Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF

Dołącz dźwięk, wideo i interaktywne obiekty 3D do plików PDF. Dodawaj pliki bezpośrednio do pliku PDF lub twórz łącza do plików w Internecie.

Multimedia i pliki PDF (Acrobat Pro)

Dodawanie klipów wideo, plików dźwiękowych i zawartości interaktywnej przekształca dokumenty PDF w wielowymiarowe narzędzia do komunikacji, które zwiększają zainteresowanie i zaangażowanie.

Wszystkie multimedia zgodne ze standardem H.264 mogą być odtwarzane w programie Adobe Reader 9 i nowszych. Format H.264 (nazywany też „MPEG-4 part 10”) to standard kompresji wideo zapewniający wysoką jakość bez znacznego zwiększania rozmiaru pliku. Pliki wideo różnych formatów o różnych rozszerzeniach nazwy pliku mogą być zgodne ze standardem H.264.

Pliki multimedialne w innych formatach można odtwarzać w starszych wersjach programu Adobe Reader. Jednak do odtwarzania tych multimediów konieczne jest zainstalowanie odpowiednich aplikacji (takich jak QuickTime lub Windows Media Player).

Innym sposobem dodawania zawartości multimedialnej jest wprowadzanie adresu URL pliku wideo lub multimediów strumieniowych. Można stosować trzy typy adresów URL: RTMP, HTTP i HTTPS. Na serwerach HTTP i HTTPS obsługiwane są pliki MOV i MP4 zgodne ze standardem H.264.

Dodawanie plików multimedialnych do pliku PDF

Program Acrobat Pro obsługuje pliki mp3, mov i inne pliki zakodowane w standardzie H.264 (z dźwiękiem AAC). Za pomocą programu Adobe Media Encoder można dokonywać konwersji plików innych typów na jeden z obsługiwanych formatów. Można także dodawać do dokumentów PDF pliki mp3, które można następnie odtwarzać na dowolnej platformie.

Uwaga:

Pliki FLV i F4V nie są już obsługiwane w programach Acrobat i PDFMaker. Nie można osadzać plików FLV i F4V za pomocą programów Acrobat i PDFMaker.

 1. Otwórz plik PDF.
 2. Wybierz Narzędzia > Rich Media, a następnie wybierz narzędzie Dodaj 3D, Dodaj film lub Dodaj dźwięk .

 3. Przeciągnij lub kliknij dwukrotnie w celu zaznaczenia obszaru strony, w którym ma zostać umieszczony plik wideo lub plik dźwiękowy. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wstaw.

  Dwukrotne kliknięcie na stronie w programie Acrobat Pro spowoduje umieszczenie w tym miejscu lewego górnego rogu elementu wideo. Przeciągnięcie w celu zaznaczenia obszaru strony powoduje, że multimedia zostaną umieszczone w tym obszarze. Rozmiar obszaru odtwarzania wideo jest taki sam jak rozmiar klatki wstawianego elementu wideo (jeśli program Acrobat Pro może odczytać wymiary tego elementu).

 4. W polu Nazwa wprowadź adres URL lub kliknij przycisk Przeglądaj w celu znalezienia pliku multimedialnego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  W przypadku adresów URL użyj pełnego adresu pliku, wraz z rozszerzeniem nazwy pliku wideo, takim jak .mov czy .mp4.

 5. W razie potrzeby skorzystaj z zaawansowanych opcji dostępnych w oknie Wstaw, aby wprowadzić zmiany we wstawianym elemencie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nie wszystkie poniższe opcje są dostępne dla każdego typu multimediów.

  Przyciągaj do proporcji zawartości

  Zapewnia, że obszar odtwarzania zachowa proporcje wysokości i szerokości oryginalnego pliku wideo lub zawartości interaktywnej.

  Pokaż opcje zaawansowane

  Otwiera okno dialogowe zawierające dodatkowe ustawienia, takie jak ustawienia uruchamiania, elementy sterowania odtwarzaniem oraz ustawienia wideo. Dostępność opcji zależy od formatu wstawianego pliku multimedialnego.

Zaawansowane opcje multimedialne (Acrobat Pro)

Aby podczas wstawiania wideo, dźwięku lub zawartości multimedialnej były wyświetlane zaawansowane opcje zawartości multimedialnej, w oknie dialogowym Wstaw należy wybrać pozycję Pokaż opcje zaawansowane.

