CSS kopiëren genereert trapsgewijze stijlpagina-eigenschappen (CSS-eigenschappen) uit vorm- of tekstlagen. De trapsgewijze stijlpagina wordt gekopieerd naar het klembord en kan in een stijlpagina worden geplakt. Voor vormen worden waarden vastgelegd voor:

 • grootte
 • positie
 • lijnkleur
 • vulkleur (inclusief verlopen)
 • slagschaduw

Voor tekstlagen worden met CSS kopiëren ook de volgende waarden vastgelegd:

 • lettertypefamilie
 • tekengrootte
 • letterdikte
 • regelhoogte
 • onderstrepen
 • doorhalen
 • superscript
 • subscript
 • tekstuitlijning

CSS kopiëren uit een laaggroep met vormen of tekst leidt tot een klasse voor elke laag plus een groepsklasse. De groepsklasse vertegenwoordigt een bovenliggend div-element met onderliggende div-elementen die overeenkomen met de lagen in de groep. De linkerwaarden/bovenste waarden voor de onderliggende div-elementen zijn relatief ten opzichte van het bovenliggende div-element.

Opmerking:

De opdracht CSS kopiëren werkt niet met slimme objecten of wanneer u meerdere vorm- of tekstlagen selecteert die niet zijn gegroepeerd.

 1. Voer in het deelvenster Lagen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm- of tekstlaag of op een laaggroep en kies CSS kopiëren in het contextmenu.
  • Selecteer een vorm- of tekstlaag of een laaggroep en kies CSS kopiëren in het menu van het deelvenster Lagen.
 2. Plak de code in het stijlpaginadocument.

Zie voor meer informatie over webpagina's maken met Photoshop Webpagina's segmenteren.