Creative Cloud Extraheren is een gratis en nieuwe functie in Creative Cloud-middelen waarmee u een PSD rechtstreeks in uw browser kunt bekijken, inclusief lagen en laagsamenstellingen. Deze functie is met name handig voor webontwerpers en -ontwikkelaars, die hiermee PSD´s kunnen delen, ontwerpinformatie kunnen vrijgeven en middelen kunnen downloaden die klaar zijn voor productie. Met Extraheren kunt u de volgende handelingen met een PSD-bestand in de browser uitvoeren:

 • Tekst en CSS kopiëren
 • Kleur-, verloop- en lettertypegegevens ophalen
 • Afstanden tussen elementen meten
 • Geoptimaliseerde afbeeldingsmiddelen opslaan voor productiedoeleinden

Als u een webontwerper of -ontwikkelaar bent die met PSD-bestanden werkt, vereenvoudigt Creative Cloud Extraheren het proces van ontwerp naar code aanzienlijk. U hoeft minder stappen uit te voeren en onnodige communicatie wordt grotendeels geëlimineerd.

Opmerking:

Extraheren is een alleen-lezenfunctie en u kunt de PSD-bestanden hiermee niet bewerken.

Stijlinformatie extraheren

 1. Meld u aan bij de Creative Cloud-website.
 2. Ga naar de sectie Middelen van uw Creative Cloud-account.
 3. Upload een PSD-bestand door het naar het gedeelte Bestanden te slepen of door de optie Bestand kiezen te gebruiken. U kunt ook naar een eerder geüpload PSD-bestand navigeren.
 4. Klik op de miniatuur voor het PSD-bestand om het bestand in de Extraheren-weergave te openen.
Bestand wordt in de Extraheren-weergave geopend

In deze Extraheren-weergave kunt u een PSD-ontwerp helemaal bekijken in de browser. U kunt de laaghiërarchie verkennen, verschillende laagsamenstellingen bekijken en gedeelten van de PSD als nieuwe afbeeldingsbestanden extraheren. Als u op een element in de PSD-voorvertoning klikt, wordt er een laag geselecteerd en krijgt u informatie over die laag. Nadat u een selectie hebt gemaakt, kunt u het volgende doen:

Coördinaten en afmetingen van elementen weergeven en kopiëren

Wanneer u op één element in het PSD-bestand klikt, wordt het deelvenster Info weergegeven. In dit deelvenster worden de breedte en hoogte van het element weergegeven en ook de x- en y-positie van de laag van het element in het ontwerp.

Coördinaten en afmetingen van een ontwerpelement weergegeven in pixels (px)
Coördinaten en afmetingen van een ontwerpelement weergegeven als percentage (%)

Opmerking:

Klik op een waarde zoals W, H, X of Y om die naar het klembord te kopiëren.

Aftmetingen kunnen in Extraheren worden weergegeven in pixels of percentages. Als u een element hebt geselecteerd, wordt het percentage van de breedte en hoogte weergegeven in verhouding tot de totale breedte en hoogte van het PSD-ontwerp. Als er twee elementen zijn geselecteerd waarbij het ene element volledig door het andere element wordt omsloten, worden de breedte en hoogte van het binnenste element weergegeven in verhouding tot de afmetingen van het buitenste element.

Afmetingen van het binnenste element worden weergegeven in verhouding tot de afmetingen van het omsluitende element

Opmerking:

Klik op een willekeurige waarde om die naar het klembord te kopiëren.

De afstand tussen twee elementen weergeven

Als u de afstand tussen twee elementen wilt weergeven, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op beide elementen. Het is handig om de afstand tussen de elementen te weten om de waarden voor een marge of opvulling te bepalen.

Afstand tussen twee elementen

CSS-code kopiëren

Wanneer een element is geselecteerd in het PSD-ontwerp, kunt u de CSS van het element kopiëren door op CSS kopiëren in het blauwe deelvenster Info te klikken. U kunt ook de CSS-code weergeven en kopiëren via CSS-controle.

De CSS-code weergeven

Opmerking:

Extraheren ondersteunt preprocessors. Klik op het tabblad Stijlen op (pijl omlaag) naast CSS om opties weer te geven voor het gebruik van CSS-preprocessors.

Optie voor het gebruik van CSS-preprocessors

Tekst kopiëren

Als het geselecteerde element tekst bevat, klikt u op Tekst kopiëren om de tekst naar het klembord te kopiëren.

De geselecteerde tekst naar het klembord kopiëren

Lettertype-, kleur- en verloopgegevens kopiëren

Open het deelvenster Stijlen om informatie over de gebruikte lettertypen, kleuren en verlopen in het document (PSD) te kopiëren en weer te geven. Klik op een tekengrootte, kleur of verloopstaal terwijl u de informatie weergeeft om de bijbehorende waarde naar het klembord te kopiëren.

