Medtag lyd, video og interaktive 3D-objekter i dine PDF-filer. Føj filer direkte til din PDF, eller opret link til filer på internettet.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

Multimedier og PDF'er (Acrobat Pro)

Tilføjelse af video, lyd og interaktivt indhold transformerer PDF-filer til flerdimensionale kommunikationsværktøjer, som gør dine dokumenter mere spændende og interessante.

Alle multimedier, der er H.264-kompatible, kan afspilles i Adobe Reader 9 og senere. (H.264, også kaldet MPEG-4 del 10, er en videokomprimeringsstandard, der giver video i høj kvalitet uden at forøge filstørrelsen væsentligt). Videofiler i forskellige formater og filtypenavne kan være H.264-kompatible.

Mediefiler i andre formater kan afspilles i tidligere versioner af Adobe Reader. Brugere skal dog installere det relevante program (f.eks. QuickTime eller Windows Media Player) for at afspille multimedieindholdet.

Du kan også tilføje multimedier ved at angive en URL-adresse, der henviser til en videofil eller et streamingmedie. Der kan bruges tre typer URL-adresser: RTMP, HTTP og HTTPS. På HTTP- og HTTPS-servere understøttes H.264-kompatible MOV- og MP4-filer.

Interaktivt indhold, der er udviklet i Flash og gemt som SWF-filer (.swf), kan føjes til PDF-filer for at fungere som et supplement til tekst. Eksempler på programmer, der er udviklet i Flash, omfatter en RSS-læser, lommeregner og onlinekort.

Føj multimediefiler til en PDF-fil

Acrobat Pro understøtter mp3-, mov-, SWF-filer og andre filer, der er kodet i H.264 (med AAC-lyd). Du kan konvertere andre filtyper til et af de understøttede formater med Adobe Media Encoder. Du kan også føje mp3-lydfiler til et PDF-dokument til afspilning på en vilkårlig platform.

Bemærk:

FLV- og F4V-filer understøttes ikke længere i hverken Acrobat og PDFMaker. Du kan ikke integrere FLV- og F4V-filer ved hjælp af enten Acrobat eller PDFMaker.  

Men hvis FLV- eller F4V-filer allerede er integreret i et dokument (f.eks. en PowerPoint-præsentation eller en Word-fil), konverteres det stadig til PDF.

 1. Åbn PDF-dokumentet.
 2. Vælg Værktøjer > Rich Media, og vælg derefter Tilføj video , værktøjet Tilføj lyd eller Tilføj SWF .

 3. Træk eller dobbeltklik for at vælge det område på siden, hvor videoen eller lyden skal vises. Dialogboksen Indsæt åbnes.

  Hvis du dobbeltklikker på siden, placerer Acrobat Pro det øverste venstre hjørne af videoen på det sted, hvor du klikkede. Hvis du trækker et område til siden, placeres mediet i området. Videoens afspilningsområde er videorammens nøjagtige størrelse (hvis Acrobat Pro kan læse videoklippets dimensioner).

 4. Tilføj en URL-adresse i feltet Navn, eller klik på Gennemse for at finde mediefilen, og klik derefter på Åbn.

  Til URL-adresser skal du bruge den fulde filadresse, herunder videoens filtypenavn, f.eks. .mov eller .mp4.

 5. Brug de avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt til om nødvendigt at ændre mediet, og klik derefter på OK.

  Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle medietyper.

  Fastgør til indholds proportioner

  Sørg for, at afspilningsområdet bevarer højde- og breddeforholdene i den originale video eller det originale interaktive indhold.

  Vis avancerede indstillinger

  Åbner dialogboksen til yderligere indstillinger som f.eks. startindstillinger, kontrolelementer til afspilning og videoindstillinger. De tilgængelige indstillinger afhænger af formatet på det medie, som du indsætter.

Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro)

Hvis du vil have vist avancerede multimedieindstillinger, når du indsætter video, lyd eller interaktivt indhold, skal du vælge Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt.

Du kan også ændre disse indstillinger, efter at multimediet er blevet tilføjet en PDF-fil. Dobbeltklik på multimediet med værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Medie > Vælg objekt).

Bemærk:

Indstillinger for video- og lydkvalitet kan kun ændres, når en fil føjes til et PDF-dokument.

Fanen SWF

Vises, når du indsætter SWF-filer.

Send genvejsmenu Klik til SWF

SWF-filudviklere kan vælge denne indstilling for at erstatte Acrobat Pro-genvejsmenuen med genvejsmenuen i den oprindelige SWF-fil. Når brugeren højreklikker på SWF-filen, er de tilgængelige indstillinger fra den oprindelige fil.

Fanen Startindstillinger

Brug disse indstillinger til at bestemme, hvordan mediet skal startes og stoppes, hvor det bliver vist, og hvad der vises, når mediet ikke kører.

Aktiveringsindstillinger

Vælg indstillinger for at bestemme, hvornår mediet afspilles og standses. Vælg Afspil indhold i flydende vindue i menuen Afspilningsstil, hvis videoen eller det interaktive indhold skal køre uden for siden. Indhold i et flydende vindue gør det muligt for brugere at læse siden og få vist videoen eller programmet samtidig.

Rammebredde

Opretter en sort ramme rundt om videoen eller det interaktive indhold. Ved lyd vises rammen rundt om plakatbilledet.

Plakatbillede

Hvis du vil bruge et billede, der ikke er en del af den fil, du tilføjer, skal du vælge Opret billede ud fra fil. Klik på Gennemse for at finde det billede, der skal vises, når videoen, lyden eller det interaktive indhold ikke er aktiveret.

Fanen Ressourcer

Brug fanen til at få vist alle de filer, der skal bruges for at køre en SWF-fil. Når en fil vises på listen over tilføjede filer, kan du klikke på den for at angive filegenskaberne.

Egenskaber

Når du klikker på et filnavn på listen Ressourcer, vises det fulde filnavn (herunder stien) i feltet Navn. Du kan omdøbe ressourcerne for at sikre, at scripts afvikles korrekt.

Fanen Kontrolelementer

Brug til at konfigurere, hvilke afspilningskontrolelementer (temaer) der er tilgængelige.

Tema

Vælg det sæt afspilningskontrolelementer (temaer), der skal vises i videoen.

Farve

Klik for at åbne farvepaletten og vælge en farve til kontrolelementerne.

Opacitet

Indstiller graden af gennemsigtighed for afspilningskontrolelementerne.

Skjul automatisk kontrolelementer

Når indstillingen er valgt, skjules afspilningskontrolelementerne, når musemarkøren ikke er over multimediet.

Fanen Video

Tilgængelig, når du tilføjer en video.

Vis og trim

Træk start- og slutmarkørerne under skyderen for at fjerne uønskede billeder fra klippet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når et videoklip tilføjes første gang i en PDF-fil.

Angiv plakatbillede fra aktuelt billede

Plakatbilledet vises, når videoen ikke afspilles. Flyt markøren over skyderen til det billede, du vil bruge, og klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

Kapitelpunkter

Brug Kapitelpunkter til at oprette markører i en video, hvorfra bestemte handlinger skal startes. Kapitelpunkter i f.eks. en kursusvideo kan linke til flere oplysninger i en fil eller på internettet.

Hvis du vil oprette et kapitelpunkt, skal du flytte skyderen til det billede, du vil bruge. Klik på plustegnet i Kapitelpunkter. Hvis du vil tilføje en handling, skal du fremhæve kapitelpunktet på listen og klikke på Handlinger.

Bemærk:

Generelt kan kapitelpunkthandlinger kun tilføjes, efter at multimediefilen er blevet oprettet. Du kan derefter redigere afspilningsområdet og tilføje kapitelpunkthandlinger.  

Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro tilføjer en funktion til Word og PowerPoint, som giver dig mulighed for at tilføje video i .mov, .mp3 eller .SWF-format til et Word- eller PowerPoint-dokument.

Når du har føjet en video til et Word- eller PowerPoint-dokument, kan du konvertere dokumentet til PDF og evt. redigere videoegenskaberne.

 1. Vælg i Word- eller PowerPoint-dokumentet den placering, hvor videoen skal indsættes.
 2. Klik på knappen Integrer Flash på Acrobat-båndet.

 3. Klik på knappen Gennemse, og find derefter den video, der skal medtages.

 4. Rediger videoindstillingerne som nødvendigt:
  • Til video, der ikke er i SWF-format, skal du indstille et plakatbillede ved at flytte skyderen til den ønskede ramme. Klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

  • Du kan bestemme, hvordan kontrolelementerne til afspilning vises, ved at vælge en indstilling i menuen Tema.

  • Hvis du vil ændre videoens visningsstørrelse, skal du klikke på Skift videostørrelse og derefter ændre bredden og højden. Bevar størrelsesforholdet til bedste visning.

 5. Klik på OK for at konvertere videoen (hvis nødvendigt), og føj den til dokumentet.

Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro)

 1. Vælg Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt , og klik på et multimedieobjekt.

  Når du bevæger værktøjet hen over afspilningsområdet, kommer der håndtag frem på rammerne omkring afspilningsområdet, også selvom rammerne eventuelt er skjulte.

 2. Klik på afspilningsområdet for at markere det, og gør derefter et af følgende:
  • Flyt klippet ved at trække dets ikon til en ny placering på siden.

  • Slet klippet ved at markere det og trykke på Slet.

  • Tilpas klippet ved at trække i et af rammens hjørner, indtil rammen har den ønskede størrelse. Hold Skift nede for at bevare de rigtige proportioner for videoklip.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online