Możesz przechowywać pliki Dropbox i mieć do nich dostęp, pracując na komputerze w programie Acrobat lub Acrobat Reader.

Dodawanie konta Dropbox i uzyskiwanie dostępu do plików

 1. Wybierz pozycję Strona główna > Dodaj konto, a następnie kliknij przycisk Dodaj przypisany do konta Dropbox.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe logowania.

  Logowanie do konta Dropbox
 2. Podaj adres e-mail i hasło do konta Dropbox, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

 3. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zezwalaj.

  Potwierdzenie dodania konta Dropbox do programów Acrobat lub Reader

  Dodane konto będzie widoczne w panelu po lewej stronie w sekcji Pliki. Zostanie wyświetlona lista plików/folderów. Teraz wszystkie działania odnoszące się do wybranego typu pliku są dostępne tutaj, a także z niestandardowego okna dialogowego Otwórz/Zapisz.

  Pliki Dropbox w widoku strony głównej

Uwaga:

Wynik wyszukiwania, sortowania i filtrowania poleceń są jeszcze niedostępne w widoku strony głównej dla plików Dropbox.

Usuwanie konta Dropbox

 1. W widoku strony głównej kliknij ikonę edycji/ołówka obok sekcji Pliki.

  Przycisk Edycja dla kont online
 2. Kliknij symbol „x” obok nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Gotowe obok sekcji Pliki.

  Usuwanie konta za pomocą symbolu „x” i przycisku Gotowe