Användarhandbok Avbryt

Visa foton

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Bildband

På bildbandet visas de foton som du arbetar med när du förflyttar dig mellan moduler. Det innehåller foton som är markerade i biblioteksmappen, samlingen eller nyckelordsuppsättningen. Om du vill förflytta dig mellan fotona i bildbandet använder du Vänsterpil och Högerpil, alternativt så väljer du en annan källa på menyn Indikator för bildbandskälla till höger om navigeringsknapparna.

Lightroom Classic CC: Visning av bildbandet

Dölja eller visa bildbandet

 • Klicka på ikonen Visa/dölj bildbandet längst ner på bildbandet.
 • Välj Fönster > Paneler > Visa/dölj bildbandet.

Ändra foton som visas på bildbandet

 • Om du vill välja foton väljer du ett alternativ i panelen på den vänstra sidan av modulen Bibliotek. Alternativt så väljer du villkor i fältet Biblioteksfilter, panelen Nyckelordslista eller panelen Metadata.
 • Klicka på bildbandets källindikator och välj en ny källa på popup-menyn. Du kan välja Alla fotografer, Snabbsamling, Tidigare import eller en tidigare källa. Tidigare visade bildbandskällor visas såvida du inte väljer Rensa tidigare källor.

Efter att du har valt en källa eller flera källor visas de foton som visas på bildbandet även i stödrastervisning. Om du markerar flera mappar eller samlingar visas Flera källor i källmarkören.

Obs!

Om inte alla foton visas i vyn Stödraster när du har valt flera källor väljer du Filter av i fältet Biblioteksfilter.

Ändra storlek på miniatyrbilderna på bildbandet

 • Placera pekaren över bildbandets överkant. När pekaren ändras till en dubbelpil  drar du bildbandskanten uppåt eller nedåt.
 • Dubbelklicka på bildbandets överkant för att växla mellan de två sista miniatyrstorlekarna.

Bläddra mellan foton på bildbandet

 • Dra i rullningslisten längst ner på bildbandet, klicka på pilarna på sidorna eller dra i överkanten på en miniatyrram.
 • Tryck på vänster- och högerpilstangenterna för att bläddra mellan miniatyrbilder på bildbandet.

Visa klassificering och val i bildbandsminiatyrer

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) respektive Lightroom Classic > Inställningar (macOS) och klicka på fliken Gränssnitt. Markera Visa klassificering och val i bildbandsområdet.

Byta plats på miniatyrbilder på bildbandet och i stödrastervyn

 1. Markera en samling eller mapp som inte innehåller någon undermapp och dra sedan en miniatyrbild till den nya platsen.

Luppvisning

Zooma en bild

Du kan använda panelen Överblick i modulen Bibliotek eller Framkalla till att ange hur mycket du vill förstora en bild i luppvisning. I Lightroom Classic sparas den senaste använda nivån och du kan växla mellan den nivån och den aktuella när du klickar på foton med pekaren. Du kan växla mellan fyra zoomnivåer med hjälp av kommandona Zooma in och Zooma ut.

Inställningarna behålls tills du markerar en annan zoomnivå på panelen Överblick eller väljer ett nytt kommando på menyn Visa.

Obs!

När du har två bilder i Jämförelsevisning i modulen Bibliotek, kommer det markerade fotot automatiskt att visas i Luppvisning när du ställer in en zoomnivå på panelen Överblick eller väljer ett zoomkommando.

Ange zoomnivåer för pekaren

 1. Markera i panelen Överblick antingen Anpassa eller Fyll som den första zoomnivån.
 2. Markera antingen 1:1 (visar 100 % av aktuella pixlar) eller välj ett alternativ på snabbmenyn för den andra zoomnivån.
Obs!

Zoomnivåer för pekaren finns även i det sekundära fönstret.

Växla mellan zoomnivåer

 • Klicka på fotot med pekaren eller tryck på Blanksteg för att växla mellan de båda zoomnivåerna som ställts in i panelen Överblick. Pekaren ändras till zoomverktyget när det är möjligt att zooma. Du kan också klicka på fotot för att växla mellan olika zoomnivåer i det sekundära fönstret.
 • Om du vill växla mellan de fyra zoomnivåerna trycker du på Ctrl++ eller Ctrl+- (Windows) respektive Kommando++ eller Kommando+- (OS X). Om du väljer ett zoomkommando på menyn Visa, ändras nivån mellan de fyra inställningarna på panelen Överblick (Anpassa, Fyll, 1:1 och det alternativ som valts på menyn).
Obs!

Om du vill zooma fotot så att det hamnar mitt på skärmen, väljer du Zooma klickningspunkt för att centrera i Gränssnittsinställningar.

Panorera bilden

När du zoomat in i bilden så att vissa delar av den inte visas kan du använda verktyget Hand eller pekaren i panelen Överblick för att flytta bilden till att visa dolda delar. På panelen Överblick visas alltid hela bilden med en ramövertäckning för att visa kanterna för huvudvyn.

Obs!

Panoreringen är synkroniserad i före-/eftervyerna i modulen Framkalla

 • Dra verktyget Hand i luppvisning om du vill flytta bilden. Du kan även panorera bilden med handverktyget i luppvisning i det sekundära fönstret.
 • Dra pekaren på panelen Överblick för att flytta bilden i luppvisning.
 • Klicka med pekaren på det ställe på panelen Överblick dit du vill flytta bilden i luppvisning.

Zooma in och panorera bilden temporärt

 • Tryck och håll med blanksteg om du vill zooma in temporärt.
 • Tryck och håll ned musknappen för att zooma in och dra sedan antingen i fotot eller i Överblick för att panorera bilden.

Visa informationsövertäckning på ett foto

Du kan visa information om ett foto i luppvisning i biblioteket, i luppvisning i före- och eftervyer i modulen Framkalla och i luppvisning i det sekundära fönstret. Du kan visa två uppsättningar metadata och anpassa informationen som ska visas i varje uppsättning.

 1. Välj Visa > Luppinformation > Visa informationsövertäckning eller välj den informationsuppsättning som du vill visa. Du kan också trycka på I-tangenten för att visa, dölja och bläddra mellan informationsuppsättningarna.

Ändra information i informationsövertäckning

 1. Välj Visa > Visningsalternativ i modulen Bibliotek eller Framkalla.
 2. Kontrollera att Luppvisning är markerad när du arbetar i biblioteket.
 3. Välj i luppinformationsfälten de alternativ på menyerna som du vill visa för varje uppsättning.

Stödrastervyn

Visa foton i stödrastervyn och på bildbandet

I Lightroom Classic finns många olika sätt att visa foton i stödrastervyn och på bildbandet. Den metod du väljer beror på vilket foto som du vill se. På panelen Katalog kan du omedelbart visa alla foton i katalogen eller i Snabbsamling, samt de senast importerade fotona.

Obs!

Du kan även visa foton i stödrastervyn eller i bildbandet genom att välja mappar, samlingar eller nyckelord, eller genom att söka efter foton. Du kan förbättra ett urval med hjälp av alternativen i fältet Biblioteksfilter.

 1. Gör något av följande på panelen Katalog:

  Alla foton

  Visar alla foton i katalogen.

  Alla synkroniserade foton

  Visa alla foton som synkroniseras med andra Adobe Photoshop Lightroom Classic-klienter för mobila enheter. Mer information finns i Arbeta med samlingen Alla synkroniserade foton.

  Snabbsamling

  Visar foton i Snabbsamling. Om du vill veta mer om hur du grupperar foton i Snabbsamling läser du Arbeta med Snabbsamling

  Tidigare import

  Visar foton från den senaste importen.

Övriga kategorier, till exempel Tidigare Exportera som katalog, kan även visas i panelen Katalog

I modulen Bibliotek navigerar du mellan bilder genom att välja föregående eller nästa foto.

 1. Gör något av följande från valfri vy i modulen Bibliotek:
  • Tryck på vänsterpilstangenten, klicka på ikonen Markera tidigare foto i verktygsfältet eller välj Bibliotek > Markera tidigare foto, om du vill markera föregående foto.

  • Tryck på högerpilstangenten, klicka på ikonen Markera nästa foto i verktygsfältet eller välj Bibliotek > Markera nästa foto, om du vill markera nästa foto.

   obs! Kontrollera att Navigera är valt i verktygsmenyn så att ikonerna för Markera tidigare foto och Markera nästa foto visas.

Ordna om foton i stödrastervisning

 1. Gör något av följande i stödrastervyn för att ordna om foton i rutnätet.
  • Klicka på ikonen Sorteringsriktning i verktygsfältet.

  • Välj ett sorteringsalternativ på popup-menyn Sortera i verktygsfältet.

  • Om du har markerat en vanlig samling eller nedersta mappen i en mapphierarki, drar du från mitten av en miniatyrbild för att välja sorteringsordning.

  Obs!

  Om du markerat en smart samling eller en mapp som innehåller andra mappar, kommer alternativet Användarordning inte att vara tillgängligt på popup-menyn Sortera och du kan då inte dra foton för att sortera dem i någon speciell ordning.

Visa raw+JPEG-foton

Vissa kameror tar Raw- och JPEG-versioner av foton. Om du vill visa och arbeta med JPEG-versionen av fotot måste du ange att Lightroom Classic ska importera och identifiera JPEG-versionen som en fristående fil. Mer information finns i Ange importinställningar.

Ändra miniatyrstorlek i stödrastervyn

 1. Välj Miniatyrstorlek på verktygsmenyn i stödrastervyn.

  Miniatyrkontrollerna är bara tillgängliga om alternativet är valt.

 2. Dra i skjutreglaget för miniatyrer.

Växla mellan vyerna Stödraster, Lupp, Jämförelse och Undersökning

I modulen Bibliotek kan du visa miniatyrer i stödrastervisning, ett enskilt foto i luppvisning, två foton i jämförelsevisning och två eller flera foton i undersökningsvisning.

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Klicka på ikonerna för stödrastervisning , luppvisning , jämförelsevisning , eller undersökningsvisning  i verktygsfältet.

  • Välj Visa > Stödraster, Lupp, Jämför eller Undersökning.

  • Välj Visa och därefter antingen Växla luppvisning eller Växla zoomvisning för att växla mellan det aktuella visningsläget och det föregående.

  • Välj Foto > Öppna i Lupp för att växla till Luppvisning, om du markerat ett eller flera foton i stödrastervisning. Om du markerar mer än ett foto kommer det aktiva fotot att öppnas i luppvisning. Använd höger- och vänsterpilstangenterna för att bläddra mellan markerade foton i luppvisningsläget.

Mer information om hur du jämför foton i Lightroom 3 och Lightroom 4 finns i Jämföra liknande foton från Adobe Digital Imaging How-Tos.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?