Informacje o dropletach i operacjach

Jeśli dany profil jest rutynowo wykorzystywany w celach inspekcji wstępnej, do przetwarzania plików można użyć dropletu lub operacji inspekcji wstępnej.

Droplet w kontekście inspekcji wstępnej to mała aplikacja, która przeprowadza inspekcję plików PDF przeciągniętych na ikonę dropletu . Droplet można zapisać na pulpicie albo w innym miejscu w komputerze.

Podobnie jak droplet, operacja inspekcji wstępnej dokonuje inspekcji wielu plików równocześnie, oddziela pomyślnie przetworzone pliki od plików z błędami oraz tworzy raporty we wskazanych lokalizacjach. Ponadto aktywne foldery umożliwiają konwersję wielu typów plików (JPEG, HTML, RTF, itd). na format PDF lub PDF/X. Stosowane są przy tym ustawienia konwersji określone przez użytkownika. Następnie pliki są poddawane inspekcji wstępnej na podstawie zadanego profilu, a potem generowane w formacie obsługiwanym przez program Acrobat, w tym PDF i PostScript.

Uwaga:

W przypadku wykonywania samej inspekcji zwykle nie jest potrzebne zapisywanie zmian ani kopii plików.

Tworzenie i edytowanie dropletu do inspekcji wstępnej

Droplet inspekcji wstępnej może oddzielać pliki zgodne z warunkami inspekcji od plików problematycznych, a także generować opcjonalny raport.

Tworzenie dropletu

  1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna, a następnie kliknij Utwórz droplet w menu Opcje okna dialogowego Inspekcji wstępnej.

  2. Wybierz profil inspekcji wstępnej z wyskakującego menu. Jeżeli potrzebnego profilu nie ma na liście, należy utworzyć nowy.
  3. Określ opcje postępowania z plikami PDF po zakończeniu inspekcji wstępnej. Zapisz droplet.

Edytowanie ustawień dropletu

  1. Dwukrotnie kliknij ikonę dropletu  lub wybierz polecenie Edytuj droplet w menu Opcje okna dialogowego Inspekcji wstępnej (Narzędzia > Drukowanie > Inspekcja wstępna).

  2. Zmień pożądane ustawienia i zapisz droplet.

Ustawienia dropletu

Opcje dropletu określają sposób, w jaki narzędzie Inspekcja wstępna przetwarza pliki PDF przeciągnięte na ikonę dropletu.

Uwaga:

Opcje te można ustawić także podczas przeprowadzania inspekcji wstępnej za pomocą funkcji Operacje. (Patrz Kreator operacji).

Zachowaj profil [profil]

(Edycja ustawień dropletów) Używa aktualnie wybranego profilu do celów inspekcji wstępnej.

Przechwyć

(Edycja ustawień dropletów) Wstawia używany aktualnie w droplecie profil na listę profilów w kategorii Zaimportowane profile.

Zmień profil

(Edycja ustawień dropletów) Wyświetla menu wszystkich dostępnych profilów. Można wybrać inny profil inspekcji wstępnej.

Uruchom profil inspekcji wstępnej bez stosowania korekt

Dokumenty są analizowane, a problemy zgłaszane, ale nie poprawiane. Opcja ta jest dostępna tylko po wybraniu profilu zawierającego korekty.

Kopiuj plik PDF

Kopia pliku PDF jest umieszczana w folderze Powodzenie lub Błąd.

Przenieś plik PDF

Analizowany plik PDF jest przenoszony do folderu Powodzenie lub Błąd.

Zapisz skrót pliku PDF

W folderze Powodzenie lub Błąd jest umieszczane łącze do pliku. Oryginalny plik nie zmienia swojej lokalizacji.

Utwórz raport i zapisz go w folderze Powodzenie/Błąd

Umożliwia wybór rodzaju raportu i poziom jego szczegółowości. Raport zawiera wyniki inspekcji wstępnej.

Ustawienia

Umożliwia zmianę opcji raportu.

Folder Powodzenie/Błąd

Umożliwia wybranie folderu i położenia dla plików i opcjonalnych raportów.

Wyświetl PDF z podsumowaniem

Pozwala utworzyć raport z plików, które podczas inspekcji wygenerowały niezgodność. Raport podaje położenie każdego pliku. Ścieżka do pliku stanowi aktywne hiperłącze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online