Dostęp do plików na Dysku Google w programie Acrobat

Możesz teraz z łatwością przechowywać pliki z konta Dysku Google i mieć dostęp do tych plików, pracując na komputerze w programie Acrobat DC.

 

Dodawanie konta Dysku Google w programie Acrobat DC i uzyskanie dostępu do plików

 1. Wybierz pozycję Strona główna > Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Dodaj przypisany do konta dysku Google.

  Dodawanie dysku Google

 2. W domyślnej przeglądarce zostanie wyświetlone okno logowania.

  a.) Wprowadź adres e-mail w usłudze Google i kliknij przycisk Dalej.

  Zaloguj się, używając konta Google

  b) Wprowadź hasło do konta i kliknij przycisk Zaloguj się.

  Zaloguj się, używając konta Google

 3. Program Acrobat w oknie przeglądarki poprosi o zezwolenie na dostęp do plików dysku Google i zarządzanie nimi. Kliknij opcję Zezwól w oknie dialogowym uprawnień, a następnie kliknij opcję Zezwól w oknie dialogowym potwierdzenia.

  Okno dialogowe uprawnień do dostępu do plików

  Okno dialogowe potwierdzenia

 4. W przeglądarce zostanie wyświetlony monit o powrót do programu Acrobat lub Acrobat Reader w celu zakończenia dodawania konta dysku Google. Kliknij przycisk Tak.

  Otwieranie programu Acrobat lub Acrobat Reader
  Przykład monitu programu Acrobat w przeglądarce Edge

  Dodane konto będzie widoczne w panelu po lewej stronie w sekcji Pliki, a lista plików/folderów zostanie wyświetlona w panelu po prawej stronie. Teraz wszystkie działania odnoszące się do wybranego typu pliku są dostępne tutaj, a także z niestandardowego okna dialogowego Otwórz/Zapisz.

  Pliki Dysku Google w widoku strony głównej

Usuwanie konta Google z programu Acrobat DC

 1. W widoku strony głównej kliknij ikonę edycji/ołówka obok sekcji Pliki.

  Przycisk Edycja dla kont online

 2. Kliknij symbol „x” obok nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w oknie dialogowym potwierdzenia.

  Kliknij ikonę krzyżyka, aby usunąć konto.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto