Składnik PDF Shell, który jest elementem programów Acrobat DC i Acrobat Reader DC, umożliwia wyświetlenie miniatur dokumentów PDF w programie Eksplorator Windows w 32- i 64-bitowych wersjach systemów Windows. Funkcja ta jest domyślnie WYŁĄCZONA. Można włączyć ją za pomocą określonego ustawienia, które jest dostępne w preferencjach.

Uwaga:

W przypadku programów Acrobat XI i Reader XI miniatury plików PDF są automatycznie wyświetlane w programie Eksplorator Windows w 32-bitowych systemach Windows. Funkcja ta nie jest jednak obsługiwana w przypadku 64-bitowych systemów Windows.

Etapy

 1. Uruchom program Acrobat DC lub Acrobat Reader DC. Przejdź do menu Edycja i wybierz pozycję Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz pozycję Ogólne z listy kategorii, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz podgląd miniatur PDF w programie Windows Explorer.

  Włącz podgląd miniatur PDF

  Uwaga:

  Jeśli nie widać pola wyboru Włącz podgląd miniatur PDF w programie Eksplorator Windows, zaktualizuj program Acrobat DC lub Acrobat Reader DC do najnowszej wersji. Aby automatycznie zaktualizować z poziomu produktu, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Poczekaj kilka sekund, aż program Acrobat DC zostanie skonfigurowany, aby wyświetlać podgląd miniatur w programie Eksplorator Windows.

  Uwaga:

  W programie Acrobat Reader DC zostanie wyświetlony monit z prośbą o dodanie funkcji do obecnej instalacji. Kliknij przycisk Tak, aby zatwierdzić.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online