Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Tangenter för att arbeta med paneler

Resultat

Windows

OS X

Visa/dölj sidopaneler

Tabb

Tabb

Visa/dölj alla paneler

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Visa/dölj verktygsfältet

T

T

Visa/dölj modulväljaren

F5

F5

Visa/dölj bildbandet

F6

F6

Visa/dölj paneler till vänster

F7

F7

Visa/dölj paneler till höger

F8

F8

Växla sololäge

Alt-klicka på en panel

Alt-klicka på en panel

Öppna en ny panel utan att stänga en ensam panel

Skift-klicka på en panel

Skift-klicka på en panel

Öppna/stäng alla paneler

Ctrl-klicka på en panel

Kommando-klicka på en panel

Öppna/stäng paneler till vänster, uppifrån och ned

Ctrl+Skift+0 - Ctrl+Skift+5

Kommando+Ctrl+0 - Kommando+Ctrl+5

Öppna/stäng paneler till höger, modulerna Bibliotek och Framkalla, uppifrån och ned

Ctrl+0 - Ctrl+9

Kommando+0 - Kommando+9

Öppna stäng paneler till höger, modulerna Bildspel, Skriv ut och Webb, uppifrån och ned

Ctrl+1 - Ctrl+7

Kommando+1 - Kommando+7

Tangenter för att navigera i moduler

Resultat

Windows

OS X

Gå till modulen Bibliotek

Ctrl+Alt+1

Kommando+Alt+1

Gå till modulen Framkalla

Ctrl+Alt+2

Kommando+Alt+2

Gå till modulen Bildspel

Ctrl+Alt+3

Kommando+Alt+3

Gå till modulen Skriv ut

Ctrl+Alt+4

Kommando+Alt+4

Gå till modulen Webb

Ctrl+Alt+5

Kommando+Alt+5

Gå tillbaka/Gå framåt

Ctrl+Alt+Vänsterpil/Ctrl+Alt+Högerpil

Kommando+Alt+Vänsterpil/Kommando+Alt+Högerpil

Gå tillbaka till föregående modul

Ctrl+Alt+Uppåtpil

Kommando+Alt+Uppåtpil

Tangenter för att ändra visning och skärmlägen

Resultat

Windows

OS X

Gå till luppvisning i biblioteket

E

E

Gå till stödrastervyn i biblioteket

G

G

Gå till jämförelsevisning i biblioteket

C

C

Gå till undersökningsvisning i biblioteket

N

N

Öppna markerade foton i modulen Framkalla

D

D

Bläddra framåt/bakåt genom Släcka ljus-lägen

L/Skift+L

L/Skift+L

Växla ljusnedtoningsläge

Ctrl+Skift+L

Kommando+Skift+L

Bläddra mellan skärmlägen

F

F

Föregående skärmläge

Skift+F

Växla mellan normalt läge och fullskärmsläge, dölj paneler

Ctrl+Skift+F

Kommando+Skift+F

Gå till normalt skärmläge

Ctrl+Alt+F

Kommando+Alt+F

Växla i informationsövertäckning

I

I

Visa/dölj informationsövertäckning

Ctrl+I

Kommando+I

Tangenter för att användas i ett sekundärt fönster

Obs!

De kortkommandon som kan användas i det sekundära fönstret är desamma som motsvarande kortkommandon i modulen Bibliotek, med undantag för Skift-tangenten som du kompletterar med.

Resultat

Windows

OS X

Öppna sekundärt fönster

F11

Kommando+F11

Gå till stödrastervyn

Skift+G

Skift+G

Gå till normal luppvisning

Skift+E

Skift+E

Gå till låst luppvisning

Ctrl+Skift+Enter

Kommando+Skift+Enter

Gå till jämförelsevisning

Skift+C

Skift+C

Gå till undersökningsvisning

Skift+N

Skift+N

Gå till bildspelsvisning

Ctrl+Alt+Skift+Enter

Kommando+Alt+Skift+Enter

Gå till fullskärmsläge (ett sekundärt fönster krävs)

Skift+F11

Kommando+Skift+F11

Visa/dölj filterfältet

Skift+\

Skift+\

Zooma in/zooma ut

Ctrl+Skift+'/Ctrl+Skift+-

Kommando+Skift+'/Kommando+Skift+-

Tangenter för att hantera foton och kataloger

Resultat

Windows

OS X

Importera foton från disk

Ctrl+Skift+I

Kommando+Skift+I

Öppna katalog

Ctrl+O

Kommando+Skift+O

Öppna inställningar

Ctrl+, (komma)

Kommando+, (komma)

Öppna kataloginställningar

Ctrl+Alt+, (komma)

Kommando+Alt+, (komma)

Skapa en undermapp (segmenterad direktfångst)

Ctrl+Skift+T

Kommando+Skift+T

Visa/dölj direktfångstfältet

Ctrl+T

Kommando+T

Skapa en ny mapp i modulen Bibliotek

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Skapa en virtuell kopia (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Skift+V

Skift+V

Visa i Utforskaren/Finder (endast i modulerna Bibliotek och Framkalla)

Ctrl+R

Kommando+R

Gå till nästa/föregående foto på bildbandet

Högerpil/Vänsterpil

Högerpil/Vänsterpil

Markera flera mappar eller samlingar (i modulerna Bibliotek, Bildspel, Skriv ut och Webb)

Skift-klicka eller Ctrl-klicka

Skift-klicka eller Kommando-klicka

Ändra namn på fotot (i modulen Bibliotek)

F2

F2

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona

Backsteg eller Delete

Delete

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona från katalogen

Alt+Backsteg

Alt+Delete

Ta bort det markerade fotot/de markerade fotona och flytta det/dem till papperskorgen

Ctrl+Alt+Skift+Backsteg

Kommando+Alt+Skift+Delete

Ta bort det avvisade fotot/de avvisade fotona

Ctrl+Backsteg

Kommando+Delete

Redigera i Photoshop

Ctrl+E

Kommando+E

Öppna i annan redigerare

Ctrl+Alt+E

Kommando+Alt+E

Exportera det markerade fotot/de markerade fotona

Ctrl+Skift+E

Kommando+Skift+E

Exportera med föregående inställningar

Ctrl+Alt+Skift+E

Kommando+Alt+Skift+E

Öppna plugin-programhanteraren

Ctrl+Alt+Skift+, (komma)

Kommando+Alt+Skift+, (komma)

Skriv ut det markerade fotot

Ctrl+P

Kommando+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Tangenter för att jämföra foton i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

OS X

Växla till luppvisning

E eller Enter

E eller Enter

Växla till stödrastervyn

G eller Esc

G eller Esc

Växla till jämförelsevisning

C

C

Växla till undersökningsvisning

N

N

Växla från stödraster- till luppvisning

Blanksteg eller E

Blanksteg eller E

Växla markerade foton och kandidatfoton i jämförelsevisning

Nedåtpil

Nedåtpil

Gör nästa foton till markerade och kandidater i jämförelsevisning

Uppåtpil

Uppåtpil

Växla zoomvisning

Z

Z

Zooma in/zooma ut i luppvisning

Ctrl+'/Ctrl+-

Kommando+'/Kommando+-

Rulla uppåt/nedåt i zoomade foton i luppvisning (fungerar även i modulerna Framkalla och Webb)

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Gå till början/slutet av stödrastervyn

Home/End

Home/End

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Öka/minska storlek på stödrasterminiatyr

,/-

,/-

Rulla stödrasterminiatyrer uppåt/nedåt

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Page Up/Page Down på normalstort tangentbord

Växla cellextras

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Visa/dölj emblem

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Växla mellan visningar av stödrastervyn

J

J

Öppna alternativ för biblioteksvisning

Ctrl+J

Kommando+J

Markera flera foton som inte kommer efter varandra

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Markera flera foton som kommer efter varandra

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera alla foton

Ctrl+A

Kommando+A

Avmarkera alla foton

Ctrl+D

Kommando+D eller Kommando+Skift+A

Markera endast aktiva foton

Ctrl+Skift+D

Kommando+Skift+D

Avmarkera aktiva foton

'

'

Lägg till föregående/nästa foto till markeringen

Skift+Vänsterpil/Skift+Högerpil

Skift+Vänsterpil/Skift+Högerpil

Markera flaggade foton

Ctrl+Alt+A

Kommando+Alt+A

Avmarkera ej flaggade foton

Ctrl+Alt+Skift+D

Kommando+Alt+Skift+D

Gruppera i hög

Ctrl+G

Kommando+G

Stapla ej

Ctrl+Skift+G

Kommando+Skift+G

Växla hög

S

S

Flytta längst upp i högen

Skift+S

Skift+S

Flytta uppåt i högen

Skift+Q

Skift+Q

Flytta nedåt i högen

Skift+A

Skift+A

Tangenter för klassificering och filtrering av foton

Resultat

Windows

OS X

Ange stjärnklassificering

1 - 5

1 - 5

Ange stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift+1 - Skift+5

Skift+1 - Skift+5

Ta bort stjärnklassificering

0

0

Ta bort stjärnklassificering och gå till nästa foto

Skift+0

Skift+0

Öka/minska klassificering med en stjärna

]/[

]/[

Tilldela en röd etikett

6

6

Tilldela en gul etikett

7

7

Tilldela en grön etikett

8

8

Tilldela en blå etikett

9

9

Tilldela en färgetikett och gå till nästa foto

Skift+6 - Skift+9

Skift+6 - Skift+9

Flagga fotot som valt

P

P

Flagga fotot som valt och gå till nästa foto

Skift+P

Skift+P

Flagga fotot som avvisat

X

X

Flagga fotot som avvisat och gå till nästa foto

Skift+X

Skift+X

Ta bort flagga från fotot

U

U

Ta bort flagga från fotot och gå till nästa foto

Skift+U

Skift+U

Öka/minska flaggstatus

Ctrl+Uppåtpil/Ctrl+Nedåtpil

Kommando+Uppåtpil/Kommando+Nedåtpil

Växla mellan flagginställningarna

‘ (enkelt vänstercitattecken)

‘ (enkelt vänstercitattecken)

Förbättra foton

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alt+R

Visa/dölj biblioteksfilterfältet

\

\

Öppna flera filter i filterfältet

Skift-klicka på filteretiketter

Skift-klicka på filteretiketter

Växla filter på/av

Ctrl+L

Kommando+L

Sök efter foton i modulen Bibliotek

Ctrl+F

Kommando+F

Tangenter för att arbeta med samlingar

Resultat

Windows

OS X

Skapa en ny samling i modulen Bibliotek

Ctrl+N

Kommando+N

Lägg till i snabbsamling

B

B

Lägg till i snabbsamling och gå till nästa foto

Skift+B

Skift+B

Visa snabbsamling

Ctrl+B

Kommando+B

Spara snabbsamling

Ctrl+Alt+B

Kommando+Alt+B

Rensa snabbsamling

Ctrl+Skift+B

Kommando+Skift+B

Ange som målsamling

Ctrl+Alt+Skift+B

Kommando+Alt+Skift+B

Tangenter för att arbeta med metadata och nyckelord i modulen Bibliotek

Resultat

Windows

OS X

Lägg till nyckelord

Ctrl+K

Kommando+K

Redigera nyckelord

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Ange ett nyckelordskortkommando

Ctrl+Alt+Skift+K

Kommando+Alt+Skift+K

Lägg till/ta bort nyckelordskortkommando från det markerade fotot

Skift+K

Skift+K

Aktivera målning

Ctrl+Alt+K

Kommando+Alt+K

Lägg till ett nyckelord från en nyckelordsuppsättning till det markerade fotot

Alt+1 - Alt+9

Alt+1 - Alt+9

Bläddra framåt/bakåt genom nyckelordsuppsättning

Alt+0/Alt+Skift+0

Alt+0/Alt+Skift+0

Kopiera/klistra in metadata

Ctrl+Alt+Skift+C/Ctrl+Alt+Skift+V

Kommando+Alt+Skift+C/Kommando+Alt+Skift+V

Spara metadata i fil

Ctrl+S

Kommando+S

Öppna dialogrutan för stavningskontroll

Kommando+:

Kontrollera stavning

Kommando+;

Öppna teckenpalett

Kommando+Alt+T

Tangenter för att arbeta med modulen Framkalla

Resultat

Windows

OS X

Konvertera till gråskala

V

V

Automatisk toning

Ctrl+U

Kommando+U

Automatisk vitbalans

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Redigera i Photoshop

Ctrl+E

Kommando+E

Kopiera/klistra in framkallningsinställningar

Ctrl+Skift+C/Ctrl+Skift+V

Kommando+Skift+C/Kommando+Skift+V

Klistra in inställningar från föregående foto

Ctrl+Alt+V

Kommando+Alt+V

Kopiera efter-inställningar till före

Ctrl+Alt+Skift+Vänsterpil

Kommando+Alt+Skift+Vänsterpil

Kopiera före-inställningar till efter

Ctrl+Alt+Skift+Högerpil

Kommando+Alt+Skift+Högerpil

Växla före- och efter-inställningar.

Ctrl+Alt+Skift+Uppåtpil

Kommando+Alt+Skift+Uppåtpil

Öka/minska värdet för markerat skjutreglage i små steg.

Uppåtpil/Nedåtpil eller +/-

Uppåtpil/Nedåtpil eller +/-

Öka/minska värdet för markerat skjutreglage i stora steg.

Skift+Uppåtpil/Skift+Nedåtpil eller Skift++/Skift+-

Skift+Uppåtpil/Skift+Nedåtpil eller Skift++/Skift+-

Växla mellan inställningarna i panelen Grundläggande (framåt/bakåt)

. (punkt) /, (komma)

. (punkt) /, (komma)

Återställ ett skjutreglage

Dubbelklicka på skjutreglagenamnet

Dubbelklicka på skjutreglagenamnet

Återställ en skjutreglagegrupp

Alt-klicka på gruppnamnet

Alt-klicka på gruppnamnet

Återställ alla inställningar

Ctrl+Skift+R

Kommando+ Skift+R

Synkroniserringsinställningar

Ctrl+Skift+S

Kommando+Skift+S

Synkroniseringsinställningarna åsidosätter dialogrutan Synkronisera inställningar

Ctrl+Alt+S

Kommando+Alt+S

Växla automatisk synkronisering

Ctrl-klicka på knappen Synkronisera

Kommando-klicka på knappen Synkronisera

Aktivera automatisk synkronisering

Ctrl+ Alt+Skift+A

Kommando+Alt+Skift+A

Matcha totalexponeringar

Ctrl+Alt+Skift+M

Kommando+Alt+Skift+M

Välj verktyget Vitbalans (från alla moduler)

W

W

Välj verktyget Beskär (från alla moduler)

R

R

Begränsa proportioner när verktyget Beskär är valt

Skift+R

Skift+R

Beskär till samma proportioner som föregående beskärning

Skift+A

Skift+A

Beskär från mitten av fotot

Alt-dra

Alt-dra

Växla beskärning för stödrasterövertäckning

O

O

Växla beskärningsriktning för stödrasterövertäckning

Skift+O

Skift+O

Växla beskärning mellan stående och liggande

X

X

Återställ beskärning

Ctrl+Alt+R

Kommando+Alt+R

Välj verktyget Upright med stödlinjer (fungerar även i modulen Bibliotek när du har markerat ett foto) Skift+T Skift+T

Välj verktyget Fläckborttagning

Q

Q

Växla penseln mellan läget Klona och Lagning när du har valt verktyget Fläckborttagning Skift+T Skift+T

Välj verktyget Justeringspensel (från alla moduler)

K

K

Välj verktyget Övertoningsfilter

M

M

Växla masken mellan läget Redigera och Pensel när du har valt verktyget Övertoningsfilter eller Radiellt filter Skift+T Skift+T

Öka/minska penselstorlek

-/<

-/<

Öka/minska penselns ludd

Skift+]/Skift+[

Skift+]/Skift+[

Växla mellan lokal justeringspensel, A eller B

D

D

Växla tillfälligt från pensel A eller B till suddgummit

Alt-dra

Alt-dra

Måla en vågrät eller lodrät linje

Skift-dra

Skift-dra

Öka/minska ,ängd

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Dra justeringsmärket åt höger/vänster

Visa/dölj lokalt justeringsmärke

H

H

Visa/dölj lokal justeringsmaskövertäckning

O

O

Växla mellan färger för lokal justeringsmasksövertäckning

Skift+O

Skift+O

Välj måljusteringsverktyget för att använda tonkurvsändring

Ctrl+Alt+Skift+T

Kommando+Alt+Skift+T

Välj måljusteringsverktyget för att använda nyansjustering

Ctrl+Alt+Skift+H

Kommando+Alt+Skift+H

Välj måljusteringsverktyget för att använda mättnadsjustering

Ctrl+Alt+Skift+S

Kommando+Alt+Skift+S

Välj måljusteringsverktyget för att använda luminansändring

Ctrl+Alt+Skift+L

Kommando+Alt+Skift+L

Välj måljusteringsverktyget för att använda gråskaleblandningsändring

Ctrl+Alt+Skift+G

Kommando+Alt+Skift+G

Välj inte måljusteringsverktyget

Ctrl+Alt+Skift+N

Kommando+Alt+Skift+N

Visa bortfall

J

J

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Växla mellan lupp- och 1:1 zoom-förhandsvisning

Blanksteg eller Z

Blanksteg eller Z

Zooma in/zooma ut

Ctrl+'/Ctrl+-

Kommando+'/Kommando+-

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Visa Före och Efter, vänster/höger

Y

Y

Visa Före och Efter, överkant/nederkant

Alt+Y

Alt+Y

Visa Före och Efter på delad skärm

Skift+Y

Skift+Y

Visa endast Före

\

\

Skapa en ny fixering

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny förinställning

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Skapa en ny förinställningsmapp

Ctrl+Alt+N

Kommando+Alt+N

Öppna alternativ för framkallningsvisning

Ctrl+J

Kommando+J

Tangenter för att arbeta med modulen Bildspel

Resultat

Windows

OS X

Spela upp bildspel

Enter

Enter

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Pausa bildspel

Blanksteg

Blanksteg

Förhandsvisa bildspel

Alt+Enter

Alt+Enter

Avsluta bildspel

Esc

Esc

Gå till nästa bildruta

Högerpil

Högerpil

Gå till föregående bildruta

Vänsterpil

Vänsterpil

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Skift+J

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Exportera till PDF-bildspel

Ctrl+J

Kommando+J

Exportera till JPEG-bildspel

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Exportera videobildspel

Ctrl+Alt+J

Kommando+Alt+J

Skapa en ny bildspelsmall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för bildspelsmall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara bildspelsinställningar

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för att arbeta med modulen Skriv ut

Resultat

Windows

OS X

Skriv ut

Ctrl+P

Kommando+P

Skriv ut en kopia

Ctrl+Alt+P

Kommando+Alt+P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat

Ctrl+Skift+P

Kommando+Skift+P

Öppna dialogrutan Utskriftsinställningar

Ctrl+Alt+Skift+P

Kommando+Alt+Skift+P

Gå till första sidan

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Kommando+Skift+Vänsterpil

Gå till sista sidan

Ctrl+Skift+Högerpil

Kommando+Skift+Högerpil

Gå till föregående sida

Ctrl+Vänsterpil

Kommando+Vänsterpil

Gå till nästa sida

Ctrl+Högerpil

Kommando+Högerpil

Visa/dölj stödlinjer

Ctrl+Skift+H

Kommando+Skift+H

Visa/dölj linjaler

Ctrl+R

Kommando+R

Visa/dölj sidutfall

Ctrl+Skift+J

Kommando+Skift+J

Visa/dölj marginaler och fästmarginaler

Ctrl+Skift+M

Kommando+Skift+M

Visa/dölj bildceller

Ctrl+Skift+K

Kommando+Skift+K

Visa/dölj dimensioner

Ctrl+Skift+U

Kommando+Skift+U

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Rotera foto åt höger (medurs)

Skift+M

Skift+M

Rotera foto åt vänster (moturs)

Skift+J

Kommando+[

Skapa en ny utskriftsmall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för utskriftsmall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara utskriftsinställningar

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för att arbeta med modulen Webb

Resultat

Windows

OS X

Läs in webbgalleri

Ctrl+R

Kommando+R

Förhandsvisa i webbläsare

Ctrl+Alt+P

Kommando+Alt+P

Spela upp impromptu-bildspel

Ctrl+Enter

Kommando+Enter

Exportera webbgalleri

Ctrl+J

Kommando+J

Skapa en ny webbgallerimall

Ctrl+N

Kommando+N

Skapa en ny mapp för webbgallerimall

Ctrl+Skift+N

Kommando+Skift+N

Spara inställningar för webbgalleri

Ctrl+S

Kommando+S

Tangenter för Hjälp

Resultat

Windows

OS X

Visa aktuella kortkommandon för modul

Skift+H

Skift+H

Dölj aktuella kortkommandon

Klicka

Klicka

Gå till aktuell hjälpmodul

Ctrl+Alt+H

Ctrl+Alt+H

Öppna användarhjälpen

F1

F1

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy