Identyfikator elektroniczny zawiera certyfikat z kluczem publicznym oraz prywatnym. Uczestnicy obiegów pracy związanych z podpisywaniem i zabezpieczeniami certyfikatów wymieniają się częścią publiczną (certyfikatem) swojego elektronicznego identyfikatora. Po uzyskaniu certyfikatu innej osoby i dodaniu go do listy zaufanych tożsamości, można szyfrować dokumenty dla tej osoby. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których certyfikat nie jest połączony z modułem zaufania określonym przez użytkownika. Należy wówczas ustawić poziom zaufania certyfikatu, tak aby móc zweryfikować podpis właściciela. Wiedza na temat zaufanych tożsamości oraz konfiguracji poziomów zaufania pozwala przyspieszyć obiegi pracy i wydajniej rozwiązywać problemy. Przykład: tożsamości zaufane można dodać z wyprzedzeniem, a następnie ustawić poziom zaufania dla każdej z nich. W zastosowaniach korporacyjnych lista zaufanych tożsamości może zostać skonfigurowana wstępnie. Możliwe może także być wyszukanie dodatkowych certyfikatów na serwerze katalogowym.

Importowanie i eksportowanie certyfikatu

Możesz wyeksportować certyfikat i dane kontaktowe do użytku w obiegach pracy walidacji podpisu i ochrony certyfikatem. Inni użytkownicy mogą importować dane do własnych list zaufanych tożsamości. Dane kontaktowe dodane w ten sposób pozwalają zwiększyć liczbę użytkowników mogących uczestniczyć w bezpiecznych obiegach dokumentów. Więcej informacji na temat eksportowania certyfikatów można znaleźć w przewodniku Digital Signature Guide dostępnym pod adresem: www.adobe.com/go/learn_acr_security_pl.

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje (Edycja > Preferencje).

 2. W obszarze Kategorie wybierz pozycję Podpisy.
 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tożsamości i zaufanych certyfikatów, kliknij Więcej.
 4. Zaznacz opcję Elektroniczne ID po lewej stronie.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaimportować identyfikator, kliknij przycisk Dodaj identyfikator i wykonaj instrukcje ekranowe.

  • Aby wyeksportować certyfikat, kliknij przycisk Eksportuj i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wysłać certyfikat pocztą elektroniczną lub zapisać go do pliku.

Ustawianie zaufania dla certyfikatu

Listę zaufanych tożsamości tworzy się, pobierając identyfikatory elektroniczne od uczestników. Informacje te można uzyskać z serwera, pliku lub podpisanego dokumentu. W przypadku obiegów pracy związanych z podpisywaniem informacje te można uzyskać w procesie weryfikacji podpisu. W przypadku obiegów pracy, w których wykorzystuje się szyfrowanie danych, należy poprosić o dane z wyprzedzeniem. Pozwala to zaszyfrować dokument przy pomocy klucza publicznego odbiorcy. Więcej informacji na temat konfigurowania list zaufanych certyfikatów można znaleźć w przewodniku Digital Signature Guide dostępnym pod adresem: www.adobe.com/go/learn_acr_security_pl.

Lista Adobe Approved Trust List (AATL)

Lista Adobe Approved Trust List (AATL) pozwala użytkownikom na tworzenie podpisów opartych na certyfikatach, które uzyskają status zaufanych w momencie otwarcia podpisanego nimi dokumentu w programach Acrobat 9 lub Reader 9 albo ich nowszych wersjach. Zarówno program Acrobat, jak i Reader łączy się co 30 dni z jedną ze stron firmy Adobe, skąd pobiera listę zaufanych certyfikatów głównych. Wszelkie podpisy elektroniczne utworzone przy pomocy poświadczeń, które można powiązać z certyfikatem opartym na certyfikacie z tej listy są zaufane. Zaufane certyfikaty główne zostały zweryfikowane przez firmę Adobe i inne organizacje pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi. Reprezentują one wysoce bezpieczne poświadczenia w zakresie tożsamości i zatwierdzania. Certyfikaty te zawierają poświadczenia rządowe i cywilne z różnych części świata. Dodatkowo, zawierają one poświadczenia globalnych organizacji komercyjnych oraz kwalifikujących się dostawców usług certyfikowania z Europy.

Szczegółowe informacje na temat tej funkcji oraz powodów, dla których jest ona ważna dla walidacji podpisu, można znaleźć pod adresem www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

Funkcja AATL jest domyślnie włączona. Lista zostaje pobrana przy pierwszym otwarciu lub utworzeniu podpisanego dokumentu lub otwarciu jednego z okien dialogowych preferencji zabezpieczeń. Użytkownik zostanie poproszony o zweryfikowanie automatycznej aktualizacji w module AATL. Kliknij „Tak”, jeśli chcesz otrzymać aktualizacje.

Uwaga:

Skontaktuj się z administratorem, aby ustalić, czy Twoja organizacja z jakiegoś powodu zablokowała dostęp do funkcji AATL.

Aby sprawdzić, czy funkcja AATL jest włączona:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Preferencje.

 2. Wybierz Menedżera zaufania w sekcji Kategorie po lewej stronie.

 3. Zaznacz opcję Wczytaj zaufane certyfikaty główne z serwera firmy Adobe.

  Opcja ta pozwala programom Acrobat lub Reader automatycznie pobierać ustawienia zaufania z serwera firmy Adobe. Ustawienia zaufania dają pewność, że użytkownik lub organizacja powiązana z danym certyfikatem osiągnęła poziomy bezpieczeństwa programu Adobe Approved Trust List.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zostać poinformowanym o udostępnieniu przez firmę Adobe nowego certyfikatu głównego, wybierz opcję Pytaj przed aktualizacją.

  • Aby pobrać najnowszą wersję listy zaufanych z zasobów firmy Adobe, kliknij Uaktualnij teraz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online