Możesz teraz z łatwością przechowywać pliki z konta Dysku Google i mieć dostęp do tych plików, pracując na komputerze w programie Acrobat DC.

 

Dodawanie konta Dysku Google w programie Acrobat DC i uzyskanie dostępu do plików

 1. Wybierz pozycję Strona główna > Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Dodaj przypisany do konta Dysku Google. Wyświetlone zostanie okno dialogowe logowania.

  A) Podaj adres e-mail do konta Google i kliknij przycisk Dalej.

  Zaloguj się, używając konta Google

  B) Wprowadź hasło do konta i kliknij przycisk Zaloguj się.

  Zaloguj się, używając konta Google
 2. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zezwalaj.

  Potwierdzenie dodania konta Google do programu Acrobat

  Dodane konto będzie widoczne w panelu po lewej stronie w sekcji Pliki, a lista plików/folderów zostanie wyświetlona w panelu po prawej stronie. Teraz wszystkie działania odnoszące się do wybranego typu pliku są dostępne tutaj, a także z niestandardowego okna dialogowego Otwórz/Zapisz.

  Pliki Dysku Google w widoku strony głównej

Usuwanie konta Google z programu Acrobat DC

 1. W widoku strony głównej kliknij ikonę edycji/ołówka obok sekcji Pliki.

  Przycisk Edycja dla kont online
 2. Kliknij symbol „x” obok nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń w oknie dialogowym potwierdzenia.

  Kliknij ikonę krzyżyka, aby usunąć konto.