Användarhandbok Avbryt

Dela foton och få kommentarer och feedback

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Dela ett album

Genom att aktivera funktionen för synkronisering i Adobe Photoshop Lightroom mobila enheter kan du få tillgång till dina foton och samlingar oavsett var du befinner dig. De ändringar du gör i foton synkroniseras automatiskt till Lightroom Classic för datorer och mobila enheter.

Med hjälp av den nya funktionen Dela i Lightroom Classic kan du nu dela dina bilder med andra. Du kan be om feedback, kommentarer och se vilka typer av foton som de som tittar på dina foton intresserade av. Viktigt!

 1. Alla samlingar som synkroniseras med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter går att dela.
 2. När du delar en samling för kommentarer eller feedback får du en URL-adress till platsen för fotona (på https://lightroom.adobe.com/). Alla med ett giltigt Adobe ID-id kan få åtkomst till den URL-adressen.

Dela ett album (med hjälp av Lightroom Classic för datorer)

 1. Om den samling du vill dela inte synkroniseras går du till fliken Bibliotek och högerklickar på samlingen och sedan på Synkronisera med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka på den delade samlingen, klicka på länkar för Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och sedan på Dela samling.
  • Växla till stödrastervyn (G) och klicka sedan på Dela längst upp till höger i vyn.
 3. Växla till stödrastervyn (G) och högerklicka på URL-adressen längst upp till höger i vyn. Välj Kopiera till Urklipp.

 4. Dela den kopierade URL-adressen med de du vill ha feedback och kommentarer från.

Dela ett album (med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom på webben)

 1. Logga in på Adobe Photoshop Lightroom på webben på https://lightroom.adobe.com med det Adobe ID-id du använder med Lightroom Classic.

 2. Klicka på ett album som inte har delats.

  Obs!

  För delade album (tillgängliga för kommentarer) visas en ikon med ett öppet lås () på miniatyrbilden.

 3. Klicka på Dela () längst upp till vänster i webbläsaren och välj delningsalternativ.

 4. Om du vill dela albumet klickar du på Dela. En URL-adress till albumet som du kan dela skapas.

 5. (Valfritt) Välj den typ av bilder du vill dela, baserat på hur de är flaggade (Alla, Valda, Ingen flagga, Avvisade).

 6. Dela den URL-adressen som du genererade i steg 4 med de du vill ha feedback eller kommentarer från.

Meddelanden (Lightroom Classic för datorer)

När en kommentar har publicerats för ett foto visas samlingen och fotominiatyrbilden med ett gult märke () för att ange feedbackaktivitet.

Lightroom Classic CC: Kommentar med gult märke
Det gula märket anger aktivitet för ett eller flera foton i samlingen

Lightroom Classic CC-foton i en samling i luppvyn
Det gula märket anger aktivitet för ett eller flera foton i samlingen

Om du vill läsa de senaste kommentarerna i Lightroom Classic för datorer gör du något av följande:

 • Klicka på det gula meddelandemärket för en samling i panelen Samlingar och välj Granska kommentarer.
 • Välj en samling, växla till stödrastervyn (G) och ange sedan listrutan Sortering till Tidpunkt för senaste kommentar.

Kommentarerna visas i panelen Kommentarer.

Meddelanden (Adobe Photoshop Lightroom på webben)

När en kommentar har publicerats för ett foto visas ingen indikation i realtid för feedbackaktiviteten i användargränssnittet i Adobe Photoshop Lightroom på webben. I miniatyrbildsvyn finns det information för varje foto om det finns kommentarer till fotot eller om fotot har lagts till som favorit.

 • Det finns kommentarer för bilden:
 • Bilden har markerats som favorit:
Lightroom Classic CC: Ikoner för kommentar och favoriter
Ikonerna i högst upp och längst ned till höger anger aktivitet för kommentarer och favoriter.

Lightroom Classic : Individuella antal gilla-markeringar och kommentarer
När du visar ett foto i Adobe Photoshop Lightroom på webben anges antal kommentarer och gilla-markeringar med individuella antal.

Meddelanden (Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter)

Om du har installerat Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter på den anslutna mobiltelefonen visas ett meddelande om att en kommentar har publicerats.

