Podręcznik użytkownika Anuluj

Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Po udostępnieniu formularza program Acrobat automatycznie generuje plik portfolio PDF w celu zebrania danych przesłanych przez użytkownika. Domyślnie zapisuje on ten plik w tym samym folderze co oryginalny formularz pod nazwą „filename_responses”. Poniższe tematy wyjaśniają, jak przebiega:

Zbieranie danych przesłanych przez użytkowników

 1. Otwórz odesłany formularz.
 2. W oknie dialogowym Dodaj wypełniony formularz do pliku odpowiedzi wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dodaj do istniejącego pliku odpowiedzi: ta opcja powoduje kompilację danych w pliku odpowiedzi utworzonym początkowo podczas dystrybucji formularza za pomocą kreatora dystrybucji formularzy. (W razie potrzeby kliknij przycisk Przeglądaj i zlokalizuj plik odpowiedzi).

  • Utwórz nowy plik odpowiedzi: ta opcja generuje nowy plik odpowiedzi, używając nazwy i lokalizacji określonej przez użytkownika.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Otwiera plik odpowiedzi. Każdy odesłany formularz dodany do pliku odpowiedzi jest widoczny jako plik składowy portfolio PDF.

Dodawanie danych użytkowników do istniejącego pliku odpowiedzi

 1. Otwórz plik odpowiedzi w programie Acrobat.

 2. W lewym panelu wybierz opcję Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj zwrócone formularze wybierz przycisk Dodaj plik.

 4. Odszukaj i zaznacz odesłane formularze, po czym wybierz przycisk Otwórz.

 5. Powtarzaj poprzedni etap, dodając kolejne odesłane formularze umieszczone w innych folderach. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Po zakończeniu każdy dodany formularz PDF jest widoczny jako plik składowy portfolio PDF.

Eksportowanie danych użytkowników z pliku odpowiedzi

Ten proces umożliwia zapisanie wszystkich pozycji pliku odpowiedzi w formacie portfolio PDF do arkusza kalkulacyjnego lub pliku XML.

 1. Otwórz plik odpowiedzi w programie Acrobat i zaznacz dane, które chcesz wyeksportować.

 2. Z menu Wszystkie narzędzia wybierz polecenie Eksportuj plik PDF, wybierz format, a następnie wybierz Konwertuj na (wybrany format).

 3. W oknie dialogowym Wybierz folder, aby zapisać plik, określ nazwę, lokalizację i format (CSV lub XML) danych formularza, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Zarządzanie plikami danych formularzy

Odpowiedzi udzielone w formularzu PDF można przenosić do plików (i na odwrót) o formatach pozwalających przechowywać wszystkie te dane w pliku o mniejszej wielkości niż dokument PDF.

Importowanie danych formularza

Czasami poszczególne osoby odsyłają wypełnione formularze w postaci jedynie plików danych, nie zaś pełnych plików PDF. Takie pliki danych nie są dokumentami PDF, ale wykorzystują inny format, taki jak FDF czy XML. Można wyświetlić dane przesłane przez poszczególnych respondentów w kontekście pliku PDF, otwierając oryginalny plik i importując informacje z pliku danych.

 1. W programie Acrobat otwórz formularz PDF, do którego mają zostać zaimportowane dane.

 2. Z menu Wszystkie narzędzia wybierz opcję Przygotuj formularz

 3. Z panelu Przygotuj formularz po lewej stronie:

  • Wybierz  > Wyczyść formularz.
  • Wybierz  > Importuj dane.
  Uwaga:

  Import danych z innego pliku do formularza PDF zastępuje wszelkie istniejące informacje w poszczególnych polach formularza. Jeśli jednak importowany plik danych zawiera jedno lub więcej pustych pól formularza, oryginalne dane nie zostaną wyczyszczone podczas importu.

 4. W oknie dialogowym Wybierz plik zawierający dane formularza wybierz z listy Plik typu format odpowiadający plikowi danych, który ma zostać zaimportowany. Następnie odszukaj i zaznacz ten plik, po czym wybierz Otwórz.

