Printermærker og fine streger (Acrobat Pro)

Om printermærker i PDF-filer

Når du forbereder et dokument til produktion, er det nødvendigt med et antal kontrolmærker, der gør det nemmere for trykningsleverandøren at justere separationsfilmene ved produktion af gennemgange, måle film til korrekt kalibrering og trykfarvetæthed, beskære film osv. Printermærker angiver grænserne for dokumentbokse, der understøttes i Adobe PDF, f.eks. Renskæringsområde og Satslinjeområde.

Du kan midlertidigt indsætte printermærker ved trykningen vha. panelet Kontrolmærker og beskæring i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning, eller du kan integrere printermærker i filen (og eventuelt i et lag) vha. dialogboksen Indsæt printermærker. Yderligere oplysninger om at indsætte printermærker udelukkende i outputtet finder du under Inkluder kontrolmærker og forløb.

Bemærk:

En PDF-fil, der er oprettet i Adobe InDesign CS og nyere, kan indeholde printermærker, enten i et separat lag eller på siden. Du kan få vist disse mærker ved at bruge fanen Lag i Acrobat. Hvis printermærkerne blev eksporteret som et lag, erstatter alle printermærker, som du opretter vha. Acrobat-funktionen Indsæt printermærker, InDesign-printermærkerne. Hvis printermærkerne ikke er placeret i et lag, overlejres Acrobat-printermærkerne med InDesign-printermærkerne, hvilket kan give uoverensstemmelser.

Integrer printermærker i en PDF-fil

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Indsæt printermærker.

 2. Angiv de sider, der skal mærkes.
 3. Angiv kontrolmærkerne og indstillingerne.

Oversigt over dialogboksen Indstil sidebokse

Brug dialogboksen Indstil sidebokse (tidligere Beskær sider) til at definere grænser for renskærings-, satslinje- og illustrationsområder, når du forbereder PDF-dokumentet til udskrivning og andet output. Du kan justere margener på dokumentbokse, der understøttes i Adobe PDF, herunder Medieområde (sidestørrelse), Renskæringsområde, Satslinjeområde og Illustrationsområde. Denne funktion er nyttig, hvis de printermærker, du indsætter ved hjælp af værktøjet Indsæt printermærker (og ikke panelet Kontrolmærker og forløb i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning), ellers ville blive beskåret, fordi beskæringsområdet ikke er stort nok til mærkerne. Trykningsleverandører kan også bruge værktøjet til at udvide sidestørrelsen i forbindelse med udskydning.

Du kan skifte mellem bokse, uden at de angivne margener for hver boks forsvinder. Når du justerer de enkelte bokse, gentegnes eksempelvisningen i dialogboksen Indstil sidebokse for at afspejle de nye indstillinger. Hvis du for eksempel udvider beskærings- eller medieområder, "formindskes" sideindholdet i forhåndsvisningen.

Bemærk:

Hvis du udvider en CropBox, bliver MediaBoxen forholdsvis mindre.

Dialogboksen Sidebokse
Med dialogboksen Indstil sidebokse kan du indstille grænser for renskærings-, satslinje- og illustrationsområder samt sidestørrelse

Åbning af dialogboksen Indstil sidebokse

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Indstil sidebokse.

Ret fine streger

Meget tynde linjer eller fine streger kan være problematiske i forbindelse med offsettryk. Hvis man undlader at gøre noget ved dem i PDF-dokumenter, er det ikke sikkert, at de optræder i den endelige udskrift. Du kan bruge værktøjet Ret fine streger til at finde de fleste fine streger og erstatte dem med tykkere streger.

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Ret fine streger.

 2. Indtast en værdi for den stregbredde, du vil finde, og indtast en erstatningsbredde.
  Dialogboksen Ret fine streger
  Trinvis justering af fine streger vha. pile. Tryk på Skift og klik på pilene for at ændre bredde efter heltal.

 3. Vælg en måleenhed i menuen Enheder:
 4. (Valgfrit) Vælg Medtag Type3-skrifttegn eller Medtag mønstre for at erstatte fine streger i Type 3-skrifttegn eller mønstre med den samme erstatningsbredde som for andre fine streger.

  Skrifttegn og mønstre kan være brugt i mange forskellige sammenhænge i det samme dokument (f.eks. forskellige forstørrelsesværdier), så ændring af stregbredden kan derfor give uventede resultater. Du skal derfor kontrollere resultaterne, hvis du vælger disse indstillinger, og justere indstillingerne efter behov.

 5. Angiv de sider, der skal kontrolleres.
Adobe-logo

Log ind på din konto