Genbrug af PDF-indhold

Markér og kopiér tekst og billeder

Med markeringsværktøjet  kan du markere vandret og lodret tekst eller tekstkolonner, billeder, vektorobjekter og tabeller i en PDF-fil. Markeringsværktøjet  genkender typen af indhold under markøren og ændres automatisk. Du kan bruge kommandoerne Kopier, Kopier med formatering, Eksporter markering som og Sæt ind til at kopiere den markerede tekst til et andet program. Vær opmærksom på følgende:

 • Hvis du ikke kan markere tekst, kan den være en del af et billede. Hvis du i Acrobat vil eksportere billedtekst til tekst, der kan markeres, skal du vælge Værktøjer > Scan og OCR > Genkend tekst > I denne fil.
 • Hvis kommandoerne Klip, Kopier, Kopier med formatering og Sæt ind er nedtonede, når teksten markeres, tillader forfatteren af PDF-dokumentet muligvis ikke, at der kopieres tekst.
 • Hvis den tekst, du kopierer, bruger en skrifttype, der ikke findes i systemet, erstattes skrifttypen af en lignende skrifttype eller en standardskrifttype.
Markeringsværktøjet
Marker tekst ved at trække fra et indsætningspunkt til et slutpunkt (venstre) eller ved at trække diagonalt hen over teksten (højre).

Vælg tekst og billeder

 1. Klik på markeringsværktøjet  , og hold markøren over en tom del af siden. Du kan også trykke på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS). Markøren ændres for at vise et rektangel.
 2. Træk markøren, og tegn et rektangel for at markere en del af siden.

Markere en tekstkolonne

 1. Brug markeringsværktøjet til at bevæge markøren mod en tekstkolonne. Når markøren ændres til en lodret streg med en ramme omkring, er markeringsværktøjet i kolonnemarkeringstilstand.
  Bemærk:

  Du kan gennemtvinge kolonnemarkeringstilstand ved at trykke på Alt, mens du trækker et rektangel hen over tekstkolonnen.

 2. Træk et rektangel henover tekstkolonnen. Hvis du vil markere tekst i mere end én kolonne, skal du trække fra begyndelsen af teksten i én kolonne til slutningen af den tekst, du vil markere.

Markere al tekst på en side

 1. Vælg Vis > Sidevisning > Enkel side.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Markér alle.

  • Klik fire gange på teksten. Denne metode markerer al tekst på siden, uanset sidelayout.

  Bemærk:

  Hvis du vælger et andet sidelayout, markeres al teksten i dokumentet.

Kopiere markeret tekst

 1. Brug markeringsværktøjet til at markere tekst på siden.
 2. Kopier teksten:
  • Vælg Rediger > Kopier for at kopiere den markerede tekst til et andet program.

  • Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter Kopier.

  • Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter Kopiér med formatering.

   Du kan indsætte kopieret tekst i kommentarer og bogmærker samt i dokumenter oprettet i andre programmer.

Konvertering af markeret indhold til andre formater

Du konverterer markeret indhold til andre formater ved at eksportere en markering. Du kan f.eks. markere indhold og gemme det som et Word-dokument, Excel-regneark eller kommaseparerede værdier.

 1. Klik på markeringsværktøjet . Tryk på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) for at oprette en rektangulær markering.

 2. Træk en rektangel over indholdet for at kopiere det. Hvis du markerer tekst i kolonner, skal du trykke på Alt.
  Bemærk:

  Hvis du vil markere tabeller, der overskrider én side, kan du prøve at ændre sidevisningen til Fortløbende enkelt side, inden tabellerne markeres. (Vis > Sidevisning > Aktivér rulning)

 3. Højreklik på markeringen, vælg Eksportér markering som, og angiv et filnavn.
 4. Afhængigt af indholdets beskaffenhed skal du vælge en af følgende i Filtype:

  Word-dokument eller Word 97-2003

  Gemmer indholdet som en Word-fil.

  Excel-projektmappe, XML-regneark eller CSV

  Gemmer indholdet som en tabel.

  RTF eller HTML

  Gemmer indholdet som en RTF- eller HTML-fil.

  Bemærk:

  Hvis du vil kopiere en tabel i RTF, skal du trække den markerede tabel til et åbent dokument i målprogrammet.

  PowerPoint

  Gemmer indholdet som en PowerPoint-fil (.pptx).

Kopiere billeder

Brug Markeringsværktøjet til at kopiere og indsætte enkelte billeder fra en PDF-fil i udklipsholderen, i et andet program eller i en fil.

Hvis du ikke kan markere et billede, fordi der er overlappende tekst, skal du åbne dialogboksen Indstillinger og vælge Generelt under Kategorier. Vælg derefter Få markeringsværktøjet til at markere billeder før tekst.

 1. Gør et af følgende med markeringsværktøjet :
  • Hvis du vil markere et helt billede, skal du klikke på billedet eller trække et rektangel omkring billedet.

  • Hvis du vil markere en del af et billede, skal du placere markøren på billedet, indtil trådkorsikonet vises, og derefter trække et rektangel rundt om delen.

  Bemærk:

  Hvis du vil fjerne markeringen af et billede og starte forfra, skal du klikke uden for det markerede billede.

 2. Kopiere billedet:
  • Vælg Rediger > Kopier, og vælg derefter Rediger > Sæt ind for at indsætte billedet i et åbnet dokument i et andet program.

  • Højreklik på billedet, og vælg en indstilling for at kopiere billedet til Udklipsholder eller til en ny fil.

  • Træk billedet til et åbent dokument i et andet program.

Eksporter objekter til separat PDF-fil

Du kan gemme objekter i en separat PDF-fil ved hjælp af værktøjet Rediger objekt.

 1. Vælg værktøjer > Udskriv > Rediger objekt.

 2. Marker objektet eller objekterne.

 3. Højreklik på markeringen, og vælg Gem markering som.

 4. Angiv, hvor du vil gemme filen i dialogboksen Gem som, navngiv filen, og klik derefter på Gem.

Tag et snapshot af en side

Du kan bruge snapshotværktøjet til at kopiere alt markeret indhold (tekst, billeder eller begge) til Udklipsholder eller til et andet program. Både tekst og billeder kopieres som et billede.

Du kan bruge to metoder til at tage et øjebliksbillede: Brug markeringsværktøjet, eller brug Snapshotværktøjet. Hvis du bruger markeringsværktøjet , skal du tegne en rektangel og derefter højreklikke og vælge Tag et øjebliksbillede.

Hvis du bruger Snapshotværktøjet, skal du gøre følgende:

 1. Brug snapshotværktøjet ved at vælge Rediger > Tag et snapshot.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik et vilkårligt sted på siden for at hente hele indholdet på skærmen.

  • Træk et rektangel omkring teksten eller billederne eller en kombination af begge.

  • Træk et rektangel inde i et billede for at kopiere en del af billedet.

   Farverne i det markerede område inverteres et øjeblik for at fremhæve markeringen. Markeringen kopieres automatisk til Udklipsholder, når du slipper museknappen. Hvis et dokument er åbent i et andet program, kan du vælge Rediger > Sæt ind for at indsætte dit valg direkte i måldokumentet.


  Bemærk:

  Hvis du vil tilføje snapshotværktøjet til værktøjslinjen Almindelige værktøjer, skal du højreklikke på værktøjslinjen og vælge Rediger > Tag snapshot. Værktøjslinjen Almindelige værktøjer findes til venstre for ruderne Værktøjer, Kommentar og Del. Se Værktøjslinjer.

  Bemærk:

  Du kan gemme alle billeder fra et PDF-dokument. Se Eksportér billeder til andre filformater. Denne funktion er ikke tilgængelig i Reader.

Adobe-logo

Log ind på din konto