Dynamiczny charakter treści 3D sprawia, że są one potencjalnie zagrożone powstawaniem luk w zabezpieczeniach. Dlatego też automatyczne odtwarzanie treści 3D w plikach PDF jest domyślnie wyłączone.

Włącz odtwarzanie treści 3D w pliku PDF

Gdy otworzysz plik PDF z treścią 3D, u góry pojawi się żółty pasek z komunikatem „Wyświetlanie treści 3D zostało wyłączone. Włącz tę funkcję, jeśli dokument jest zaufany”.

Automatyczne odtwarzanie treści 3D jest domyślnie wyłączone
Automatyczne odtwarzanie treści 3D jest domyślnie wyłączone

Aby włączyć wyświetlanie treści 3D w bieżącym dokumencie:

Kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

  • Ufaj temu dokumentowi tylko raz
  • Zawsze ufaj temu dokumentowi

Aby trwale włączyć wyświetlanie treści 3D:

  • Przejdź do menu Edycja > Preferencje > 3D i Multimedia, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz odtwarzanie treści 3D.

Włączanie odtwarzania treści 3D dla zaufanej zawartości

Treści 3D zostały zintegrowane z Trust Framework, dlatego możliwe jest wyświetlanie treści 3D dla zaufanej zawartości, nawet gdy wyłączona jest opcja wyświetlania treści 3D. Funkcja działa w następujący sposób:

  • Wyłącz treści 3D.
  • Dodaj pliki, foldery i hosty do zaufanych lokalizacji uprzywilejowanych za pomocą panelu Edycja > Preferencje > Zabezpieczenia (Rozszerzone) > Lokalizacje uprzywilejowane.
  • Gdy zostaje otwarty plik PDF z treścią 3D:
    • Jeśli plik/lokalizacja znajduje się w lokalizacjach uprzywilejowanych, treści 3D zostaną wyświetlone.

Jeśli nie jest zaufany, zostaje wyświetlony komunikat na żółtym pasku „Wyświetlanie treści 3D zostało wyłączone. Włącz tę funkcję, jeśli dokument jest zaufany”. Przycisk Opcje umożliwia wybór ustawienia Ufaj temu dokumentowi tylko raz i Zawsze ufaj temu dokumentowi dla danego dokumentu.

Specyficzne konfiguracje dla działów IT firm

Działy IT firm mogą skonfigurować ustawienia użytkownika końcowego za pośrednictwem klucza HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. Działy IT firm mogą wyłączyć i zablokować wyświetlanie treści 3D tak, by użytkownik nie mógł zmienić tego ustawienia, korzystając z klucza HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(nazwa produktu)\(wersja)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online