Dokumenty PDF utworzone ze stron internetowych są traktowane tak, jak zwykłe dokumenty PDF. Pewna różnica polega na tym, że przy pewnej konfiguracji programu Acrobat każde kliknięcie na łączu wewnątrz przekonwertowanej strony internetowej powoduje dodanie na końcu dokumentu PDF strony docelowej łącza (jeśli strona taka nie została już dołączona).

Uwaga:

Należy pamiętać o tym, że jedna strona internetowa może zostać przekonwertowana na wiele stron PDF. Pojedyncze strony internetowe odpowiadają krótszym lub dłuższym porcjom informacji w witrynach internetowych. W wyniku ich konwersji na format PDF może powstać wiele stron PDF o standardowych rozmiarach.

W trakcie pierwszej konwersji stron internetowych na dokument PDF, gdy opcja Utwórz zakładki jest zaznaczona w oknie dialogowym Ustawienia konwersji stron internetowych, generowane są oznakowane zakładki. U góry zakładki Zakładki jest wyświetlana standardowa (nieoznakowana) zakładka reprezentująca serwer WWW. Pod zakładką tą są wyświetlane oznakowane zakładki pobranych stron internetowych; nazwy oznakowanych zakładek odpowiadają tytułom stron HTML (lub adresom URL, jeśli strony nie mają tytułów). Początkowo wszystkie zakładki oznakowane są umieszczane na tym samym poziomie, jednak użytkownik może rozmieścić je inaczej (np. tak by ich układ odpowiadał układowi źródłowych stron internetowych).

Jeśli podczas tworzenia dokumentu PDF ze stron internetowych jest zaznaczona opcja Utwórz znaczniki PDF, to podczas pobierania stron internetowych informacje o strukturze oryginalnych stron są zapisywane w dokumencie PDF. Na ich podstawie można dodać do pliku oznakowane zakładki — zakładki akapitów i innych obiektów zawierających elementy HTML.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online