Voorbeeld van een kleurverloopwaarde

Wanneer u een element selecteert, worden de gebruikte tekst- en kleurstijlen in het element gemarkeerd in het deelvenster Stijlen.

Opmerking:

Dankzij de integratie met Adobe Typekit hebt u met Extraheren toegang tot duizenden hoogwaardige lettertypen. Het pictogram van Typekit () wordt weergegeven naast lettertypen van Typekit in het deelvenster Stijlen. Als u op dit pictogram van Typekit klikt, wordt met Extraheren de pagina geopend die hoort bij het lettertype op Typekit.

Als u een webveilig lettertype hebt gevonden dat u wilt gebruiken, voegt u dit toe aan een kit in Typekit en koppelt u het aan uw productiecode.

Lettertype- en kleurgegevens voor het geselecteerde element

De kleurkiezer gebruiken

Met de kleurkiezer () kunt u snel de kleur van een element in het ontwerp achterhalen.

 • Selecteer de kleurkiezer en klik ergens in het ontwerp. De kleurkiezer detecteert de kleur en voegt deze als een kleurstaal toe aan het deelvenster Stijlen. U kunt nu eenvoudig CSS-gegevens voor de kleur weergeven en kopiëren.
De kleurkiezer

Afbeeldingsmiddelen extraheren

Met Creative Cloud Extraheren kunt u een of meer lagen in de PSD selecteren en een afbeeldingsmiddel extraheren. Middelen kunnen worden geëxtraheerd als 8-bits PNG-, 32-bits PNG-, JPG- en SVG-afbeeldingen.

Een afbeeldingsmiddel extraheren

Klik in het blauwe deelvenster Info voor een element op het pictogram en ga als volgt te werk:

 1. Controleer de instellingen van het afbeeldingselement. Selecteer, indien nodig, een andere ondersteunde afbeeldingsindeling (PNG, JPG of SVG).
 2. Als u een JPG-bestand wilt genereren, past u de kwaliteit van het afbeeldingsmiddel aan.
 3. Selecteer zo nodig een optie voor schalen. Selecteer bijvoorbeeld Schalen op 2×. U kunt het element schalen van 0,1× tot 5×.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Zoek het gegenereerde middel op in het deelvenster Middelen. De middelen zijn ook beschikbaar in een nieuwe map naast het PSD-bestand in de weergave Creative Cloud-middelen. De nieuwe map die wordt gemaakt, krijgt de naam -middelen. Als het bestand bijvoorbeeld avontuur.psd heet, krijgt de map automatisch de naam avontuur-middelen.

  Wanneer u op een afbeeldingsminiatuur klikt in het deelvenster Middelen, wordt het middel gedownload naar uw lokale computer.
Het deelvenster Middelen

Opmerking:

Wanneer u bent aangemeld en een PSD-bestand weergeeft in Creative Cloud-middelen, hebt u toegang tot geavanceerde functies voor het extraheren van middelen. Wanneer u een middel downloadt, wordt dit toegevoegd aan het deelvenster Middelen en de map .psd_middelen in Creative Cloud-middelen. Klik op een afbeeldingsminiatuur in het deelvenster Middelen om het middel lokaal te downloaden naar uw computer.

Het deelvenster Middelen is niet beschikbaar wanneer u op een koppeling van een andere gebruiker klikt om een PSD-bestand weer te geven. In dit geval kunt u Extraheren gewoon gebruiken, maar wanneer u op het pictogram  klikt, worden de middelen meteen gedownload naar uw computer. Gebruik de functie voor downloadbeheer van uw browser om op de lokale schijf naar de middelen te zoeken.

Werken met lagen

In het deelvenster Lagen worden lagen en laaggroepen in het PSD-ontwerp weergegeven. Omdat Creative Cloud Extraheren een alleen-lezenfunctie is, worden wijzigingen in lagen niet opgeslagen in het PSD-bestand.

U kunt het deelvenster Lagen gebruiken om zichtbaarheid in en uit te schakelen, laagelementen te selecteren en middelen te extraheren. 

Lagen of laaggroepen extraheren als afbeeldingsmiddelen

U kunt een laag of laaggroep in het PSD-bestand extraheren als een afbeeldingsmiddel. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op het deelvenster Lagen om de laaghiërarchie in het PSD-bestand weer te geven.
Laaghiërarchie

Opmerking:

U kunt meerdere lagen in de hiërarchie selecteren en één nieuw afbeeldingsmiddel exporteren waarin alle geselecteerde lagen zijn gecombineerd. 

