Forhåndskontrolvariabler (Acrobat Pro)

Om forhåndskontrolvariabler

Forhåndskontrolvariablerne er selvstændige dataobjekter, der kan bruges til at udvikle fleksible og effektive arbejdsforløb. De gør det muligt at ændre værdier af kontroller og rettelser uden at ændre selve profilen. Variablerne gør det muligt at kontrollere oplysninger eller rettelser ved tidspunktet for profilens udførelse i stedet for at skulle prædefinere disse oplysninger. En stor fordel ved at bruge variabler er muligheden for at udsætte kontrollerne eller rettelserne for behandling af PDF'er til det tidspunkt, når behandlingen starter. Du tager en forhåndskontrolprofil og konfigurerer forskellige job, der hver udfører en forskellig handling baseret på de variabler, du tilføjer i jobdefinitionen. Du kan vælge forskellige værdier for handlingen hver gang.

Mange aspekter af forhåndskontrol som f.eks. profiler, kontroller og rettelser kan håndteres via variabler. Variabler kan bruges til at konfigurere følgende:

 • Til/fra-knap for kontroller og rettelser inden i en profil.
 • Skift alvorlighed for kontroller og rettelser.
 • Find forskellige indstillinger for pop op-menuer.
 • Felter af typen afkrydsningsfelt, pop op-meddelelser eller inputfelter til tekst eller tal.
 • Navne- og beskrivelsesfelt.

Du har adgang til variabelindstillingen, mens du redigerer en forhåndskontrolprofil, kontroller eller rettelser. Når du klikker på variabelikonet , vises der en liste over variabler. Den variabel, der bruges i den aktuelle kontekst (profil, kontroller eller rettelser), vises først efterfulgt af alle variablerne i det aktuelle bibliotek.

Opret variabel

 1. Klik på  variabelikonet. 

 2. Vælg Ny variabel. Dialogboksen Forhåndskontrol: Ny variabel vises.

 3. Angiv følgende parametre for den nye variabel:

  • Nøgle:  Til at konfigurere værdier i profiler, kontroller eller rettelser.
  • Etiket: Bruges i brugergrænsefladen. For eksempel i forhåndskontrol: dialogboksen Angiv variabelværdier
  • Type: Type af værdi, for hvilken variablen bruges.
  • Standardværdi: Standardværdien, der benyttes, medmindre en anden værdi angives ved kørsel.
  • Begræns inputværdier til bestemte værdier: For at definere omfanget af specifikke værdier, som en variabel kan tage.
  • Liste: Vælg en liste over værdier for variablen ved kørsel.
  • Vis evalueringsresultater: For at se, om en given værdi er acceptabel for variablen eller ej.
 4. Klik på OK.

Tildel variabler

 1. I dialogboksen Forhåndskontrol skal du klikke på Indstillinger > Opret kontrol.

 2. I den højre rude skal du vælge egenskaben og klikke på Tilføj.

  Forhåndskontrol: Ny kontrol

 3. Klik på variabelikonet .

  Tildel variabel

 4. Opret en ny variabel, og angiv værdien. Ellers kan du tildele værdien til den tilføjede egenskab ved at vælge en variabel på listen over alle variabelnøgler.

  Variabelnøglen vises som <key: value> i det respektive felt (til tekstinputfelter eller pop op-menuer) eller ved siden af det (til afkrydsningsfelter).

  Bemærk:

  Variabelindstillingen er ikke tilgængelig for alle egenskaberne.

 5. Klik på OK.

Fjern tildeling af variabler

Du kan fjerne en variabeltildeling ved at fjerne posten i tekstinputfeltet. Du kan vælge en anden variabel ved at klikke på variabelikonet og vælge en variabel.

Kør profiler med variabler

Når du kører en profil, kontrol eller rettelser, som indeholder en eller flere variabler, for hvilke input kræves, vises dialogboksen Forhåndskontrol: Angiv variabelværdi.

 

Angiv variabelværdi

Du kan se efter flere oplysninger på den angivne værdi ved at klikke  på   ikonet.

Se efter flere oplysninger

Angiv de nye værdier, eller lad de præudfyldte standardværdier være. Der vises en fejl, hvis den angivne værdi er forkert.

Fejl ved forkert angivet værdi

Variabelværdien vises også i forhåndskontrollens Resultater.

Variabelværdi i forhåndskontrol: Resultater

Adobe-logo

Log ind på din konto