 1. Starta Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
 2. Tryck på kommentarsikonen för att visa en lista över kommentarer som har publicerats för dina delade foton.
 3. Du kan läsa kommentaren här eller trycka på kommentaren för att gå till fotot.
 4. Om du går till fotot kan du visa kommentarer och gilla-markeringar som fotot har fått.

Kommentarer och feedback

Lägga till kommentarer (med hjälp av Lightroom Classic för datorer)

 1. I Lightroom Classic för datorer kan du lägga till ett foto från din delade samling när panelen Bibliotek är öppen.

 2. I höger ruta öppnar du panelen Kommentarer och skriver din kommentar.

  Lightroom Classic CC: Skriva feedback eller lägga till en kommentar i kommentarsavsnittet
  Skriva feedback eller lägga till en kommentar i avsnittet Kommentarer

 3. När du har skrivit din feedback trycker du på Enter.
  En kommentar läggs till till fotot och visas under kommentarsrutan.

  Lightroom Classic CC: Ett foto med feedback från en användare
  Ett foto med feedback från en användare

Lägga till kommentarer (med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom på webben)

 1. Logga in på Adobe Photoshop Lightroom på webben, välj ett delat album, och klicka sedan på ett foto.

  Obs!

  För delade album (tillgängliga för kommentarer) visas en ikon med ett öppet lås () på miniatyrbilden.

 2. Gör något av följande:

  • Om rutan Kommentarer och gilla-markeringar inte är öppen trycker du på pratbubblan () längst ned till höger i webbläsaren. Skriv en kommentar i textrutan.
  • Om rutan Kommenterar och gilla-markeringar är öppen skriver du en kommentar i textrutan.
  Lightroom Classic CC: Skriva feedback eller lägga till en kommentar i kommentarsfältet
  Skriva feedback eller lägga till en kommentar i området Kommentarer

 3. Klicka på Publicera kommentar eller tryck på Enter.
  Kommentaren läggs till i rutan Kommenterar och gilla-markeringar.

  Lightroom Classic CC: Feedback och kommentarer för ett foto
  Feedback och kommentarer för ett foto

Lägga till kommentarer (med hjälp av Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter)

 1. Gå till ett foto som delas med andra och öppna det.

 2. Tryck på kommentarsikonen (), skriv den texten du vill ange och publicera din kommentar.

Ta bort granskningskommentarer (Lightroom Classic för datorer)

Varje kommentar och aktivitet för en favoritmarkering visas i följd i Lightroom Classic för datorer. Det är enklast att ta bort kommentarer med hjälp av det här gränssnittet. Så här tar du bort en kommentar:

 1. Klicka på kommentarsmeddelandet (gult märke) för samlingen eller på en fotominiatyrbild (i stödrastervyn (G) eller luppvyn (E)). Kommentarerna visas i panelen Kommentarer.
 2. Högerklicka på en kommentar och välj Ta bort kommentar.

Viktigt! Det går inte att ångra borttagning av en kommentar.

Ta bort granskningskommentarer (Adobe Photoshop Lightroom på webben)

Kommentarer: ägaren till ett delat album kan dela kommentarer som har publicerats för ett foto, men de som visar albumet kan endast ta bort sina egna kommentarer.

 • Om du vill ta bort en kommentar håller du pekaren nära kommentarens högra hörn. När papperskorgsikonen visas klickar du på den och bekräftar borttagningen.

Gilla-markeringar: ägaren till och de som visar ett delat album kan endast avbryta sina egna åtgärder som har gjort att ett foto har markerats som favorit.

 • Om du vill avbryta en gilla-markering klickar du på gilla-ikonen ().

Sluta dela eller synkronisera ett album

När du slutar dela en samling kan inte längre användarna få åtkomst till det eller fotona i det. Om du delar mappen igen återställs kommentarerna och gilla-markeringarna. Om du avbryter synkronisering av albumet med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter tas alla referenser till albumet bort från Adobe Photoshop Lightroom på webben. Du kommer inte längre att kunna visa bilderna i Adobe Photoshop Lightroom på webben, och det hjälper inte heller att återställa synkronisering och delning för att återställa kommentarerna och gilla-markeringarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online