Te opcje można również zmienić po dodaniu zawartości multimedialnej do pliku PDF. Wybierz narzędzie Zaznacz obiekt (Narzędzia > Rich Media > Zaznacz obiekt), a następnie kliknij dwukrotnie plik multimedialny.

Uwaga:

Ustawienia jakości wideo i dźwięku można zmieniać tylko po dodaniu pliku do dokumentu PDF.

Zakładka Ustawienia uruchamiania

Te ustawienia służą do określania sposobu uruchamiania i zatrzymywania zawartości multimedialnej, miejsca jej wyświetlania, a także obrazu wyświetlanego, gdy ta zawartość nie jest odtwarzana.

Ustawienia aktywacji

Opcje, które pozwalają określić, kiedy zawartość multimedialna jest odtwarzana i zatrzymywana. W menu Styl odtwarzania wybierz opcję Odtwórz zawartość w ruchomym oknie, aby odtwarzanie wideo lub zawartości multimedialnej odbywało się poza stroną. Dzięki zawartości wyświetlanej w ruchomym oknie użytkownicy mogą jednocześnie czytać tekst na stronie i uruchamiać wideo lub aplikacje.

Szerokość krawędzi

Tworzy czarne obramowanie wokół wideo lub zawartości multimedialnej. W przypadku dźwięków obramowanie otacza obraz plakatu.

Obraz plakatu

Aby użyć obrazu, który nie jest częścią dodawanego pliku, wybierz opcję Utwórz plakat z pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj w celu znalezienia obrazu, który ma być wyświetlany, gdy wideo, dźwięk lub zawartość multimedialna nie jest aktywna.

Zakładka Kontrolki

Służy do konfigurowania dostępności kontrolek odtwarzania (karnacji).

Karnacja

Wybierz zestaw kontrolek odtwarzania (karnację) do wyświetlania z wideo.

Kolor

Kliknij tę opcję, aby otworzyć paletę kolorów i wybrać kolor kontrolek.

Krycie

Służy do ustawiania stopnia przezroczystości kontrolek odtwarzania.

Automatycznie ukrywaj kontrolki

Zaznaczenie tej opcji powoduje ukrycie kontrolek odtwarzania, gdy kursor myszy nie znajduje się na multimediach.

Zakładka Wideo

Dostępna podczas dodawania pliku wideo.

Podgląd i przycięcie

Przeciągnij wskaźnik początkowy i końcowy do określonego położenia na pasku suwaka, aby usunąć z klipu niechciane klatki. Ta opcja jest dostępna tylko podczas dodawania klipu wideo do pliku PDF.

Ustaw obraz plakatu dla bieżącej klatki

Obraz plakatu jest wyświetlany, gdy plik wideo nie jest odtwarzany. Przeciągnij znacznik nad paskiem suwaka do wybranej klatki, a następnie kliknij opcję Ustaw obraz plakatu dla bieżącej klatki.

Punkty rozdziałów

Punkty rozdziałów służą do tworzenia w pliku wideo znaczników w celu uruchamiania określonych operacji. W przypadku wideo szkoleniowego punkty rozdziałów mogą stanowić łącza do dodatkowych informacji w pliku lub w Internecie.

Aby utworzyć punkt rozdziału, przesuń suwak na określoną klatkę. W obszarze Punkty rozdziałów kliknij znak plus. W celu dodania operacji zaznacz punkt rozdziału na liście i kliknij przycisk Operacje.

Uwaga:

Zwykle operacje punktów rozdziałów można dodawać tylko po utworzeniu zawartości multimedialnej. Dostępne są wtedy opcje edytowania obszaru odtwarzania i operacje punktów rozdziałów.  

Edycja obszaru odtwarzania (Acrobat Pro)

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Rich Media > Zaznacz obiekt , a następnie kliknij obiekt multimedialny.

  Po uaktywnieniu narzędzia i ustawieniu kursora w obszarze odtwarzania wyświetlane są uchwyty, nawet jeśli obramowanie jest niewidoczne.

 2. Kliknij obszar odtwarzania, aby go zaznaczyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przenieś klip, przeciągając jego ikonę w inne miejsce strony.

  • Usuń klip, zaznaczając go i naciskając klawisz Delete.

  • Zmień wymiary klipu, przeciągając odpowiednio punkty narożne jego ramki. Aby zachować właściwe proporcje klipów wideo, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto