Om sideminiaturebilleder

Sideminiaturebilleder er forhåndsvisninger i miniatureformat af siderne i et dokument. Du kan bruge sideminiaturebilleder, hvis du hurtigt skal gå til en bestemt side eller skal justere visningen af siden. Når du flytter, kopierer eller sletter et sideminiaturebillede, kopierer eller sletter du den tilsvarende side.

Bemærk:

Hvis du ikke kan se sideminiaturebilleder i navigationsruden, kan du prøve at bruge F4 for at åbne navigationsruden. Eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Sideminiaturebilleder.

Sideminiaturer i Acrobat

Oprette sideminiaturebilleder

Sideminiaturebilleder forøger filstørrelsen, og Acrobat opretter dem derfor ikke automatisk.

Bemærk:

Acrobat understøtter ikke længere integration og fjernelse af sideminiaturebilleder. Men Acrobat Distiller® giver en alternativ metode til integration af sideminiaturebilleder.

Oprette sideminiaturebilleder

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.

  Sideminiaturebilleder vises i navigationsruden. Denne proces kan tage adskillige sekunder, især i forbindelse med store dokumenter. Opdateringen af sideminiaturebilleder kan standse midlertidigt, hvis du bruger programmet under denne proces.

Tilpas størrelsen på sideminiaturebilleder

 1. I panelet Sideminiaturebilleder skal du vælge Formindsk sideminiaturebilleder eller Forstør sideminiaturebilleder fra indstillingsmenuen . Sideminiaturebilleder vender tilbage til deres standardstørrelse, hvis du lukker og derefter genåbner PDF-filen.
  Sideminiatureindstillinger i Acrobat

Definer tabuleringsrækkefølgen

I panelet Sideminiaturebilleder kan du angive den tabuleringsrækkefølge, som brugeren anvender til at flytte gennem formularfelter, links og kommentarer for hver side.

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.
 2. Markér et sideminiaturebillede, og vælg Sideegenskaber i menuen Indstillinger .
 3. Klik på Tabuleringsrækkefølge i dialogboksen Sideegenskaber, og vælg tabuleringsrækkefølgen:

  Brug rækkefølge for række

  Flytter gennem rækkerne fra venstre mod højre eller højre mod venstre for sider med binding fra højre mod venstre.

  Brug rækkefølge for kolonne

  Flytter gennem kolonnerne fra venstre mod højre og fra top til bund eller fra højre mod venstre for sider med binding fra højre mod venstre.

  Brug dokumentstruktur

  Bevæger sig i den rækkefølge, der er angivet af oprettelsesprogrammet.

  Bemærk:

  I forbindelse med strukturerede dokumenter, dvs. PDF-dokumenter, der er oprettet af DTP-programmer, eller som indeholder koder, er det bedst at vælge indstillingen Brug dokumentstruktur, så det passer med PDF-oprettelsesprogrammets hensigt.

  Hvis dokumentet blev oprettet i en tidligere version af Acrobat, vil rækkefølgen som standard være Ikke angivet. Med denne indstilling flyttes der først gennem formularfelter efterfulgt af hyperlinks og derefter kommentarer, der er inddelt efter række.

Om bogmærker

Et bogmærke er en type hyperlink med repræsentativ tekst i panelet Bogmærker i navigationsruden. Hvert bogmærke springer til en anden visning eller side i dokumentet. Bogmærker genereres automatisk i forbindelse med oprettelse af PDF-dokumenter på baggrund af en indholdsfortegnelse i dokumenterne, som oprettes af de fleste DTP-programmer. Disse bogmærker er ofte kodede og kan bruges til at redigere i PDF-dokumentet.

Til at begynde med viser et bogmærke siden, der blev vist, da bogmærket blev oprettet, og som er bogmærkets destination. I Acrobat kan du angive bogmærkedestinationer, når du opretter bogmærker. Det er nogle gange lettere at oprette en gruppe bogmærker og angive deres destinationer på et senere tidspunkt.

I Acrobat kan du bruge bogmærker til at markere et sted i et PDF-dokument, som du ønsker at vende tilbage til, eller til at springe til en destination i PDF-dokumentet, et andet dokument eller en webside. Bogmærker kan også udføre funktioner, f.eks. afvikle et menupunkt eller sende en formular.

Bemærk:

En Acrobat-bruger kan kun indsætte bogmærker i et dokument, hvis sikkerhedsindstillingerne tillader det.

Sidebogmærkeindstillinger i Acrobat
I nogle PDF-dokumenter fungerer bogmærker som en indholdsfortegnelse.

Opret et bogmærke

 1. Klik på knappen bogmærker til venstre for at åbne panelet Bogmærker.
 2. Åbn siden, som bogmærket skal være sammenkædet med, og juster visningsindstillingerne.
 3. Vælg det område af siden, hvor der skal indsættes et bogmærke ved hjælp af værktøjet Vælg :
  • Hvis du vil oprette et bogmærke for et enkelt billede, skal du klikke på billedet for at tegne et rektangel om det.

  • Hvis du vil indsætte et bogmærke til en del af et billede, skal du trække et rektangel omkring det pågældende område.

  • Hvis du vil indsætte et bogmærke til teksten, skal du trække for at vælge den. Den markerede tekst bliver til det nye bogmærkes etiket. Du kan redigere etiketten.

 4. Klik på det bogmærke, som du vil indsætte det nye bogmærke under. Hvis du ikke markerer et bogmærke, tilføjes det nye bogmærke automatisk i slutningen af listen.
 5. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Mere > Tilføj bogmærke.

 6. Indtast eller rediger navnet på det nye bogmærke på panelet Bogmærker.

Rediger et bogmærke

I Reader kan du gøre bogmærker lettere at læse ved at ændre, hvordan bogmærkernes tekst vises.

I Acrobat kan du når som helst ændre et bogmærkes attributter.

Omdøb et bogmærke

 1. Markér bogmærket i panelet Bogmærker, vælg Omdøb bogmærke i indstillingsmenuen , og skriv det nye bogmærkenavn.

Ombrydning af tekst i et langt bogmærke

 1. Klik på knappen Bogmærker, og vælg Ombryd lange bogmærker i menuen Indstillinger .

  Hele teksten i lange bogmærker vises uanset bredden i navigationsruden. (Denne indstilling er slået til, når den er afkrydset, og fra når den ikke er afkrydset).

Tilpas visning af tekst i et bogmærke

Du kan ændre et bogmærkes udseende for at henlede opmærksomheden på det.

 1. Vælg et eller flere bogmærker i panelet Bogmærker.
 2. (Kun Acrobat) Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Egenskabslinje for at ændre tekstens farve og typografi.

  Bemærk:

  Når du har defineret et bogmærkes udseende, kan du senere genbruge indstillingerne for udseendet. Det gør du ved at markere bogmærket og i indstillingsmenuen vælge Brug aktuelt udseende som ny standard.

 3. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du i indstillingsmenuen vælge Tekststørrelse > [størrelse].

Ændring af et bogmærkes destination

 1. Vælg bogmærket i panelet Bogmærker.
 2. Flyt i dokumentruden til den placering, der skal angives som den nye destination.
 3. Juster om nødvendigt visningsforstørrelsen.
 4. Vælg Angiv bogmærkedestination i menuen Indstillinger .

  Bemærk:

  Indstillingen Angiv bogmærkedestination er kontekstfølsom. Den vises kun, når du har valgt et allerede eksisterende bogmærke.

Tilføjelse af en handling i et bogmærke

 1. Vælg bogmærket i panelet Bogmærker.
 2. Vælg Egenskaber i indstillingsmenuen .
 3. Klik på Handlinger i dialogboksen Egenskaber for bogmærke.
 4. Vælg en handling i menuen Vælg handling, og klik på Tilføj.

Slet et bogmærke

 1. Marker et bogmærke eller en række bogmærker i panelet Bogmærker, og tryk derefter på Delete.

  Bemærk:

  Når du sletter et bogmærke, slettes alle underordnede bogmærker. Dokumenttekst slettes ikke, når du sletter et bogmærke.

Opret et bogmærkehierarki

Du kan indlejre en liste over bogmærker for at få vist et forhold mellem emner. Indlejring skaber et overordnet/underordnet forhold. Du kan udvide og minimere denne hierarkiliste efter behov.

Indlejr et eller flere bogmærker

 1. Vælg det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil indlejre.
 2. Træk ikonet eller ikonerne direkte ned under det overordnede bogmærkeikon. Linjeikonet viser placeringen af ikonet eller ikonerne.

  Bogmærket indlejres, men den faktiske side forbliver på sin oprindelige placering i dokumentet.

  Indlejring af bogmærker i Acrobat
  Indlejring af et bogmærke (venstre) og resultatet (højre)

Flyt bogmærker ud af den indlejrede placering

 1. Marker det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil flytte.
 2. Flyt de markerede bogmærker ved at vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk ikonet eller ikonerne, og placer pilen direkte under det overordnede bogmærkes etiket.

  • Vælg Klip i indstillingsmenuen , markér det overordnede bogmærke, og vælg derefter Indsæt under markeret bogmærke i indstillingsmenuen.

  Flytning af et bogmærke fra dets indlejrede placering (venstre) og resultatet (højre)
  Flytning af et bogmærke fra dets indlejrede placering (venstre) og resultatet (højre)

Udvidelse eller skjulning af alle bogmærker på øverste niveau

 1. Vælg Udvid bogmærker på øverste niveau eller Skjul bogmærker på øverste niveau i indstillingsmenuen .

Tilføj kodede bogmærker

Med kodede bogmærker får du større kontrol over sidernes indhold end med almindelige bogmærker. Eftersom kodede bogmærker anvender oplysninger fra den underliggende struktur for dokumentelementerne (f.eks. overskriftsniveauer, afsnit og tabeltitler), kan du bruge dem til at redigere dokumentet, hvis du f.eks. vil omarrangere deres tilsvarende sider i PDF-dokumentet eller slette sider. Hvis du flytter eller sletter et overordnet kodet bogmærke, flyttes eller slettes dets underordnede kodede bogmærker sammen med det.

Mange DTP-programmer, f.eks. Adobe InDesign® og Microsoft Word, opretter strukturerede dokumenter. Når du konverterer disse dokumenter til PDF-format, konverteres strukturen til koder, som understøtter tilføjelse af kodede bogmærker. Konverterede websider indeholder typisk kodede bogmærker.

Hvis dokumentet ikke indeholder koder, kan du altid tilføje koder i Acrobat.

 1. Vælg Nye bogmærker fra struktur i indstillingsmenuen i panelet Bogmærker. Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig, er dokumentet ikke struktureret.
 2. Vælg de strukturelementer, du vil have angivet som kodede bogmærker. Hold Ctrl nede, og klik for at føje til markeringen.

  De kodede bogmærker indlejres under et nyt, unavngivet bogmærke.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online