Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic CC (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Du kan visa hjälpen för nya Photoshop Lightroom CC.

Tangenter för att arbeta med paneler

Resultat

Windows

OS X

Visa/dölj sidopaneler

Tabb

Tabb

Visa/dölj alla paneler

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Visa/dölj verktygsfältet

T

T

Visa/dölj modulväljaren

F5

F5

Visa/dölj bildbandet

F6

F6

Visa/dölj paneler till vänster

F7

F7

Visa/dölj paneler till höger

F8

F8

Växla sololäge

Alt-klicka på en panel

Alt-klicka på en panel

Öppna en ny panel utan att stänga en ensam panel

Skift-klicka på en panel

Skift-klicka på en panel

Öppna/stäng alla paneler

Ctrl-klicka på en panel

Kommando-klicka på en panel

Öppna/stäng paneler till vänster, uppifrån och ned

Ctrl+Skift+0 - Ctrl+Skift+5

Kommando+Ctrl+0 - Kommando+Ctrl+5

Öppna/stäng paneler till höger, modulerna Bibliotek och Framkalla, uppifrån och ned

Ctrl+0 - Ctrl+9

Kommando+0 - Kommando+9

Öppna stäng paneler till höger, modulerna Bildspel, Skriv ut och Webb, uppifrån och ned

Ctrl+1 - Ctrl+7

Kommando+1 - Kommando+7

Tangenter för att navigera i moduler

Resultat

Windows

OS X

Gå till modulen Bibliotek

Ctrl+Alt+1

Kommando+Alt+1

Gå till modulen Framkalla

Ctrl+Alt+2

Kommando+Alt+2

Gå till modulen Bildspel

Ctrl+Alt+3

Kommando+Alt+3

Gå till modulen Skriv ut

Ctrl+Alt+4

Kommando+Alt+4

Gå till modulen Webb

Ctrl+Alt+5

Kommando+Alt+5

Gå tillbaka/Gå framåt

Ctrl+Alt+Vänsterpil/Ctrl+Alt+Högerpil

Kommando+Alt+Vänsterpil/Kommando+Alt+Högerpil

Gå tillbaka till föregående modul

Ctrl+Alt+Uppåtpil

Kommando+Alt+Uppåtpil

Tangenter för att ändra visning och skärmlägen

Resultat

Windows

OS X

Gå till luppvisning i biblioteket

E

E

Gå till stödrastervyn i biblioteket

G

G

Gå till jämförelsevisning i biblioteket

C

C

Gå till undersökningsvisning i biblioteket

N

N

Öppna markerade foton i modulen Framkalla

D

D

Bläddra framåt/bakåt genom Släcka ljus-lägen

L/Skift+L

L/Skift+L

Växla ljusnedtoningsläge

Ctrl+Skift+L

Kommando+Skift+L

Bläddra mellan skärmlägen

F

F

Föregående skärmläge

Skift+F

Växla mellan normalt läge och fullskärmsläge, dölj paneler

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Gå till normalt skärmläge

Ctrl+Alt+F

Kommando+Alt+F

Växla i informationsövertäckning

I

I

Visa/dölj informationsövertäckning

Ctrl+I

Kommando+I

Tangenter för att användas i ett sekundärt fönster

Obs!

De kortkommandon som kan användas i det sekundära fönstret är desamma som motsvarande kortkommandon i modulen Bibliotek, med undantag för Skift-tangenten som du kompletterar med.

Resultat

Windows

OS X

Öppna sekundärt fönster

F11

Kommando+F11

Gå till stödrastervyn

Skift+G

Skift+G

Gå till normal luppvisning

Skift+E

Skift+E

Gå till låst luppvisning

Ctrl+Skift+Enter

Kommando+Skift+Enter

Gå till jämförelsevisning

Skift+C

Skift+C

Gå till undersökningsvisning

Skift+N

Skift+N

Gå till bildspelsvisning

Ctrl+Alt+Skift+Enter

Kommando+Alt+Skift+Enter

Gå till fullskärmsläge (ett sekundärt fönster krävs)

Skift+F11

Kommando+Skift+F11

Visa/dölj filterfältet

Skift+\

Skift+\

Zooma in/zooma ut

Ctrl+Skift+'/Ctrl+Skift+-

Kommando+Skift+'/Kommando+Skift+-

Tangenter för att hantera foton och kataloger

Resultat

Windows

OS X

Importera foton från disk

Ctrl+Skift+I

Kommando+Skift+I

Öppna katalog

Ctrl+O

Kommando+Skift+O

Öppna inställningar

Ctrl+, (komma)

Kommando+, (komma)

Öppna kataloginställningar

Ctrl+Alt+, (komma)

Kommando+Alt+, (komma)

Skapa en undermapp (segmenterad direktfångst)

Ctrl+Skift+T

Kommando+Skift+T

Visa/dölj direktfångstfältet

Ctrl+T

Kommando+T

Skapa en ny mapp i modulen Bibliotek

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Skapa en virtuell kopia (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Skift+V

Skift+V

Visa i Utforskaren/Finder (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Ctrl+R

Kommando+R

Gå till nästa/föregående foto på bildbandet

Högerpil/Vänsterpil

Högerpil/Vänsterpil

Markera flera mappar eller samlingar (i modulerna Bibliotek, Bildspel, Skriv ut och Webb)

Skift-klicka eller Ctrl-klicka

Skift-klicka eller Kommando-klicka

Ändra namn på fotot (i modulen Bibliotek)

F2

F2

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona

Backsteg eller Delete

Delete

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona från katalogen

Alt+Backsteg

Alt+Delete

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona och flytta det/dem till papperskorgen

Ctrl+Alt+Skift+Backsteg

Kommando+Alt+Skift+Delete

Ta bort det avvisade fotot/de avvisade fotona

Ctrl+Backsteg

Kommando+Delete

Redigera i Photoshop

Ctrl+E

Kommando+E

Öppna i annan redigerare

Ctrl+Alt+E

Kommando+Alt+E

Exportera det markerade fotot/de markerade fotona

Ctrl+Skift+E

Kommando+Skift+E

Exportera med föregående inställningar

Ctrl+Alt+Skift+E

Kommando+Alt+Skift+E

Öppna plugin-programhanteraren

Ctrl+Alt+Skift+, (komma)

Kommando+Alt+Skift+, (komma)

Skriv ut det markerade fotot

Ctrl+P

Kommando+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Tangenter för att jämföra foton i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

OS X

Växla till luppvisning

E eller Enter

E eller Enter

Växla till stödrastervyn

G eller Esc

G eller Esc

Växla till jämförelsevisning

C

C

Växla till undersökningsvisning

N

N

Växla från stödraster- till luppvisning

Blanksteg eller E

Blanksteg eller E

Växla markerade foton och kandidatfoton i jämförelsevisning

Nedåtpil

Nedåtpil

Gör nästa foton till markerade och kandidater i jämförelsevisning

Uppåtpil

Uppåtpil

Växla zoomvisning

Z

Z

Zooma in/zooma ut i luppvisning

Ctrl+'/Ctrl+-

Kommando+'/Kommando+-

Rulla uppåt/nedåt i zoomade foton i luppvisning (fungerar även i modulerna Framkalla och Webb)

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Gå till början/slutet av stödrastervyn

Home/End

Home/End

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Öka/minska storlek på stödrasterminiatyr

,/-

,/-

Rulla stödrasterminiatyrer uppåt/nedåt

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Växla cellextras

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Visa/dölj emblem

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Växla mellan visningar av stödrastervyn

J

J

Öppna alternativ för biblioteksvisning

Ctrl+J

Kommando+J

Markera flera foton som inte kommer efter varandra

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Markera flera foton som kommer efter varandra

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera alla foton

Ctrl+A

Kommando+A

Avmarkera alla foton

Ctrl+D

Kommando+D eller Kommando+Skift+A

Markera endast aktiva foton

Ctrl+Skift+D

Kommando+Skift+D

Avmarkera aktiva foton

'

'

Lägg till föregående/nästa foto till markeringen

Skift+Vänsterpil/Skift+Högerpil

Skift+Vänsterpil/Skift+Högerpil

Markera flaggade foton

Ctrl+Alt+A

Kommando+Alt+A

Avmarkera ej flaggade foton

Ctrl+Alt+Skift+D

Kommando+Alt+Skift+D

Gruppera i hög

Ctrl+G

Kommando+G

Stapla ej

Ctrl+Skift+G

Kommando+Skift+G

Växla hög

S

S

Flytta längst upp i högen

Skift+S

Skift+S

Flytta uppåt i högen

Skift+Q

Skift+Q

Flytta nedåt i högen

Skift+A

Skift+A

Tangenter för klassificering och filtrering av foton

Resultat

Windows

OS X

Ange stjärnklassificering

1 - 5

1 - 5

Ange stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift+1 - Skift+5

Skift+1 - Skift+5

Ta bort stjärnklassificering

0

0

Ta bort stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift+0

Skift+0

Öka/minska klassificering med en stjärna

]/[

]/[

Tilldela en röd etikett

6

6

Tilldela en gul etikett

7

7

Tilldela en grön etikett

8

8

Tilldela en blå etikett

9

9

Tilldela en färgetikett och gå till nästa foto

Skift+6 - Skift+9

Skift+6 - Skift+9

Flagga fotot som valt

P

P

Flagga fotot som valt och gå till nästa foto

Skift+P

Skift+P

Flagga fotot som avvisat

X

X

Flagga fotot som avvisat och gå till nästa foto

Skift+X

Skift+X

Ta bort flagga från fotot

U

U

Ta bort flagga från fotot och gå till nästa foto

Skift+U

Skift+U

Öka/minska flaggstatus

Ctrl+Uppåtpil/Ctrl+Nedåtpil

Kommando+Uppåtpil/Kommando+Nedåtpil

Växla mellan flagginställningarna

‘ (enkelt vänstercitattecken)

‘ (enkelt vänstercitattecken)

Förbättra foton

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alt+R

Visa/dölj biblioteksfilterfältet

\

\

Öppna flera filter i filterfältet

Skift-klicka på filteretiketter

Skift-klicka på filteretiketter

Växla filter på/av

Ctrl+L

Kommando+L

Sök efter foton i modulen Bibliotek

Ctrl+F

Kommando+F

Tangenter för att arbeta med samlingar

Resultat

Windows

OS X

Skapa en ny samling i modulen Bibliotek

Ctrl+N

Kommando+N

Lägg till i snabbsamling

B

B

Lägg till i snabbsamling och gå till nästa foto

Skift+B

Skift+B

Visa snabbsamling

Ctrl+B

Kommando+B

Spara snabbsamling

Ctrl+Alt+B

Kommando+Alt+B

Rensa snabbsamling

Ctrl+Skift+B

Kommando+Skift+B

Ange som målsamling

Ctrl+Alt+Skift+B

Kommando+Alt+Skift+B

Tangenter för att arbeta med metadata och nyckelord i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

OS X

Lägg till nyckelord

Ctrl+K

Kommando+K

Redigera nyckelord

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Ange ett nyckelordskortkommando

Ctrl+Alt+Skift+K

Kommando+Alt+Skift+K

Lägg till/ta bort nyckelordskortkommando från det markerade fotot

Skift+K

Skift+K

Aktivera målning

Ctrl+Alt+K

Kommando+Alt+K

Lägg till ett nyckelord från en nyckelordsuppsättning till det markerade fotot

Alt+1 - Alt+9

Alt+1 - Alt+9

Bläddra framåt/bakåt genom nyckelordsuppsättning

Alt+0/Alt+Skift+0

Alt+0/Alt+Skift+0

Kopiera/klistra in metadata

Ctrl+Alt+Skift+C/Ctrl+Alt+Skift+V

Kommando+Alt+Skift+C/Kommando+Alt+Skift+V

Spara metadata i fil

Ctrl+S

Kommando+S

Öppna dialogrutan för stavningskontroll

Kommando+:

Kontrollera stavning

Kommando+;

Öppna teckenpalett

Kommando+Alt+T

Tangenter för att arbeta med modulen Framkalla

Resultat

Windows

OS X

Konvertera till gråskala

V

V

Automatisk toning

Ctrl+U

Kommando+U

Automatisk vitbalans

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Redigera i Photoshop

Ctrl+E

Kommando+E

Kopiera/klistra in framkallningsinställningar

Ctrl+Skift+C/Ctrl+Skift+V

Kommando+Skift+C/Kommando+Skift+V

Klistra in inställningar från föregående foto

Ctrl+Alt+V

Kommando+Alt+V

Kopiera efter-inställningar till före

Ctrl+Alt+Skift+Vänsterpil

Kommando+Alt+Skift+Vänsterpil

Kopiera före-inställningar till efter

Ctrl+Alt+Skift+Högerpil

Kommando+Alt+Skift+Högerpil

Växla före- och efter-inställningar.

Ctrl+Alt+Skift+Uppåtpil

Kommando+Alt+Skift+Uppåtpil

Öka/minska värdet för markerat skjutreglage i små steg.

Uppåtpil/Nedåtpil eller +/-

Uppåtpil/Nedåtpil eller +/-

Öka/minska värdet för markerat skjutreglage i stora steg.

Skift+Uppåtpil/Skift+Nedåtpil eller Skift++/Skift+-

Skift+Uppåtpil/Skift+Nedåtpil eller Skift++/Skift+-

Växla mellan inställningarna i panelen Grundläggande (framåt/bakåt)

. (punkt) /, (komma)

. (punkt) /, (komma)

Återställ ett skjutreglage

Dubbelklicka på skjutreglagenamnet

Dubbelklicka på skjutreglagenamnet

Återställ en skjutreglagegrupp

Alt-klicka på gruppnamnet

Alt-klicka på gruppnamnet

Återställ alla inställningar

Ctrl+Skift+R

Kommando+ Skift+R

Synkroniserringsinställningar

Ctrl+Skift+S

Kommando+Skift+S

Synkroniseringsinställningarna åsidosätter dialogrutan Synkronisera inställningar

Ctrl+Alt+S

Kommando+Alt+S

Växla automatisk synkronisering

Ctrl-klicka på knappen Synkronisera

Kommando-klicka på knappen Synkronisera

Aktivera automatisk synkronisering

Ctrl+ Alt+Skift+A

Kommando+Alt+Skift+A

Matcha totalexponeringar

Ctrl+Alt+Skift+M

Kommando+Alt+Skift+M

Välj verktyget Vitbalans (från alla moduler)

W

W

Välj verktyget Beskär (från alla moduler)

R

R

Begränsa proportioner när verktyget Beskär är valt

Skift+R

Skift+R

Beskär till samma proportioner som föregående beskärning

Skift+A

Skift+A

Beskär från mitten av fotot

Alt-dra

Alt-dra

Växla beskärning för stödrasterövertäckning

O

O

Växla beskärningsriktning för stödrasterövertäckning

Skift+O

Skift+O

Växla beskärning mellan stående och liggande

X

X

Återställ beskärning

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alt+R

Välj verktyget Upright med stödlinjer (fungerar även i modulen Bibliotek när du har markerat ett foto) Skift+T Skift+T

Välj verktyget Fläckborttagning

Q

Q

Växla penseln mellan läget Klona och Lagning när du har valt verktyget Fläckborttagning Skift+T Skift+T

Välj verktyget Justeringspensel (från alla moduler)

K

K

Välj verktyget Övertoningsfilter

M

M

Växla masken mellan läget Redigera och Pensel när du har valt verktyget Övertoningsfilter eller Radiellt filter Skift+T Skift+T

Öka/minska penselstorlek

-/<

-/<

Öka/minska penselns ludd

Skift+]/Skift+[

Skift+]/Skift+[

Växla mellan lokal justeringspensel, A eller B

D

D

Växla tillfälligt från pensel A eller B till suddgummit

Alt-dra

Alt-dra

Måla en vågrät eller lodrät linje

Skift-dra

Skift-dra

Öka/minska ,ängd

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Visa/dölj lokalt justeringsmärke

H

H

Visa/dölj lokal justeringsmaskövertäckning

O

O

Växla mellan färger för lokal justeringsmasksövertäckning

Skift+O

Skift+O

Välj måljusteringsverktyget för att använda tonkurvsändring

Ctrl+Alt+Skift+T

Kommando+Alt+Skift+T

Välj måljusteringsverktyget för att använda nyansjustering

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Välj måljusteringsverktyget för att använda mättnadsjustering

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Alt+Skift+S

Välj måljusteringsverktyget för att använda luminansändring

Ctrl+Alt+Skift+L

Kommando+Alt+Skift+L

Välj måljusteringsverktyget för att använda gråskaleblandningsändring

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Alt+Skift+G

Välj inte måljusteringsverktyget

Ctrl+Alt+Skift+N

Kommando+Alt+Skift+N

Visa bortfall

J

J

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Växla mellan lupp- och 1:1 zoom-förhandsvisning

Blanksteg eller Z

Blanksteg eller Z

Zooma in/zooma ut

Ctrl+'/Ctrl+-

Kommando+'/Kommando+-

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Visa Före och Efter, vänster/höger

Y

Y

Visa Före och Efter, överkant/nederkant

Alt+Y

Alt+Y

Visa Före och Efter på delad skärm

Skift+Y

Skift+Y

Visa endast Före

\

\

Skapa en ny fixering

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny förinställning

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Skapa en ny förinställningsmapp

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alt+N

Öppna alternativ för framkallningsvisning

Ctrl+J

Kommando+J

Tangenter för att arbeta med modulen Bildspel

Resultat

Windows

OS X

Spela upp bildspel

Enter

Enter

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Pausa bildspel

Blanksteg

Blanksteg

Förhandsvisa bildspel

Alt+Enter

Alt+Enter

Avsluta bildspel

Esc

Esc

Gå till nästa bildruta

Högerpil

Högerpil

Gå till föregående bildruta

Vänsterpil

Vänsterpil

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Exportera till PDF-bildspel

Ctrl+J

Kommando+J

Exportera till JPEG-bildspel

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Exportera videobildspel

Ctrl+Alt+J

Kommando+Alt+J

Skapa en ny bildspelsmall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för bildspelsmall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara bildspelsinställningar

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för att arbeta med modulen Skriv ut

Resultat

Windows

OS X

Skriv ut

Ctrl+P

Kommando+P

Skriv ut en kopia

Ctrl+Alt+P

Kommando+Alt+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar

Ctrl+Alt+Skift+P

Kommando+Alt+Skift+P

Gå till första sidan

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Kommando+Skift+Vänsterpil

Gå till sista sidan

Ctrl+Skift+Högerpil

Kommando+Skift+Högerpil

Gå till föregående sida

Ctrl+Vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Gå till nästa sida

Ctrl+Högerpil

Kommando+Högerpil

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Visa/dölj linjaler

Ctrl+R

Kommando+R

Visa/dölj sidutfall

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Visa/dölj marginaler och fästmarginaler

Ctrl+Skift+M

Kommando+Skift+M

Visa/dölj bildceller

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Visa/dölj dimensioner

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Kommando+[

Skapa en ny utskriftsmall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för utskriftsmall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara utskriftsinställningar

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för att arbeta med modulen Webb

Resultat

Windows

OS X

Läs in webbgalleri

Ctrl+R

Kommando+R

Förhandsvisa i webbläsare

Ctrl+Alt+P

Kommando+Alt+P

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Exportera webbgalleri

Ctrl+J

Kommando+J

Skapa en ny webbgallerimall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för webbgallerimall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara inställningar för webbgalleri

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för Hjälp

Resultat

Windows

OS X

Visa aktuella kortkommandon för modul

Skift+H

Skift+H

Dölj aktuella kortkommandon

Klicka

Klicka

Gå till aktuell hjälpmodul

Ctrl+Alt+H

Ctrl+Alt+H

Öppna användarhjälpen

F1

F1

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy