Powiadomienia programu Acrobat to zazwyczaj aktualizacje dotyczące wszelkich zmian w statusie dokumentów udostępnionych do wyświetlania, recenzowania lub podpisywania. Informują użytkownika o czynnościach wykonanych na dokumencie, obejmujących wszystkie przychodzące i wychodzące żądania dla dokumentów udostępnionych użytkownikowi lub przez niego. Zarówno nadawca, jak i odbiorca są natychmiast powiadamiani o zmianach w statusie dokumentu i czynnościach w obiegu pracy. Dodatkowo dzienny przegląd powiadomień jest wysyłany do użytkownika w wiadomości e-mail.

 

Ikona dzwonka powiadomienia

Ikona dzwonka znajduje się obok menu Profil w prawym górnym rogu aplikacji komputerowej Acrobat DC, aplikacji mobilnej Acrobat Reader oraz interfejsu internetowego usługi Document Cloud. W przypadku nowego powiadomienia na ikonie dzwonka wyświetli się czerwona tarcza. Możesz kliknąć ikonę, aby wyświetlić wszystkie powiadomienia.

Powiadomienia w programie Acrobat DC

Uwaga:

Członkowie usługi Creative Cloud mogą także zapoznać się z informacjami w aplikacji komputerowej Creative Cloud.

Panel Powiadomienie

Po kliknięciu ikony dzwonka powiadomienia zostaną wyświetlone w panelu Powiadomienie. Nowe powiadomienia są podświetlone, dzięki czemu można łatwo wyszukać powiadomienia, które pojawiły się od czasu ostatniej wizyty. Każde powiadomienie jest wyświetlane jako karta i zawiera szczegółowe informacje.

Powiadomienia wyświetlane dla różnych obiegów pracy są wymienione w poniższych tabelach.

Zrecenzuj obieg pracy

Obieg pracy Zawiadomienie

Dokument wysłany lub udostępniony: (zaproszenie do recenzji)

Wykonaj działanie
Znaczniki wzmianek @ Wykonaj działanie (dla oznaczonego recenzenta)
Działanie z komentarzem odbiorcy: dodanie, zmodyfikowanie, rozwiązanie lub usunięcie komentarzy i odpowiedzi Zadanie zakończone
Odbiorca klika pozycję Gotowe, aby wskazać, że recenzja została zakończona Zadanie zakończone
Przypomnienie o ostatecznym terminie: wyzwalane na podstawie harmonogramu ustalonego przez inicjatora Wykonaj działanie

Udostępnij i śledź

Obieg pracy Zawiadomienie
Udostępniony lub wysłany dokument: dostarczony Wykonaj działanie
Działanie odbiorcy: dokument wyświetlony Zadanie zakończone

Proces podpisywania

Obieg pracy Zawiadomienie
Dokument wysłany do podpisania Wykonaj działanie (dla odbiorcy)
Odbiorca zatwierdza, odrzuca, deleguje, akceptuje, wypełnia lub potwierdza umowę Zadanie zakończone (dla nadawcy)
Przypomnienie o konieczności wykonania działania (Podpisz lub Zatwierdź) Wykonaj działanie

Uwaga:

  • Aplikacja komputerowa Acrobat – powiadomienia o podpisie dla użytkowników firmowych nie są obecnie dostępne.
  • Aplikacja mobilna Acrobat Reader – powiadomienia o podpisie dla umów wysłanych do podpisu za pomocą aplikacji mobilnej nie są obecnie dostępne. Użytkownik otrzymuje jednak powiadomienia o konieczności podpisania umów otrzymanych do podpisu.

Obieg pracy Uzupełnij, podpisz i wyślij

Obieg pracy Zawiadomienie
Dokument udostępniony/wysłany Wykonaj działanie (dla odbiorcy)
Odbiorca wyświetla dokument Zadanie zakończone (dla nadawcy)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online