Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie

Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do przeglądania w Internecie znacznie różni się od zarządzania kolorami dokumentów, które mają być drukowane. W przypadku druku masz znacznie większą kontrolę nad wyglądem ostatecznego dokumentu. Natomiast w przypadku publikacji online, dokument będzie wyświetlany na wielu różnych monitorach (nie zawsze skalibrowanych) i za pomocą wielu różnych systemów graficznych, co znacznie utrudnia utrzymanie spójności kolorów.

W przypadku dokumentów, które będą wyświetlane wyłącznie w Internecie, firma Adobe zaleca korzystanie z przestrzeni kolorów sRGB. sRGB to domyślna przestrzeń robocza dla większości ustawień kolorów Adobe. Można to sprawdzić w preferencjach Zarządzania kolorami. Jeśli roboczą przestrzenią kolorów jest sRGB, każdy nowo utworzony obraz RGB będzie korzystać z tej właśnie przestrzeni.

W eksportowanych plikach PDF można osadzać profile kolorów. Dokumenty PDF z osadzonymi profilami odtwarzają kolory w sposób spójny, jeśli działają w prawidłowo skonfigurowanym systemie zarządzania kolorami. Należy pamiętać, że osadzanie profili kolorów zwiększa wielkość plików PDF. Profile RGB są na ogół niewielkie (około 3 KB); natomiast profile CMYK mogą osiągać wielkość od 0,5 do 2 MB.

Przeprowadzanie prób kolorów

Jednym z etapów tradycyjnego obiegu pracy w cyklu wydawniczym jest wydrukowanie próbnej wersji dokumentu, aby sprawdzić, jak będą wyglądać kolory wydrukowane na konkretnym urządzeniu wyjściowym. Jeśli stosujesz zarządzanie kolorami, możesz skorzystać z precyzyjnego narzędzia, jakim są profile kolorów, aby wykonać próbny „wydruk” dokumentu bezpośrednio na monitorze. Kolory zostaną wyświetlone na ekranie w taki sposób, by wyglądały jak po wydrukowaniu na konkretnym urządzeniu wyjściowym.

Należy pamiętać, że wiarygodność ekranowej próby kolorów zależy od jakości monitora, od profili monitora i urządzeń wyjściowych oraz od oświetlenia stanowiska pracy.

Uwaga:

Ekranowa próba kolorów nie pozwala sprawdzić wyglądu nadruków uzyskiwanych za pomocą maszyn offsetowych. Podczas pracy z dokumentami zawierającymi nadruki należy włączyć opcję Podgląd nadruku. Pozwoli to na uzyskanie dokładnego podglądu nadruków w próbie ekranowej.

Korzystanie z próby ekranowej do wyświetlania podglądu ostatecznego wydruku
Używanie próby ekranowej w celu sprawdzania kolorów ostatecznej wersji dokumentu na monitorze

A. Dokument tworzony jest w swojej roboczej przestrzeni kolorów. B. Wartości kolorów w dokumencie są przekształcane na przestrzeń profilu próby (zwykle jest to profil urządzenia wyjściowego). C. Monitor wyświetla kolory, interpretując ich wartości na podstawie profilu próby. 

Ekranowa próba kolorów (Acrobat Pro DC)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie. Narzędzia drukowania zostaną wyświetlone w panelu po prawej stronie.

 2. W panelu po prawej stronie kliknij Podgląd wyjściowy.

 3. Z menu Profil symulacji wybierz profil kolorów konkretnego urządzenia wyjściowego.

 4. Wybierz inne, dodatkowe opcje próby ekranowej:

  Symuluj czarną farbę

  Symuluje kolor ciemnoszary, który na wielu drukarkach uzyskuje się zamiast czystej czerni (zgodnie z profilem próby). Nie dla wszystkich profili opcja ta jest dostępna.

  Symuluj kolor papieru

  Symuluje złamaną biel rzeczywistego papieru (zgodnie z profilem próby). Nie dla wszystkich profili opcja ta jest dostępna.

Zarządzanie kolorami dokumentów PDF przeznaczonych do drukowania (Acrobat Pro DC)

Tworząc pliki Adobe PDF, które będą drukowane komercyjnie, można określić sposób reprezentowania informacji o kolorach. Najłatwiejszym sposobem, by to uczynić, jest użycie standardu PDF/X. Więcej informacji o standardzie PDF/X oraz o tworzeniu plików PDF znajduje się w systemie Pomocy.

Zwykle podczas tworzenia plików PDF są dostępne następujące metody obsługi kolorów:

 • (PDF/X-3) Brak konwersji kolorów. Metody tej należy używać w przypadku tworzenia dokumentów, które będą drukowane lub wyświetlane na różnych, w tym nieznanych, urządzeniach. Wybór standardu PDF/X-3 powoduje automatyczne osadzanie profili kolorów w pliku PDF.

 • (PDF/X-1a) Konwersja wszystkich kolorów na docelową przestrzeń kolorów CMYK. Metody tej należy używać w przypadku tworzenia plików przeznaczonych do profesjonalnego druku, które nie wymagają żadnych dodatkowych konwersji kolorów. Wybór standardu PDF/X-1 powoduje, że w pliku PDF nie są osadzane żadne profile.

Uwaga:

Podczas konwersji kolorów zachowane zostaną wszystkie informacje o kolorach dodatkowych; na przestrzeń docelową są konwertowane tylko odpowiedniki podstawowych kolorów drukarskich.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online