Forhåndskontrolrapporter (Acrobat Pro)

Opret en resultatrapport

Du kan overføre resultaterne af en forhåndskontrol til forskellige typer rapporter. Du kan overføre resultaterne til en tekstfil, en XML-fil eller en enkelt PDF-fil. En PDF-rapport kan bestå af en oversigt eller af detaljerede oplysninger præsenteret på forskellige måder.

En PDF-rapport kan indeholde oplysninger om dokumentet og problemobjekter i dokumentets lag. Sidstnævnte kan du slå fra og til i navigationsruden Lag.

Bemærk:

Du kan også oprette en oversigtsliste over alle objekter og ressourcer, der er anvendt i PDF-filen.

Opret en rapport over resultater af forhåndskontrol

 1. Klik på Opret rapport i panelet Resultater i dialogboksen Forhåndskontrol, eller vælg Opret rapport i menuen Indstillinger.
 2. Angiv et navn og en placering til rapporten. Suffikset "_report" føjes automatisk til rapportens navn.
 3. Vælg en rapporttype, og klik derefter på Gem.

Rapporttyper

PDF-rapport

Opretter en oversigt over problemer inklusive detaljer, der er vist ved hjælp af gennemsigtige masker, kommentarer eller lag for hvert problemobjekt.

Oversigt

Komprimerer resultaterne af forhåndskontrollen i et kort dokument, der omfatter anvendte løsninger, en resultatoversigt og dokumentoplysninger.

Detaljer

Rapporterer yderligere oplysninger om hvert problemobjekt, f.eks. hvor objektet er placeret på siden. Problemer er fremhævet med gennemsigtige masker placerer en farvet maske, i stil med en Photoshop-maske, over problemområderne for at fremhæve dem. Du kan ændre maskefarven via Indstillinger for forhåndskontrol. Problemer er fremhævet med kommentarer indsætter resultater af forhåndskontrol som kommentarer. Indstillingen Problemer er fremhævet som lag viser en opdeling af filen i lag af uoverensstemmelser eller fundne objekter i henhold til de anvendte kriterier i selve profilen. Et andet lag kaldet Andre objekter indeholder objekter, der ikke har noget at gøre med den anvendte profil.

XML-rapport

Giver en struktureret rapport over procesforløb, hvor resultaterne er behandlet og fortolket. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til din trykleverandør.

Tekstrapport

Opretter en rapport i almindeligt tekstformat, hvor hver linje er indrykket alt efter hierarkiet i dialogboksen Forhåndsresultater. Du kan åbne rapporten i et tekstredigeringsprogram.

Skjul eller vis lag i en PDF-rapport

 1. Klik på knappen Lag  i PDF-rapportens navigationsrude for at åbne panelet Lag.
 2. Udvid rapporten og klik i firkanten til venstre for et lagnavn under panelet Lag for at skjule eller vise laget.

Om lagerrapporter

En lagerrapport viser de ressourcer, der er anvendt i en PDF-fil, herunder farverum, billeder mønstre, skygger, metadata samt skrifttyper og glyffer i hver skrifttypefamilie. Relaterede oplysninger er grupperet sammen og arrangeret på en PDF-side, så du kan søge efter og finde elementer. Du kan køre en lagerrapport, inden eller efter at du kører en forhåndskontrol. I modsætning til en forhåndskontrols resultatrapport, som kun giver oplysninger, der anmodes om af kontroller i den valgte profil, filtrerer en lagerrapport ikke PDF-indholdet. En forhåndskontrols undersøgelsesrapport og lagerrapport kan til sammen hjælpe dig med at identificere og løse problemer.

Oplysningerne i en lagerrapport kan være nyttige, når du udfører opgaver som disse:

 • Undersøger filer, der ser ud til at være usædvanlige, som f.eks. filer, der er oprettet af et ukendt program, eller filer med langsom skærmopdatering eller kopier og sæt ind-handlinger, der ikke fungerer.

 • Undersøger behandlingsproblemer, f.eks. hvis der ikke kan udskrives korrekt, eller problemer, der opstår under farvekonvertering, udskydning, placering på en InDesign-side osv.

 • Identificerer aspekter af en PDF-fil, der ikke er ideelle, f.eks. utilsigtet integrering af en skrifttype på grund af et ikke-opdaget mellemrum på en masterside eller beskårne billeder med eksterne billeddata eller objekter, der ikke har den forventede type (f.eks. type- eller vektorobjekter konverteret til billeder eller flettet sammen med et billede).

 • Giver yderligere oplysninger om et objekt ud over dets tilstedeværelse. Du kan f.eks. ved at finde en staffagefarve i lagerrapporten bestemme, om den bruges af den selv eller sammen med andre farvestoffer, f.eks. i et duotone-billede. Eller du kan bestemme, hvilke glyffer i en skrifttype der er integreret, hvordan de ser ud, og hvilket tegn de skal repræsentere. Disse oplysninger kan være en hjælp til at løse en fejl med en manglende glyf.

 • Undersøger XMP-metadata integreret i filen, f.eks. forfatter, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i den. Disse oplysninger gemmes på en standardiseret måde ved at bruge XMP-standarden (Extensible Metadata Platform).

Opret en oversigtsliste over PDF-indhold

 1. Vælg Opret lager i menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.
 2. Vælg de typer objekter og ressourcer, lageret skal indeholde. Ud over skrifttyper, farver, billeder osv., kan du medtage følgende oplysninger:

  Form XObjects

  Objekter, der refereres til i en PDF-fil. Hvis en PDF-fil f.eks. indeholder mange forekomster af det samme objekt, findes den som en enkelt ressource, der refereres til mange gange.

  Medtag XMP-metadata

  Indeholder oplysninger, der er integreret i PDF-filen, og som kan bruges af et program eller en enhed, hvor XMP er aktiveret, i arbejdsprocessen. Disse oplysninger kan omfatte meningsfulde beskrivelser og titler, søgbare nøgleord, forfatterens navn og copyrightoplysninger. Hvis du vælger Medtag avancerede felter, kan du medtage de felter og strukturer, der blev brugt til lagring af metadataene, ved hjælp af navneområder og egenskaber. Disse avancerede oplysninger vises som en tekstbaseret trævisning af alle XMP-dataene i PDF-filen, både for dokumentet og for de billeder i PDF-filen, som XMP-metadataene findes for.

  Bemærk:

  Du kan også få vist metadataene for PDF-dokumentet som en helhed i dialogboksen Dokumentegenskaber. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata. Klik på Avanceret på listen til venstre for at se de avancerede felter.  

 3. (Valgfrit) Gem rapporten.
Adobe-logo

Log ind på din konto