Arbejde med farveprofiler

Om farveprofiler

Præcis, ensartet farvestyring kræver nøjagtige ICC-kompatible profiler til alle dine farveenheder. Uden f.eks. en nøjagtig scannerprofil kan et perfekt indscannet billede blive vist forkert i et andet program, simpelthen på grund af forskelle mellem scanneren og det program, billedet vises i. Denne misvisende gengivelse kan medføre, at du foretager unødvendige, tidskrævende og potentielt skadelige "rettelser" af et allerede tilfredsstillende billede. Med en nøjagtig profil kan et program, som importerer billedet, korrigere for eventuelle forskelle mellem enheder og vise en scannings faktiske farver.

Et farvestyringssystem bruger følgende typer profiler:

Skærmprofiler

Beskriver, hvordan skærmen aktuelt gengiver farve. Dette er den første profil, du bør oprette, fordi præcis visning af farver på skærmen giver mulighed for afgørende farvevalg i designprocessen. Hvis det, du ser på skærmen, ikke svarer til de faktiske farver i dokumentet, kan du ikke opretholde ensartede farver.

Inputenhedsprofiler

Beskriver, hvilke farver en inputenhed kan hente eller indscanne. Hvis dit digitale kamera har forskellige profiler, anbefales du at vælge Adobe RGB. Ellers kan du bruge sRGB (som er standard på de fleste kameraer). Erfarne brugere kan også overveje at bruge forskellige profiler til forskellige lyskilder. Med hensyn til scannerprofiler opretter nogle fotografer separate profiler for hver type filmfabrikat, der scannes på en scanner.

Outputenhedsprofiler

Beskriver farverummet på outputenheder som skrivebordsprintere eller en trykpresse. Farvestyringssystemet bruger outputenhedsprofiler til at overføre farverne fra et dokument korrekt til farverne i farveskalaen på en outputenheds farverum. Outputprofilen bør også tage højde for særlige udskrivningsforhold, f.eks. papir- og trykfarvetype. Højglanspapir kan f.eks. vise et andet farveinterval end mat papir.

De fleste printerdrivere leveres med indbyggede farveprofiler. Det er en god ide at afprøve disse profiler, før du investerer i brugerdefinerede profiler.

Dokumentprofiler

(Ikke tilgængelig for PDF-filer) Definer et dokuments specifikke RGB- eller CMYK-farverum. Ved at tildele et dokument en profil, dvs. kode det, definerer programmet farvernes faktiske udseende i dokumentet. R=127, G=12, B=107 er f.eks. blot et sæt af numre, som forskellige enheder viser forskelligt. Men kodet med I Adobe RGB-farverummet angiver disse numre en faktisk farve eller lysbølgelængde, i dette tilfælde en bestemt lilla farve.

Når farvestyring er aktiveret, tildeler Adobe-programmer automatisk nye dokumenter en profil baseret på indstillingerne for arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger. Dokumenter uden tildelte profiler kaldes ukodede og indeholder kun rå farvenumre. Når du arbejder med ukodede dokumenter, anvender Adobe-programmer profilen for det aktuelle arbejdsrum til at vise og redigere farver.

Farvestyring med profiler
Farvestyring med profiler

A. Profiler beskriver farverummene for inputenheden og dokumentet. B. Ved hjælp af beskrivelserne i profilerne kan farvestyringssystemet identificere dokumentets faktiske farver. C. Skærmens profil fortæller farvestyringssystemet, hvordan det skal oversætte dokumentets numeriske værdier til værdier i skærmens farverum. D. Ved hjælp af outputenhedens profil kan farvestyringssystemet oversætte dokumentets numeriske værdier til farveværdier for outputenheden, så det er det korrekte farveudseende, der bliver udskrevet. 

Om skærmkalibrering og skærmbeskrivelse

Profilsoftware kan både bruges til at kalibrere og beskrive skærmen. Kalibrering af skærmen gør den kompatibel med en foruddefineret standard. Du kan f.eks. justere skærmen, så den viser farver ved hjælp af grafikstandarden med det hvide punkts farvetemperatur på 5000 °K (Kelvin). Ved beskrivelse af skærmen oprettes en profil, der beskriver, hvordan skærmen for øjeblikket gengiver farver.

Skærmkalibrering omfatter justering af følgende videoindstillinger:

Lysstyrke og kontrast

Det samlede niveau og område for intensiteten på skærmen. Disse parametre fungerer ligesom på et fjernsyn. Et skærmkalibreringsværktøj hjælper dig med at vælge den optimale klarhed og kontrastudsnit til kalibreringen.

Gamma

Lysstyrken for mellemtoneværdierne. De værdier, der frembringes af en skærm fra sort til hvid, er ikke-lineære. Hvis du afbilder værdierne, viser de en kurve, som ikke er en ret linje. Gamma definerer værdien for denne kurve halvvejs mellem sort og hvid.

Fosfortyper

De substanser, som CRT-skærme bruger til at udsende lys. Forskellige fosfortyper har forskellige farveegenskaber.

Hvidt punkt

Farven og intensiteten af den lyseste hvid, som skærmen kan gengive.

Kalibrer og opret profil til din skærm

Når du kalibrerer skærmen, justerer du den, så den overholder en bestemt specifikation. Når skærmen er kalibreret, kan du gemme en farveprofil ved hjælp af profileringsprogrammet. Profilen beskriver, hvordan skærmen viser farver – hvilke farver der kan eller ikke kan vises på skærmen, og hvordan de numeriske farveværdier i et billede skal konverteres, for at farverne bliver vist korrekt.

 1. Kontrollér, at skærmen har været tændt i mindst en halv time. Derved har den fået tid nok til at varme op og give et mere ensartet output.

 2. Sørg for, at skærmen viser tusindvis af farver eller flere. Ideelt set skal skærmen vise millioner af farver eller 24-bit eller højere.
 3. Fjern farvestrålende baggrundsmønstre på skærmens skrivebord, og indstil skrivebordet til at vise neutrale grå farver. Urolige mønstre eller lyse farver omkring et dokument påvirker den præcise farveopfattelse.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at kalibrere og profilere skærmen:
  • I Windows skal du installere og bruge et skærmkalibreringsprogram.

  • I Mac OS skal du bruge kalibreringsværktøjet, som findes under Systemindstillinger/Skærm/fanen Farve.

  • Du opnår de bedste resultater ved at bruge software og måleudstyr fra en tredjepartsleverandør. Normalt kan brugen af måleudstyr, f.eks. et spektrofotometer, sammen med software oprette mere nøjagtige profiler, fordi et instrument kan måle de farver, der vises på en skærm, meget mere nøjagtigt end det menneskelige øje.

  Bemærk:

  Skærmens ydelse ændres og aftager med tiden. Omkalibrer og profiler skærmen cirka en gang om måneden. Hvis du finder det vanskeligt eller umuligt at kalibrere skærmen, kan det skyldes, at den er for gammel og udslidt.

De fleste profileringsprogrammer tildeler automatisk den nye profil som standardskærmprofil. Oplysning om, hvordan du tildeler skærmprofilen manuelt, finder du i Hjælp-systemet til dit operativsystem.

Installér en farveprofil

Når du føjer en enhed til systemet, installeres der ofte farveprofiler. Nøjagtigheden af disse profiler (der ofte kaldes generelle profiler eller generiske profiler) varierer fra producent til producent. Du kan også skaffe enhedsprofiler fra din serviceudbyder, hente profiler fra internettet eller oprette brugerdefinerede profiler med professionelt profiludstyr.

 • Højreklik i Windows på en profil, og vælg Installer profil. Du kan også kopiere profilerne til mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • I Mac OS skal du kopiere profiler til mappen /Bibliotek/Farvesynk/Profiler eller mappen /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Farvesynk/Profiler.

  Når du har installeret farveprofiler, skal du genstarte Adobe-programmer.

Integrering af en farveprofil

Du kan integrere en farveprofil i et objekt. Acrobat tildeler den korrekte profil, der er angivet i dialogboksen Konverter farver, til de valgte objekter i PDF-filen. Få flere oplysninger under Farvekonvertering og farvestyring (Acrobat Pro).

Konverter farver til en anden profil (Acrobat Pro)

Du konverterer farver på en PDF med værktøjet Konvertér farver, der er tilgængeligt i Printproduktion. Få flere oplysninger under Farvekonvertering og farvestyring (Acrobat Pro).

Adobe-logo

Log ind på din konto