Informacje o bibliotekach inspekcji wstępnej

Profile, korekty i kontrole zostały teraz uporządkowane w ramach Bibliotek. Biblioteki mogą być bardzo przydatne przy ustawianiu indywidualnie dostosowanych zespołów profili, kontroli i korekt. Biblioteki można wykorzystywać następująco:

 • Utwórz wszechstronne biblioteki dla wymaganych stacji roboczych lub partnerów.
 • Mniejsze zespoły funkcji można umieścić w pojedynczej bibliotece przeznaczonej dla określonej grupy.
 • Obiegi pracy dla określonego procesu można zamieścić w pojedynczej bibliotece.
  Na przykład w ramach jednej biblioteki można zgrupować funkcje cyfrowego druku i publikacji, takie jak druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy i wiele innych.
Biblioteki inspekcji wstępnych

Zarządzanie bibliotekami

Możesz tworzyć, edytować, usuwać, importować i eksportować biblioteki inspekcji wstępnych, wykorzystując opcję Zarządzaj bibliotekami.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie, a następnie kliknij pozycję Inspekcja wstępna w prawym panelu.

 2. Kliknij na górze listę rozwijaną Biblioteki .

 3. Kliknij polecenie Zarządzaj bibliotekami. Zostaje wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj bibliotekami z listą domyślnych bibliotek.

Okno dialogowe Zarządzaj bibliotekami
A. Dodawanie nowej biblioteki B. Powielanie istniejącej biblioteki C. Edycja wybranej biblioteki D. Ochrona/zablokowanie wybranej biblioteki E. Usunięcie ochrony/odblokowanie wybranej biblioteki F. Eksport wybranej biblioteki G. Import wybranej biblioteki H. Usunięcie wybranej biblioteki 

Dodawanie nowej biblioteki

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie, a następnie kliknij pozycję Inspekcja wstępna w prawym panelu.

 2. Kliknij na górze rozwijaną listę Biblioteki.

 3. Kliknij polecenie Zarządzaj bibliotekami.

 4. Aby dodać nową bibliotekę, kliknij przycisk .
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Inspekcja wstępna: nowa biblioteka.

  Okno dialogowe Inspekcja wstępna: nowa biblioteka
  A. Nazwa biblioteki B. Opis biblioteki C. Zablokuj bibliotekę, aby uniemożliwić zmiany D. Zmień kolor tła biblioteki E. Wstępny profil biblioteki 
 5. Podaj nazwę i odpowiedni opis biblioteki.

 6. Wybierz Kolor oraz Wstępny zestaw profili dla biblioteki. Aby zapobiec wprowadzaniu dalszych zmian, można zablokować bibliotekę, jeśli jest to potrzebne.

 7. Aby zapisać nową bibliotekę, kliknij przycisk OK.

Przełączanie bibliotek

 1. Kliknij na górze listę rozwijaną Biblioteki.

  Przełącz bibliotekę na rozwijanej liście bibliotek
 2. Wybierz żądaną bibliotekę.

  Wybierz bibliotekę

Dostosowywanie lub modyfikowanie biblioteki

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij na górze listę rozwijaną Biblioteki.

 2. Wybierz polecenie Zarządzaj bibliotekami.

 3. W lewym panelu wybierz pozycję Profile (etykieta 1).

  Okno dialogowe Zarządzaj bibliotekami
 4. Wybierz bibliotekę z listy rozwijanej w panelu środkowym (etykieta 2 i 3).

 5. W prawym panelu wybierz profil i kliknij przycisk z niebieską strzałką (etykieta 4).

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Wykonaj powyżej opisane czynności dla pozycji Kontrole (etykieta 5) i Korekty (etykieta 6) , jeżeli to konieczne.

Importowanie i eksportowanie bibliotek inspekcji wstępnej

Biblioteki inspekcji wstępnej mogą być współdzielone z innymi osobami. Aby wymienić się biblioteką, musisz utworzyć odpowiedni pakiet, umożliwiający jej import i eksport. Pakiet zawiera wszystkie profile, kontrole i korekty dla wybranej biblioteki.

Eksportowanie biblioteki

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij na górze listę rozwijaną Biblioteki.

 2. Wybierz bibliotekę, która ma zostać wyeksportowana.

 3. Z tej samej rozwijanej listy Biblioteki wybierz opcję Eksportuj bibliotekę.

 4. Podaj nazwę oraz lokalizację, gdzie biblioteka ma zostać wyeksportowana.

 5. Kliknij Zapisz.

Importowanie biblioteki

 1. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna kliknij na górze listę rozwijaną Biblioteki.

 2. Kliknij polecenie Importuj bibliotekę.

 3. Odszukaj plik biblioteki inspekcji wstępnej (o rozszerzeniu .kfp), który ma zostać zaimportowany.

 4. Kliknij przycisk Otwórz. Zaimportowana biblioteka zostaje wyświetlona na liście rozwijanej Biblioteki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online