Afspil multimedier i PDF-filer

Brug håndværktøjet eller markeringsværktøjet til at klikke på afspilningsområdet i film- eller lydfilen. Når markøren er placeret over afspilningsområdet, ændres det til ikonet for afspilningstilstand .

Understøttede video- og lydformater samt interaktive formater

Du kan afspille følgende typer multimedier i PDF'er, der er oprettet med Adobe Acrobat DC eller Adobe Acrobat Reader DC eller tidligere:

Interaktive multimedier

Omfatter SWF-filer.

Skærm

Omfatter MOV-, M4V-, 3GP- og 3G2-videofiler, der bruger H.264-komprimering. Det omfatter endvidere FLV-, F4V-, MP3- og MP4-filer. Du skal have installeret H.264-codecs på computeren for at kunne afspille filer, der bruger H.264-komprimering.

Lyd

Omfatter lydfiler, f.eks. MP3 og MP4

Du kan afspille disse filer på en side, eller du kan aktivere dem fra et link, bogmærke, formularfelt eller en sidehandling. Hver enkelt multimediefil indeholder et afspilningsområde, hvorfra mediet kan aktiveres. Afspilningsområdet vises typisk på PDF-siden som et billede eller et rektangel, men det kan også være skjult.

Med Acrobat og Reader kan du også afspille ældre multimediefiler, der er oprettet med en tidligere version af Acrobat. De omfatter QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- og Windows® Media-filer. I Acrobat og Reader X kan du dog ikke oprette ældre multimediefiler.

Bemærk:

Du bliver i Acrobat spurgt, om du vil afspille multimediefiler fra ikkegodkendte kilder, for at beskytte computeren fra virus. Du kan ændre denne standardvirkemåde i indstillingerne for Multimedietillid.

  1. Brug håndværktøjet eller markeringsværktøjet til at klikke på afspilningsområdet i film- eller lydfilen. Når markøren er placeret over afspilningsområdet, ændres det til ikonet for afspilningstilstand .

Multimedieindstillinger (ældre)

Der er to typer PDF-filer, der kræver, at du angiver multimedieindstillinger:

  • De PDF-filer, der er oprettet i Acrobat 8 og tidligere.

  • PDF-filer indeholdende multimedieindhold, der skal bruge et plug-in eller en ekstern afspiller i stedet for den indbyggede medieafspiller for at kunne afspilles.

Ved disse filer skal du identificere en anden medieafspiller, som multimediefilerne skal afspilles med.

Åbn dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter Multimedie (ældre) i venstre side af dialogboksen.

Indstillinger for afspiller

Vælg det format, som ældre medieindhold skal køres i: QuickTime, Flash, Windows Media eller Indbygget Windows-afspiller.

Tilgængelighedsindstillinger

Angiv, om der skal vises særlige funktioner (hvis disse er tilgængelige), når der afspilles medier, f.eks. undertekster og eftersynkroniseret lyd. Angiv det foretrukne sprog til mediet, hvis der er flere sprog tilgængelige.

Indstillinger for Multimedietillid (ældre)

Acrobat og Reader afspiller de fleste multimediefiler, f.eks. video eller lyd, ved at bruge den indbyggede medieafspiller. (Når det gælder understøttede filtyper, kan du se Afspil multimedie.) Multimedieindhold, der kræver yderligere ressourcer for at kunne afspilles, f.eks. en ekstern afspiller eller et plug-in, betragtes som "ældre" multimedieindhold. Du kan kontrollere brugen af eksterne afspillere eller plug-ins i indstillingerne i Multimedietillid (Ældre).

Multimedietillid (ældre)

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) I indstillingerne i Multimedietillid kan du præcisere, om integrerede multimediefiler skal afspilles i pålidelige eller ikke-pålidelige PDF-dokumenter. Et dokument, der er tillid til, er et dokument, som du eller en anden forfatter, du har tillid til, har godkendt. Ved at indstille dine tilladelser til kun at afspille multimedier i dokumenter, du har tillid til, kan du forhindre, at programmer, makroer og virus eventuelt skader din computer.

Listen med pålidelige dokumenter og forfattere er gemt internt og kan ikke vises. Hvis du tilføjer et certificeret dokument på listen, bliver både dokumentet og forfatterens certifikat tilføjet på listen over dokumenter, der er tilllid til. Der er tillid til alle de dokumenter, som forfatteren godkendte. De dokumenter, der er tillid til, omfatter også PDF-filer fra forfattere på din liste over identiteter, der er tillid til.

Vælg Multimedietillid (Ældre) under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Vis tilladelser for

Vælg at angive tilladelser for enten dokumenter, der er tillid til, eller andre dokumenter, der ikke er tillid til.

Tillad Multimediehandlinger

Vælg denne indstilling for at tillade afspilning af medieklip. Når denne indstilling er valgt, kan du ændre tilladelsesindstillinger for en bestemt afspiller og aktivere indstillinger, som bestemmer mediets udseende under afspilning.

Rediger tilladelse for den valgte multimedieafspiller til

Vælg afspilleren på listen, og vælg derefter en af følgende indstillinger i menuen:

Altid

Tillader, at afspilleren bliver anvendt uden at spørge.

Aldrig

Forhindrer, at afspilleren bliver anvendt.

Spørg

Spørger brugeren, om afspilleren må anvendes. Hvis du vælger denne indstilling og tillader, at afspilleren afspiller mediet i et bestemt dokument, bliver dokumentet pålideligt.

Indstillinger for tilladelse af afspilning

Der er tre afspilningsindstillinger, du kan bruge til at styre, hvordan videoen vises.

Tillad afspilning i et flydende vindue uden titellinjer

Vælg denne indstilling for at afspille videoen uden en titellinje. Resultatet er, at der ikke vises titel- eller lukknapper.

Tillad dokumentet at angive titeltekst i flydende afspilningsvindue

Vælg denne indstilling for at vise en titellinje, når videoen afspilles i et flydende vindue. Hvis du vil redigere teksten på titellinjen, skal du dobbeltklikke på videoen med objektværktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Interaktive objekter > Vælg objekt). Vælg Rediger gengivelse og derefter Vis titellinje under fanen Afspilningsplacering. Tilføj titellinjeteksten i tekstfeltet Titel.

Tillad afspilning i fuldskærmvindue

Denne indstilling afspiller automatisk videoen i fuldskærmstilstand, når den afspilles. Fuldskærmsvisning kan være i konflikt med slutbrugerens sikkerhedsindstillinger.

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Fjern pålidelige dokumenter fra listen

Sletter den aktuelle liste over pålidelige dokumenter og forfattere. Anvend denne indstilling til at forhindre, at medier bliver afspillet i dokumenter, der tidligere har været pålidelige, eller som er oprettet af pålidelige forfattere. Denne indstilling er kun tilgængelig, når en PDF-fil, som indeholder et multimedie, er åben.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online