 3 lub PRC) na stronie dokumentu PDF. Program Acrobat Pro pozwala tworzyć pliki PDF 3D, ale tylko na podstawie plików U3D ECMA w wersji 1.

Po umieszczeniu pliku 3D można dostosować obszar roboczy, w którym jest wyświetlany model 3D, zmienić właściwości prezentacji dla paska narzędziowego 3D i zawartości oraz utworzyć dodatkowe widoki.

Dodawanie modelu 3D na stronie

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Rich Media > Dodaj 3D.

 2. Metodą przeciągania utwórz na stronie obszar roboczy pliku 3D.
 3. W oknie dialogowym Wstaw 3D kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik 3D, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

W oknie dialogowym Wstaw 3D zaznacz pozycję Pokaż opcje zaawansowane, aby określić początkowe właściwości 3D dla pliku.

Przesuwanie, usuwanie lub zmiana wielkości obszaru roboczego 3D

 1. Wybierz polecenie Narzędzia >Rich Media > Zaznacz obiekt .

  Uwaga:

  Należy uważać, aby nie pomylić narzędzia Zaznacz obiekt z podstawowym narzędziem Zaznaczanie. Narzędzie Zaznacz obiekt służy do dostosowywania obszaru roboczego 3D.

 2. Zaznacz obszar roboczy 3D i wprowadź odpowiednie zmiany:
  • Aby przesunąć obszar roboczy, przeciągnij jego ikonę w nowe miejsce.

  • Aby usunąć obszar roboczy (i model 3D), zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

  • Aby zmienić wielkość obszaru roboczego, przeciągnij narożniki ramki obszaru. Wymiary obiektów 3D zostaną dostosowane do nowych wymiarów obszaru roboczego.

Właściwości 3D (Acrobat Pro)

Wyświetl właściwości 3D, aktywując narzędzie Zaznacz obiekt (Narzędzia > Rich Media > Zaznacz obiekt) i klikając dwukrotnie wewnątrz aktywnego modelu.

Zakładka 3D

Opcje na zakładce 3D określają sposób przedstawiania modelu 3D. W przeciwieństwie do ustawień na innych zakładkach ustawienia z zakładki 3D nie mają wpływu na sam importowany plik.

Opcje na zakładce 3D są takie same jak na pasku narzędziowym 3D z wyjątkiem następujących opcji:

Styl animacji

W przypadku modeli z animacją to ustawienie określa sposób animowania w programie Acrobat.

Dodaj domyślne widoki

Umożliwia stosowanie innych widoków modelu. Rzutowanie ortogonalne (prostopadłe) pozwala usunąć jeden wymiar z zachowaniem proporcji między obiektami; w konsekwencji model 3D uzyskuje mniej realistyczny wygląd. Rzutowanie ortogonalne jest szczególnie użyteczne w przypadku prezentacji diagramów, takich jak wykresy matematycznych funkcji 3D. Rzutowanie perspektywiczne zapewnia bardziej realistyczny wygląd modelu 3D; obiekty oddalone są mniejsze niż obiekty na pierwszym planie.

Pokaż pasek narzędziowy

Umożliwia wyświetlanie paska narzędziowego 3D wspólnie z obrazem. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, można kliknąć obraz 3D prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić pasek narzędziowy 3D.

Otwórz drzewo modelu

Wyświetla drzewo modelu w panelu Drzewo modelu. Panel Drzewo modelu składa się z trzech okien. W każdym z nich wyświetlane są odrębne informacje i elementy sterujące.

Skrypt

Umożliwia określenie pliku JavaScript, który będzie uruchamiany po włączeniu modelu 3D. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby dodać plik JavaScript do dokumentu PDF.

Ustawienia uruchamiania

Włącz, gdy

Określa, kiedy model 3D jest aktywowany. Jeśli model 3D jest aktywny, można przekształcać go, na przykład za pomocą narzędzi nawigacyjnych 3D.

Wyłącz, gdy

Pozwala określić sposób wyłączania aktywnego modelu 3D. Jeśli model 3D nie jest aktywny, w jego obszarze roboczym jest widoczny dwuwymiarowy obrazek podglądu lub afisz.

Styl odtwarzania

Umożliwia wyświetlanie modelu 3D w ruchomym oknie poza stroną. Wybranie opcji Odtwórz zawartość w ruchomym oknie pozwala określić rozmiar okna (w pikselach) w menu Wysokość i Szerokość.

Szerokość krawędzi

Służy do tworzenia obramowania wokół obiektu 3D.

Tło przezroczyste

Usuwa kolor tła.

Obraz plakatu

Aby zastąpić domyślny widok nieaktywnego modelu 3D, należy wybrać opcję Obraz plakatu. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć żądany obraz.

Zasoby

Zakładka Zasoby służy do dodawania plików utworzonych w formacie Flash® do modelu 3D na potrzeby animacji, efektów i tekstur. Aby powiązać zasób Flash, wybierz go z listy zasobów, a następnie wybierz typ powiązania (Pierwszy plan, Tło lub Materiał). W celu powiązania materiału trzeba dodatkowo wprowadzić nazwę materiału na potrzeby części, dla których materiał ma być wyświetlany.

Dodaj

Służy do dodawania plików SWF do modelu 3D w celu uzyskania animacji lub ustawienia tła.

Dodaj katalog

Umożliwia dodawanie katalogu plików zasobów do obiektu 3D.

Usuń

Zaznacz plik na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby usunąć ten plik.

Nazwa

Wyświetla nazwę pliku zaznaczonego na liście. Nazwę zasobu możesz zmienić pod kątem skryptów. Możesz na przykład zmienić nazwę na używaną w skrypcie.

Wiązanie

Podczas dodawania plików utworzonych w formacie Flash jako zasobów dla modelu 3D wiązanie określa sposób współdziałania tych plików. Można na przykład ustawić jeden zasób do działania w tle, a drugi tak, aby został uruchomiony na pierwszym planie. Po dodaniu plików do listy wybierz jeden plik, a następnie w sekcji Wiązanie wybierz opcję Tło, Pierwszy plan lub Materiał.

Materiał

Podczas tworzenia zawartości 3D można użyć pola Materiał w celu zdefiniowania materiału na potrzeby modelu. Nazwę materiału można skojarzyć z zasobem przez wybranie opcji Materiał w sekcji Wiązanie.

Zmienne formatu Flash

Podczas tworzenia plików Flash można użyć pola Zmienne formatu Flash w celu dodania zmiennych języka ActionScript™ dla wybranego pliku.

Obsługa JavaScript

Jeśli z plikiem PDF modelu 3D jest skojarzony oddzielny plik JavaScript, można go uaktywnić.

 1. Otwórz plik PDF w programie Acrobat.

 2. Przy użyciu narzędzia Rączka kliknij model 3D, aby go uaktywnić, a następnie kliknij model 3D prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom JavaScript.

 3. Znajdź plik JavaScript, który chcesz dodać, i kliknij przycisk Otwórz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online