Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Obs!

Från och med Lightroom CC 2015/Lightroom 6 har stödet för Flash-gallerier tagits bort.

Du kan använda modulen Webb i Lightroom Classic till att skapa fotogallerier, dvs. webbplatser med dina foton. Ett webbgalleri länkar miniatyrbilder till större versioner av fotona, på samma sida eller på en annan sida.

Panelerna till vänster i modulen Webb i Lightroom Classic innehåller en lista med mallar och förhandsvisningar av deras sidlayouter. Mittpartiet är bildvisningsområdet som uppdateras automatiskt när du gör ändringar och som gör att du kan navigera mellan sidor i ditt galleri. I panelerna till höger finns kontroller för att ange hur foton ska visas i mallayouten, ändra mallen, lägga till text till webbsidan, förhandsvisa webbgalleriet i läsaren och för att göra inställningar så att du kan överföra galleriet till en webbserver. Mer information om modulen Webb finns i Paneler och verktyg i modulen Webb.

Adobe Photoshop Lightroom CC: Modulen Webb
Modulen Webb

A. Typ av webbgalleri B. Malläsare C. Förhandsvisningsknapp D. Navigeringsknappar E. Paneler för att anpassa layout och ange utdataalternativ 

Du kan använda Lightroom Classic till att skapa HTML-webbgallerier:

HTML-galleri

Skapar en webbsida med miniatyrbilder som är länkade till sidor med större versioner av fotona. Airtight-gallerier är HTML.

Du skapar ett webbgalleri i Lightroom Classic genom att utföra följande grundläggande steg:

1. Välj de foton du vill ha med i ditt galleri.

I modulen Bibliotek markerar du bilderna i stödrastervyn eller på bildbandet. Se Bläddra efter och jämföra foton.

I modulen Bibliotek kan du även att använda panelerna Mappar eller Samlingar för att välja en mapp eller en samling foton som du vill använda i ett webbgalleri.

2. Ordna fotona.

Växla till modulen Webb. Fotona du markerat visas både i bildbandet och i arbetsytan i mitten av modulen Webb.

Om dina källbilder är i en samling eller en mapp som inte innehåller några undermappar så drar du fotona till bildbandet för att ordna dem så som du vill visa dem i galleriet. Se Ändra ordningen på foton i ett webbgalleri.

Obs!

Du kan filtrera fotona på bildbandet i modulen Webb genom att klicka på snabbmenyn Använd i verktygsfältet och sedan välja Alla foton, Valda foton eller Flaggade foton.

3. Välj en mall för galleriet.

För pekaren över ett namn i mallbläddraren till vänster om modulen Webb. En förhandsvisning av mallen visas i förhandsvisningspanelen över mallbläddraren. Klicka på ett mallnamn för att välja det till ditt galleri. Se Välja en webbgallerimall.

4. Ange webbplatsinformation.

I panelen Webbplatsinformation till höger om modulen anger du ett namn på din webbplats (Webbplatsrubrik), en titel på ditt galleri (Samlingstitel) och en beskrivning (Samlingsbeskrivning). Du kan även ange din e-postadress så att de som besöker ditt galleri kan klicka på ditt namn och skicka ett e-postmeddelande till dig. Se Lägga till titlar, beskrivning och kontaktinformation för webbfotogallerier.

Lightroom Classic CC: Panelen Webbplatsinformation
Ange namn och en beskrivning av ditt galleri i panelen Webbplatsinformation.

5. (Valfritt) Anpassa galleriets utseende och layout.

I panelen Färgpalett till höger om modulen klickar du på färgrutan bredvid ett element och väljer en ny färg till det. Se Välja färger för gallerielement

Gå till panelen Utseende. Ändra gallerilayouten genom att ange alternativen Stödrastersidor och Bildsidor (för HTML-gallerier). Se Ange utseende på HTML-gallerier i Lightroom Classic .

Lightroom Classic CC: Ett anpassat webbgalleri
Du kan använda panelen Utseende och de andra panelerna till höger i panelen Webb till att anpassa utseendet på webbgalleriet.

6. Lägga till titlar och bildtexter till bilder.

I panelen Bildinformation väljer du de metadata du vill visa som titel och bildtext för varje foto. Lämna fälten Rubrik och Bildtext avmarkerade om du inte vill att de ska visas under fotona. Se Visa fotorubriker och bildtexter i webbfotogallerier.

7. (Valfritt) Lägg till en copyrightvattenstämpel.

Visa en copyrightvattenstämpel på webbgalleribilder genom att välja en vattenstämpel i panelen Utdatainställningar. Se Visa en copyrightvattenstämpel i webbfotogallerier.

Lightroom Classic CC: Panelen Utdatainställningar
Du kan lägga till en vattenstämpel till foton i gallerier med hjälp av panelen Utdatainställningar i modulen Webb.

8. Ange inställningar för utdata.

I panelen Utdatainställningar anger du kvaliteten på de bilderna när de visas förstorade och om utdataskärpa ska användas.

9. Förhandsvisa webbgalleriet i en webbläsare.

I det nedre högra hörnet i modulen Webb klickar du på Förhandsvisa i webbläsare. I Lightroom Classic öppnas en förhandsvisning av webbgalleriet i standardwebbläsaren. Se Förhandsvisa ett webbfotogalleri.

10. Exportera eller överför webbfotogalleriet.

När du är klar med galleriet kan du antingen exportera filerna till en speciell plats eller överföra galleriet till en webbserver. I panelen Överföringsinställningar väljer du en webbserver på menyn FTP-server eller väljer Redigera inställningar för att göra inställningar i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring. Om du behöver hjälp med FTP-inställningarna ska du fråga din Internet-leverantör. Se Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier

11. (Valfritt) Spara layouten som en anpassad mall eller som en webbsamling.

Om du planerar att använda samma webbgalleriinställningar senare, inklusive layout- och överföringsalternativ, ska du spara inställningarna i en anpassad webbmall. Du kan även spara inställningarna i en webbsamling för att bevara en uppsättning specifika alternativ för modulen Webb tillsammans med en fotosamling. Se Skapa anpassade webbgallerimallar och Spara webbinställningar som en webbsamling.

Videosjälvstudiekurs: Publicera ett webbfotogalleri på din webbplats

Videosjälvstudiekurs: Publicera ett webbfotogalleri på din webbplats
Adobe TV

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy