Informacje o wyjściowych profilach konwersji

Wyjściowy profil konwersji opisuje urządzenie docelowe, za pomocą którego będą odtwarzane kolory w pliku PDF (np. urządzenie do drukowania rozbarwień). Wyjściowe profile konwersji zastępują przestrzenie robocze w trakcie drukowania i wyświetlania plików PDF, ale nie powodują konwersji kolorów w plikach PDF.

Uwaga:

W przypadku standardu PDF/X1-a wyjściowy profil konwersji opisuje roboczą przestrzeń CMYK. W przypadku standardu PDF/X-3 profil ICC osadzony w wyjściowym profilu konwersji jest używany do dynamicznej konwersji wszelkich obiektów o kolorach zarządzanych do przestrzeni profilu ICC. W większości wypadków jest to kolor CMYK, ale czasami może to być przestrzeń RGB lub Skala szarości.

Wyjściowe profile konwersji należą do jednej z dwóch kategorii: kategoria pierwsza obejmuje osadzone profile urządzeń, które definiują przestrzeń kolorów urządzenia docelowego, np. U.S. Web Coated (SWOP) v2; kategoria druga obejmuje nazwy określające docelowe przestrzenie kolorów (zwykle są to nazwy standardowych warunków wyjściowych). Zastosowanie nazwanego wyjściowego profilu konwersji, a nie profilu osadzonego, pomaga zmniejszyć rozmiar pliku PDF. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku plików PDF/X-1a lub PDF/X-3, w których nie jest aktywne zarządzanie kolorami.

Wyjściowe profile konwersji dołącza się podczas tworzenia plików PDF/X (lub PDF/A), za pomocą panelu Standardowe w oknie dialogowym Ustawienia Adobe PDF. (Zależnie od używanej aplikacji okno Ustawienia Adobe PDF wywołuje się w różny sposób). Do dołączania wyjściowych profilów konwersji można wykorzystać także wtyczki niezależnych firm. W przypadku dokumentów z nazwanymi wyjściowymi profilami konwersji (a nie profilami osadzonymi) program wyszukuje profil kolorów skojarzony z nazwanym profilem.

Tworzenie wyjściowych profilów konwersji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna. Na zakładce Wyjściowe profile konwersji w oknie dialogowym Preferencje inspekcji wstępnej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy wyjściowy profil konwersji na podstawie szablonu, kliknij ikonę Utwórz nowy wyjściowy profil konwersji .

  • Aby utworzyć wyjściowy profil konwersji na podstawie istniejącego profilu, zaznacz opcję na liście po lewej stronie, a następnie kliknij ikonę Powiel zaznaczony wyjściowy profil konwersji . Do nazwy powielonego profilu jest dołączana liczba całkowita. 

 2. Ustaw opcje wyjściowych profilów konwersji.

Wyodrębnianie wyjściowego profilu konwersji w celu ponownego wykorzystania

Osadzony wyjściowy profil konwersji można wyodrębnić z innego pliku PDF, a następnie dodać do listy profilów uwzględnionych w preferencjach inspekcji wstępnej.

 1. Na zakładce Wyjściowe profile konwersji w oknie dialogowym Preferencje inspekcji wstępnej kliknij Przechwyć.

 2. Odszukaj plik z pożądanym osadzonym profilem i otwórz go.

Wyjściowy profil konwersji zostanie wyświetlony na końcu listy, a jego nazwa będzie wskazywać, że został przechwycony z pliku określonego typu, np. „Wyjściowy profil konwersji przechwycony z pliku PDF/X.”

Eksportowanie profilu ICC z wyjściowego profilu konwersji

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna. Otwórz zakładkę Wyjściowe profile konwersji w oknie dialogowym Preferencje inspekcji wstępnej. Wybierz wyjściowy profil konwersji i kliknij przycisk Eksportuj profil ICC.

 2. Podaj nazwę i położenie pliku, po czym kliknij Zapisz.

  Profil ICC pojawi się wraz z innymi profilami ICC w folderze Profile.

Usuwanie wyjściowego profilu konwersji

 1. Otwórz zakładkę Wyjściowe profile konwersji w oknie dialogowym Preferencje inspekcji wstępnej. Wybierz wyjściowy profil konwersji i kliknij Usuń .

 2. Potwierdź chęć usunięcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online