Recenzje udostępnione są formą recenzji o największym stopniu współpracy, ponieważ uczestnicy mogą czytać komentarze innych i odpowiadać na nie. Komentarze uczestników są przechowywane w repozytorium na serwerze wewnętrznym. Program Acrobat regularnie synchronizuje komentarze w celu pobierania wszystkich najnowszych zmian. Recenzenci są powiadamiani o nowych komentarzach po ich dodaniu, a także mogą czytać komentarze innych recenzentów i odpowiadać na nie.

Jeśli recenzenci pracują za zaporą i wszyscy mają dostęp do wspólnego serwera, można użyć własnej wewnętrznej lokalizacji serwera, np. obszaru roboczego/podwitryny Microsoft SharePoint.

Rozpoczynanie recenzji udostępnionej opartej na witrynie SharePoint za pomocą programu Acrobat

Przed rozpoczęciem recenzji należy upewnić się, że witryna SharePoint jest dostępna, a recenzenci mają uprawnienia do zapisu na witrynie. Aby rozpocząć hostowanie udostępnionej recenzji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Zezwól programowi Acrobat na automatyczne tworzenie i konfigurowanie biblioteki dokumentów w podwitrynie serwera SharePoint.
 • Wybierz podwitrynę i odpowiednią bibliotekę dokumentów, którą mogła już zostać utworzona i skonfigurowana.
 1. Otwórz dokument PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz polecenie Wyślij do recenzji w panelu Narzędzia.

  Opcja Wyślij do komentowania w panelu Narzędzia
 2. Wybierz polecenie Wyślij do udostępnionego komentowania na pasku narzędzi.

  Wyślij do udostępnionego komentowania
 3. Wybierz polecenie Automatycznie zbieraj komentarze na moim własnym serwerze wewnętrznym z menu rozwijanego, a następnie kliknij polecenie Dalej.

  Opcja zbierania komentarzy na serwerze wewnętrznym
 4. Wybierz podwitrynę SharePoint, a następnie podaj adres URL podwitryny na serwerze SharePoint. Kliknij przycisk Dalej.

  Podwitryna SharePoint i jej adres URL

  Program Acrobat automatycznie tworzy i konfiguruje nową bibliotekę dokumentów (pod nazwą AcrobatsharedReviews) w podwitrynie w celu rozpoczęcia recenzji udostępnionej.

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz, aby program Acrobat automatycznie konfigurował recenzję, kliknij Wybierz podwitrynę, aby wybrać bibliotekę dokumentów, którą została już stworzona i skonfigurowana.

 5. Wybierz metodę rozpowszechniania i sposób, w jaki plik powinien zostać wyświetlony po wysłaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyślij jako załącznik lub łącze
 6. Aby zapisać profil recenzji udostępnionej do wykorzystania w przyszłości, podaj nazwę, a następnie kliknij przycisk Dalej, lub kliknij przycisk Dalej, aby skorzystać z ustawień domyślnych.

  Nazwa profilu
 7. Wprowadź adresy e-mail wszystkich recenzentów, dokonaj odpowiednich zmian w temacie, wiadomości i terminie recenzji, a następnie kliknij polecenie Wyślij.

  Dodawanie recenzentów i wysyłanie

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online