Informacje o artykułach

Materiały drukowane mają często to do siebie, że zawarte w nich informacje są rozproszone w różnych kolumnach, a nierzadko i na różnych stronach. Tak na przykład wyglądają typowe artykuły w gazetach i czasopismach. W przypadku informacji, które mają być wyświetlane na ekranie (jak również przewijane i powiększane), konwencja taka nastręcza szereg trudności.

Wiążą się one przede wszystkim z koniecznością śledzenia treści artykułów, których kolejne fragmenty są rozrzucone po różnych miejscach dokumentu.

Wątek artykułu
Wątek artykułu. Użytkownik czyta tekst A, pomija teksty B i C, po czym przechodzi ponownie do tekstu A.

Tworzenie artykułów

Utworzenie artykułu polega na zdefiniowaniu serii ramek mieszczących w sobie kolejne fragmenty pewnego tekstu. Określona w ten sposób ścieżka — wyznaczająca kolejność czytania artykułu — nazywa się wątkiem artykułu. Jak widać więc, wątek powstaje poprzez połączenie serii ramek zawierających kolejne fragmenty tekstu.

Uwaga:

Większość biurowych aplikacji wydawniczych pozwala generować artykuły automatycznie, podczas konwersji plików na format Adobe PDF. Jeśli przeglądany plik zawiera artykuły, ich nazwy można wyświetlić na zakładce, co znacznie ułatwia przechodzenie między nimi.  

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Więcej > Dodaj pole artykułu. Kursor widoczny w oknie dokumentu zmieni się w krzyżyk.

 2. Przeciągając kursor wokół wybranego fragmentu tekstu, narysuj pierwszą ramkę artykułu. Kursor zmieni się w kursor artykułu.

  Każda ramka artykułu posiada etykietę, która składa się z numeru artykułu i numeru ramki wewnątrz artykułu. Na przykład, pierwsza ramka pierwszego artykułu ma etykietę 1-1, druga ramka tego samego artykułu 1-2, itd. Kolejne ramki drugiego artykułu mają etykiety 2-1, 2-2, 2-3, itd.

 3. Przejdź do miejsca dokumentu, w którym znajduje się kolejny fragment artykułu i narysuj wokół tego fragmentu ramkę. Krok ten powtórz dla wszystkich kolejnych fragmentów artykułu.

  Uwaga:

  Aby przesunąć ramkę artykułu lub zmienić jej wymiary, należy najpierw zakończyć artykuł.

 4. Aby zakończyć artykuł, naciśnij klawisz Enter.
 5. W oknie dialogowym Właściwości artykułu wpisz jego tytuł, autora, temat i skojarzone z nim słowa kluczowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Przeglądanie i edycja artykułu

Narzędzie Artykuł umożliwia tworzenie, wyświetlanie oraz zmianę ramek artykułów w dokumencie PDF.

Przeglądanie artykułów na stronie

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Więcej > Dodaj pole artykułu.

Przeglądanie artykułów w dokumencie PDF

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż/Ukryj > Panele nawigacji > Artykuły.
 2. Aby przeczytać artykuł, kliknij go dwukrotnie lub zaznacz go w panelu Artykuły i wybierz polecenie Odczytaj artykuł z menu opcji .

  Pierwszy wiersz artykułu zostanie wyświetlony w lewym górnym rogu.

 3. Aby ukryć panel Artykuły po otwarciu artykułu, w panelu Artykuły wybierz polecenie Po użyciu ukryj z menu opcji .

Usuwanie artykułu lub ramki artykułu

 1. W panelu Artykuły wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć cały artykuł, zaznacz go w panelu Artykuły i wciśnij klawisz Delete.

  • Aby usunąć tylko jedną ramkę z artykułu, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń. W oknie ostrzeżenia wybierz opcję Ramka. Gdy zostanie wybrana opcja Artykuł, program usunie cały artykuł.

   Pozostałe artykuły lub ramki artykułów zostaną automatycznie przenumerowane.

Umieszczanie ramki artykułu w wątku artykułu

 1. W oknie dokumentu zaznacz ramkę artykułu, po której ma zostać wstawiona nowa ramka.
 2. Kliknij znak plus (+) u dołu zaznaczonej ramki. Gdy zostanie wyświetlone pytanie o przeciągnięcie w celu utworzenia nowej ramki, kliknij przycisk OK.
  Zaznaczanie artykułu za pomocą narzędzia Artykuł
  Zaznaczanie artykułu za pomocą narzędzia Artykuł

 3. Narysuj nową ramkę artykułu. Nowa ramka zostanie wstawiona w wybranym miejscu, a wszystkie ramki następujące po niej zostaną przenumerowane.

Przenoszenie ramki artykułu lub zmiana jej rozmiaru

 1. Uaktywnij narzędzie Artykuł, zaznacz ramkę artykułu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij ramkę w nowe miejsce.

  • Aby zmienić rozmiar ramki, przeciągnij jeden z jej środkowych uchwytów (zmiana wysokości lub wysokości) lub jeden z uchwytów narożnych (zmiana obu wymiarów).

  Przykład zmiany rozmiaru ramki artykułu
  Przykład zmiany rozmiaru ramki artykułu

Edycja właściwości artykułu

 1. Uaktywnij narzędzie Artykuł i zaznacz ramkę artykułu, która będzie edytowana.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę i wybierz polecenie Właściwości.
 3. Zmień informacje w oknie dialogowym Właściwości artykułów i kliknij przycisk OK.

Łączenie dwóch artykułów

 1. Przejdź do panelu dokumentu i zaznacz ramkę artykułu, która będzie zawierała pierwszą część nowego artykułu.
 2. Kliknij znak plus (+) u dołu ramki artykułu. Gdy w programie zostanie wyświetlone pytanie o utworzenie nowego pola, kliknij przycisk OK w celu zamknięcia pytania.
 3. Kliknij przy wciśniętym klawiszu Ctrl ramkę artykułu, który ma zostać odczytany w następnej kolejności. Drugi artykuł zostanie dołączony na końcu pierwszego. Wszystkie ramki artykułu zostaną przenumerowane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online