  Uwaga:

  Niektóre formaty są dostępne wyłącznie dla określonych formularzy PDF w zależności od aplikacji, w której utworzono formularz (np. Acrobat lub Designer ES2. Dane importowane z pliku tekstowego (txt) muszą być sformatowane w wierszach, w których kolumny są oddzielone znakami tabulacji.

Eksportowanie danych z pliku

Aby zapisać informacje z wypełnionego formularza PDF jako plik danych w innym formacie, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Acrobat otwórz ukończony plik formularza.

 2. Z menu Wszystkie narzędzia wybierz Przygotuj formularz, a następnie z lewego panelu, który zostanie otwarty, wybierz Eksportuj dane.

 3. W oknie dialogowym Eksportuj dane jako wybierz format (FDF, XFDF, XML lub TXT), w którym chcesz zapisać dane formularza. Następnie określ położenie i nazwę pliku oraz wybierz przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Niektóre formaty plików są dostępne jedynie dla określonych typów formularzy PDF, zależnie od sposobu utworzenia formularza.

Scalanie eksportowanych danych w arkuszu kalkulacyjnym

Aby skompilować dane z formularzy, które nie są jeszcze w zestawie danych, wykonaj następujące kroki:

 1. Z panelu Przygotuj formularz wybierz opcję > Połącz pliki danych w arkusz kalkulacyjny.

 2. W oknie dialogowym Eksportuj dane z wielu formularzy wybierz opcję Dodaj pliki.

  Scalanie eksportowanych danych w arkuszu kalkulacyjnym

 3. W oknie dialogowym Wybierz plik zawierający dane formularza wybierz z listy Plik typu opcję formatu pliku (Pliki danych formularza programu Acrobat lub Wszystkie pliki). Następnie znajdź i zaznacz pliki formularzy, które chcesz scalić w arkuszu kalkulacyjnym, i wybierz Otwórz.

 4. W miarę potrzeby powtarzaj poprzedni etap, dodając kolejne pliki danych formularza z innych lokalizacji.

 5. Wybierz opcję Eksportuj, a następnie wybierz folder i nazwę pliku arkusza kalkulacyjnego i wybierz przycisk Zapisz.

 6. W oknie dialogowym Postęp eksportowania wybierz Wyświetl plik teraz, aby otworzyć plik arkusza kalkulacyjnego, lub wybierz Zamknij okno dialogowe, aby powrócić do programu Acrobat.

Uwaga:

Jeśli zwrócone formularze znajdują się w pliku odpowiedzi, użyj przycisku Eksportuj dane w lewym panelu nawigacyjnym dla pliku odpowiedzi portfolio PDF, aby efektywniej wyeksportować informacje do arkusza kalkulacyjnego.

Użyj narzędzia do śledzenia formularzy

Do zarządzania wysłanymi lub otrzymanymi formularzami służy aplikacja Tracker. Umożliwia śledzenie odpowiedzi, edycję lokalizacji pliku odpowiedzi, dodawanie kolejnych odbiorców, wysyłanie wiadomości e-mail do wszystkich odbiorców i przeglądanie odpowiedzi formularzy.

 1. Wybierz Edytuj plik PDF > Opcje formularza > Śledzenie lub Widok > Śledzenie.

 2. W panelu nawigacji z lewej strony rozwiń pozycję Formularze.

 3. Wybierz formularz i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyświetlić wszystkie odpowiedzi, wybierz Wyświetl odpowiedzi.

  • Aby zmienić lokalizację pliku odpowiedzi, w sekcji Lokalizacja pliku odpowiedziwybierz Edytuj lokalizację pliku.

  • Aby uzyskać dostęp do oryginalnego formularza, wybierz pozycję Otwórz oryginalny formularz.

  • Aby wysłać formularz do innych odbiorców, wybierz pozycję Dodaj odbiorców.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?