Aktivér 3D-indhold i PDF

Eftersom at 3D er dynamisk, er det sårbart over for sikkerhedsmæssige trusler. Derfor er automatisk afspilning af 3D-indhold i PDF-filer som standard deaktiveret.

Aktivér afspilning af 3D-indhold i PDF-filer

Når du åbner en PDF med 3D-indhold, ser du en gul linje øverst med meddelelsen "3D-indhold er blevet deaktiveret. Aktivér denne funktion, hvis du har tillid til dette dokument."

Automatisk afspilning af 3D-indhold er som standard deaktiveret
Automatisk afspilning af 3D-indhold er som standard deaktiveret

Sådan aktiverer du 3D-indhold i det aktuelle dokument:

Klik på knappen Indstillinger, og vælg derefter en indstilling:

  • Hav kun tillid til dette dokument én gang
  • Hav altid tillid til dette dokument

Sådan aktiverer du 3D-indhold permanent:

  • Gå til Rediger > Indstillinger > 3D og multimedier, og markér derefter afkrydsningsfeltet Aktivér afspilning af 3D-indhold.

Aktivér 3D-indhold for godkendt indhold

3D-indhold er blevet integreret i Trust Framework, så det er muligt at vise godkendt 3D-indhold, selv når 3D er deaktiveret. Sådan fungerer funktionen:

  • Deaktiver 3D-indhold.
  • Godkend filer, mapper og værter som priviligerede placeringer via panelet Rediger > Indstillinger > Sikkerhed (forbedret) > Priviligerede placeringer.
  • Når en PDF med 3D-indhold åbnes:
    • Hvis filen/placeringen findes i de priviligerede placeringer, vises 3D-indhold.

Hvis det ikke er godkendt, vises der en gul linje, hvor der står "3D-indhold er blevet deaktiveret. Aktivér denne funktion, hvis du har tillid til dette dokument." Knappen Indstillinger åbner indstillingerne Hav kun tillid til dette dokument én gang og Hav altid tillid til dette dokument for det aktuelle dokument.

Specifik konfiguration til virksomheders IT

Virksomheders IT kan konfigurere slutbrugerindstillingerne via HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. Virksomheders IT kan deaktivere og låse 3D-afspilning, så brugeren ikke kan ændre indstillingen, via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Adobe-logo

Log ind på din konto