Användarhandbok Avbryt

Skapa webbgallerier

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel
Obs!

Från och med Lightroom CC 2015/Lightroom 6 har stödet för Flash-gallerier tagits bort.

Du kan använda modulen Webb i Lightroom Classic till att skapa fotogallerier, dvs. webbplatser med dina foton. Ett webbgalleri länkar miniatyrbilder till större versioner av fotona, på samma sida eller på en annan sida.

Panelerna till vänster i modulen Webb i Lightroom Classic innehåller en lista med mallar och förhandsvisningar av deras sidlayouter. Mittpartiet är bildvisningsområdet som uppdateras automatiskt när du gör ändringar och som gör att du kan navigera mellan sidor i ditt galleri. I panelerna till höger finns kontroller för att ange hur foton ska visas i mallayouten, ändra mallen, lägga till text till webbsidan, förhandsvisa webbgalleriet i läsaren och för att göra inställningar så att du kan överföra galleriet till en webbserver. Mer information om modulen Webb finns i Paneler och verktyg i modulen Webb.

Adobe Photoshop Lightroom CC: Modulen Webb
Modulen Webb

A. Typ av webbgalleri B. Malläsare C. Förhandsvisningsknapp D. Navigeringsknappar E. Paneler för att anpassa layout och ange utdataalternativ 

Du kan använda Lightroom Classic till att skapa HTML-webbgallerier:

HTML-galleri

Skapar en webbsida med miniatyrbilder som är länkade till sidor med större versioner av fotona. Airtight-gallerier är HTML.

Du skapar ett webbgalleri i Lightroom Classic genom att utföra följande grundläggande steg:

1. Välj de foton du vill ha med i ditt galleri.

I modulen Bibliotek markerar du bilderna i stödrastervyn eller på bildbandet. Se Bläddra efter och jämföra foton.

I modulen Bibliotek kan du även att använda panelerna Mappar eller Samlingar för att välja en mapp eller en samling foton som du vill använda i ett webbgalleri.

2. Ordna fotona i rätt ordning.

Växla till modulen Webb. Fotona du markerat visas både i bildbandet och i arbetsytan i mitten av modulen Webb.

Om dina källbilder är i en samling eller en mapp som inte innehåller några undermappar så drar du fotona till bildbandet för att ordna dem så som du vill visa dem i galleriet. Se Ändra ordningen på foton i ett webbgalleri.

Obs!

Du kan filtrera fotona på bildbandet i modulen Webb genom att klicka på snabbmenyn Använd i verktygsfältet och sedan välja Alla foton, Valda foton eller Flaggade foton.

3. Välj en mall för galleriet.

För pekaren över ett namn i mallbläddraren till vänster om modulen Webb. En förhandsvisning av mallen visas i förhandsvisningspanelen över mallbläddraren. Klicka på ett mallnamn för att välja det till ditt galleri. Se Välja en webbgallerimall.

4. Ange webbplatsinformation.

I panelen Webbplatsinformation till höger om modulen anger du ett namn på din webbplats (Webbplatsrubrik), en titel på ditt galleri (Samlingstitel) och en beskrivning (Samlingsbeskrivning). Du kan även ange din e-postadress så att de som besöker ditt galleri kan klicka på ditt namn och skicka ett e-postmeddelande till dig. Se Lägga till titlar, beskrivning och kontaktinformation för webbfotogallerier.

Lightroom Classic CC: Panelen Webbplatsinformation
Ange namn och en beskrivning av ditt galleri i panelen Webbplatsinformation.

5. (Valfritt) Anpassa galleriets utseende och layout.

I panelen Färgpalett till höger om modulen klickar du på färgrutan bredvid ett element och väljer en ny färg till det. Se Välja färger för gallerielement

Gå till panelen Utseende. Ändra gallerilayouten genom att ange alternativen Stödrastersidor och Bildsidor (för HTML-gallerier). Se Ange utseende på HTML-gallerier i Lightroom Classic .

Lightroom Classic CC: Ett anpassat webbgalleri
Du kan använda panelen Utseende och de andra panelerna till höger i panelen Webb till att anpassa utseendet på webbgalleriet.

6. Lägg till titlar och bildtexter till bilder.

I panelen Bildinformation väljer du de metadata du vill visa som titel och bildtext för varje foto. Lämna fälten Rubrik och Bildtext avmarkerade om du inte vill att de ska visas under fotona. Se Visa fotorubriker och bildtexter i webbfotogallerier.

7. (Valfritt) Lägg till en copyrightvattenstämpel.

Visa en copyrightvattenstämpel på webbgalleribilder genom att välja en vattenstämpel i panelen Utdatainställningar. Se Visa en copyrightvattenstämpel i webbfotogallerier.

Lightroom Classic CC: Panelen Utdatainställningar
Du kan lägga till en vattenstämpel till foton i gallerier med hjälp av panelen Utdatainställningar i modulen Webb.

8. Ange inställningar för utdata.

I panelen Utdatainställningar anger du kvaliteten på de bilderna när de visas förstorade och om utdataskärpa ska användas.

9. Förhandsvisa webbgalleriet i en webbläsare.

I det nedre högra hörnet i modulen Webb klickar du på Förhandsvisa i webbläsare. I Lightroom Classic öppnas en förhandsvisning av webbgalleriet i standardwebbläsaren. Se Förhandsvisa ett webbfotogalleri.

10. Exportera eller överför webbfotogalleriet.

När du är klar med galleriet kan du antingen exportera filerna till en speciell plats eller överföra galleriet till en webbserver. I panelen Överföringsinställningar väljer du en webbserver på menyn FTP-server eller väljer Redigera inställningar för att göra inställningar i dialogrutan Konfigurera FTP-filöverföring. Om du behöver hjälp med FTP-inställningarna ska du fråga din Internet-leverantör. Se Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier

11. (Valfritt) Spara layouten som en anpassad mall eller som en webbsamling.

Om du planerar att använda samma webbgalleriinställningar senare, inklusive layout- och överföringsalternativ, ska du spara inställningarna i en anpassad webbmall. Du kan även spara inställningarna i en webbsamling för att bevara en uppsättning specifika alternativ för modulen Webb tillsammans med en fotosamling. Se Skapa anpassade webbgallerimallar och Spara webbinställningar som en webbsamling.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?