 1. Onderzoek de laaghiërarchie en navigeer in de laaghiërarchie. 
  • Als u een laaggroep wilt uitvouwen, klikt u op het mappictogram () naast de laaggroep.
  • Klik op een element in het linkerdeelvenster om de bijbehorende laag of laaggroep te markeren in het deelvenster Lagen.
 2. Selecteer de laag of laaggroep die u als een afbeeldingsmiddel wilt extraheren. Houd Command (Mac OS) of Ctrl (Windows) ingedrukt als u meerdere lagen wilt selecteren. Als er meerdere lagen zijn geselecteerd, worden deze geëxtraheerd als één afzonderlijk middel dat de geselecteerde lagen of groepen bevat.
 3. Klik op het pictogram  naast de laag of de laaggroep. Als u meerdere lagen of laaggroepen hebt geselecteerd, klikt u op het pictogram  naast een van de geselecteerde lagen.
 4. Voer een naam in voor het nieuwe afbeeldingsmiddel.
 5. Selecteer een indeling voor het afbeeldingsmiddel (PNG 8 Alpha, PNG 32, JPG of SVG).
 6. (Optioneel) Als u een JPG-afbeeldingsmiddel geneert, kunt u de kwaliteit aanpassen.
 7. Klik op Opslaan
 8. Zoek het gegenereerde middel op in het venster Middelen. De middelen zijn ook beschikbaar in een nieuwe map naast het PSD-bestand in Creative Cloud-middelen.

Opmerking:

met de optie Lagen opnieuw instellen wordt de zichtbaarheid van lagen opnieuw ingesteld op de oorspronkelijke status in het ontwerp.

Een laag of laaggroep verbergen

Gebruik het oogpictogram () naast een laag of laaggroep in het deelvenster Lagen om de laag of laaggroep weer te geven of te verbergen.

Werken met laagsamenstellingen

Met Creative Cloud Extraheren kunt u verschillende laagsamenstellingen in Photoshop weergeven. Als u een PSD-bestand dat laagsamenstellingen bevat, uploadt voor Extraheren, ziet u een pop-upmenu boven in de PSD. Dit pop-upmenu bevat alle laagsamenstellingen in uw PSD en een selectie genaamd Laatste documentstatus. De Laatste documentstatus in Photoshop is de laatste status voordat het bestand werd opgeslagen en geüpload naar Creative Cloud. Deze status kan wel of niet een laagsamenstelling zijn.

Werken met laagsamenstellingen in Extraheren

Bestanden delen

Wanneer u een PSD-bestand weergeeft op het tabblad Extraheren, kunt u het bestand delen via de functie voor delen van Creative Cloud. De gebruikers met wie u het bestand deelt, kunnen middelen en afmetingen uit het bestand extraheren, zelfs als ze niet zijn aangemeld bij Creative Cloud.

Zie Bestanden en mappen delen voor meer informatie.

Feedback geven

Als u meer vragen hebt, problemen wilt melden of andere feedback wilt geven, kunt u terecht op ons forum voor Extraheren voor PSD.

Veelgestelde vragen

Ondersteunt Extraheren Photoshop Generator-tags?

Ja. Voor zover mogelijk worden bij het extraheren van een afbeeldingsmiddel voor instellingen standaard de Generator-tags gebruikt die zijn gespecificeerd in de bijbehorende laagnaam.

Kan ik een PSD-bestand bewerken met Extraheren?

Nee. Extraheren is een alleen-lezenfunctie.

Zijn er bepaalde tekens die niet worden ondersteund in namen van PSD-bestanden of lagen?

De speciale tekens |, ", ?, <, >, /, \, ;, *, en : worden niet ondersteund in namen van PSD-bestanden of afbeeldingsmiddelen.

Wie heeft er toegang tot de PSD-bestanden die ik upload?

Alle bestanden die u naar Extraheren uploadt, zijn alleen toegankelijk via uw Creative Cloud-account.

Als u een PSD-bestand wilt delen, moet u dit openbaar maken en de koppeling delen. Als de optie Extraheren tijdens het delen is ingeschakeld, kan iedereen die over de koppeling beschikt uw PSD weergeven in Extraheren en hieruit middelen extraheren.

Werkt Extraheren ook met PSD-bestanden waarin de CMYK-kleurruimte wordt gebruikt?

Nee. Converteer PSD-bestanden met een CMYK-kleurruimte naar bestanden met een RGB-kleurruimte voordat u de bestanden uploadt naar Extraheren.

Worden er behalve de indeling PSD nog meer bestandsindelingen ondersteund?

Nee. Alleen PSD-bestanden worden momenteel ondersteund.

Gelden er beperkingen voor de PSD-bestanden waarvoor ik Extraheren wil gebruiken?

Extraheren is ontworpen voor PSD-bestanden die zijn gemaakt in Photoshop. Het wordt afgeraden Extraheren te gebruiken voor PSD-bestanden die groter zijn dan 2 GB of meer dan 1000 lagen bevatten.

Wat is het verschil tussen Extraheren en Adobe Generator voor Photoshop CC?

Generator en Extraheren zijn beide bedoeld om het proces van compositie naar code gemakkelijker te laten verlopen voor ontwerpers en ontwikkelaars. Met GExtraherenr worden in Photoshop CC afbeeldingsmiddelen geëxtraheerd en Extraheren gebruikt u rechtstreeks in uw browser als een Creative Cloud-service. Voor Extraheren hoeft Photoshop niet zijn geïnstalleerd of te worden uitgevoerd.

In Extraheren kunt u ook één middel samenstellen uit meerdere lagen.

Moet ik een Creative Cloud-abonnement hebben om Extraheren te gebruiken?

Iedereen met een gratis of betaald Creative Cloud-account kan een PSD-bestand uploaden naar Creative Cloud-middelen en Extraheren gebruiken.

Als u een koppeling voor Extraheren deelt, hoeft de ontvanger niet te zijn aangemeld bij een Creative Cloud-account om middelen en metingen te extraheren uit uw PSD-bestand.

Waarom zijn sommige kleuren of verlopen niet opgenomen in het deelvenster Stijlen van Extraheren?

In de meeste gevallen gaat het hierbij om kleuren of verlopen met vullingen op basis van pixels die niet worden ondersteund door Extraheren. Als dergelijke vullingen worden gebruikt in uw PSD-bestand, kunt u de kleurkiezer gebruiken om kleuren te selecteren en de kleurstalen toe te voegen aan het deelvenster Stijlen.

Gelden er beperkingen voor de CSS die Extraheren levert voor verlopen?

Ja. Sommige typen verlopen kunnen niet worden gegenereerd in CSS zonder een paar trucjes. Extraheren biedt momenteel geen nauwkeurige CSS voor de verlooptypen Hoek, Gereflecteerd, Ruit en Gebarsten vorm. De verlooptypen Lineair en Radiaal worden echter wel ondersteund.

Waarom komt mijn PSD-voorvertoning in Extraheren niet overeen met wat ik in Photoshop zie?

Er kunnen verschillen zijn tussen de weergave in Extraheren en wat u ziet in Photoshop. Als u dergelijke weergaveverschillen ziet, horen we graag van u.

Plaats een bericht op ons forum, waarin u beschrijft wat u ziet. Of nog beter, plaats een afbeelding die het verschil duidelijk maakt en we proberen het probleem voor u op te lossen.

Kan ik Extraheren gebruiken op mobiele apparaten?

Op mobiele apparaten kunt u een voorvertoning van uw PSD bekijken en enkele stijlen weergeven, met kleuren, lettertypen en verlopen. Interactie met de PSD zoals op uw bureaublad is niet mogelijk.

Kan ik alle middelen in één keer downloaden?

Op dit moment is het niet mogelijk om met Extraheren alle middelen in één keer te downloaden. U moet de middelen afzonderlijk downloaden en extraheren.

Kan ik alle CSS-code voor een ontwerp in één keer downloaden?

Op dit moment het niet mogelijk om met Extraheren alle CSS-code voor een ontwerp in één keer te downloaden. U moet afzonderlijke items selecteren en de bijbehorende CSS-code naar uw productiecode kopiëren.

Als u interesse hebt in deze functie, kunt u een bericht op ons forum plaatsen, waarin u beschrijft hoe volgens u de CSS-uitvoer moet worden ingedeeld.

Ik heb mijn PSD-bestand gedeeld, maar de ontvanger kan het tabblad Extraheren niet zien. Waarom?

Als u voor de release van Extraheren eind augustus 2014 een PSD-bestand hebt gedeeld, is voor dit PSD-bestand het tabblad Extraheren niet geactiveerd. Doe het volgende om het te activeren:

Met deze optie wordt Extraheren ingeschakeld zonder uw openbaar gedeelde URL wordt gewijzigd.

 1. Open Geavanceerde opties in het dialoogvenster Koppeling verzenden.
 2. Zorg dat Extraheren toestaan is ingeschakeld.

Wat is het verschil tussen Project Parfait en Extraheren?

Project Parfait is de service die Adobe als een bètaversie heeft gelanceerd om de werkstromen te introduceren die u nu in Extraheren ziet. Extraherenren biedt dezelfde functionaliteit als Project Parfait, en meer. Nu Project Parfait officieel is geïntroduceerd in Creative Cloud, wordt de mogelijkheid om de Project Parfait-service te gebruiken om informatie en middelen uit een PSD-bestand te extraheren, beëindigd. 

Wat gebeurt er met PSD-bestanden die ik heb geüpload naar Project Parfait?

Als u Project Parfait hebt gebruikt en bestanden wilt downloaden waaraan u hebt gewerkt, kunt u dit doen tot eind 2014. 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid