Konfiguration af sikkerhedspolitikker for PDF'er

Bemærk:

Se Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-indhold for en hel liste over artikler om sikkerhed.

Typer af sikkerhedspolitik

Hvis du ofte anvender de samme sikkerhedsindstillinger i flere PDF'er, kan du gemme dine indstillinger som en politik, der kan genbruges. Sikkerhedspolitikker sparer tid og giver samtidig en sikrere proces. Når du opretter politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed, kan du genbruge sikkerhedsindstillinger til så mange PDF'er, du vil. Der findes to former for sikkerhedspolitik:

 • Organisationspolitikker er især nyttige, hvis du vil have, at andre kun skal have adgang til PDF'er i en begrænset tidsperiode. Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)-politikker er lagret på en server. Brugere skal have adgang til serveren for at kunne benytte disse politikker. Oprettelse af disse politikker kræver, at dokumentmodtagerne angives via en liste på Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) styrer adgangen til PDF'er og revisionshændelser, sådan som det er defineret i sikkerhedspolitikken. Du kan bruge Experience Manager - Forms Server (Document Security), hvis din virksomhed har licenseret softwaren og gjort den tilgængelig til dig.

 • Brugerpolitikker oprettes og anvendes af enkeltpersoner. Hvis du anvender de samme sikkerhedsindstillinger på en række dokumenter, kan du spare tid ved at oprette en brugerpolitik. Derefter kan du anvende brugerpolitikken på dokumenter. Brugerpolitikker til adgangskoder og offentlige nøglecertifikater gemmes på den lokale computer. Med adgang til Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) kan du oprette en brugerpolitik, der lagres på Forms Server. Denne politik er kun tilgængelig for dig.

Sådan bekræftes organisationspolitikker

Ud over muligheden for at kunne genbruge sikkerhedsindstillinger gør de politikker, der er lagret på Adobe Experience Manager Forms Server (Document Security), det muligt at få dokumenter til at udløbe og tilbagekalde dem. Du kan også sørge for fortsat pålidelighed ved overvåge brugere, som åbner beskyttede dokumenter.

Adobe LiveCycleRights Management
Sikkerhedspolitikker

A. Politikker gemmes på serveren. B. Politikker anvendt på en PDF. C. Brugere kan kun redigere, åbne og udskrive et dokument, hvis politikken tillader det. 

Konfiguration af serverbaserede sikkerhedspolitikker har fire hovedfaser:

Konfigurer Adobe Experience Manager – Forms Server

Din virksomhed eller gruppes systemadministrator konfigurerer som regel Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), samt administrerer konti og konfigurerer organisationspolitikker. Få flere oplysninger om konfiguration af Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) på Adobes websted.

Udgive et dokument med en sikkerhedspolitik

En forfatter opretter en PDF og anvender en politik, der er gemt på Adobe Experience Manager Forms Server på PDF'en. Serveren generer en licens og en entydig krypteringsnøgle til PDF'en. Acrobat integrerer licensen i PDF'en og krypterer det ved hjælp af krypteringsnøglen. Forfatteren eller administratoren kan bruge denne licens til at spore og analysere PDF'en.

Vise et dokument med en anvendt politik

Brugere skal angive id, når de prøver at åbne sikre PDF'er i Acrobat. Hvis brugeren tildeles adgang til PDF-dokumentet, krypteres dokumentet og åbnes med de tilladelser, der er angivet i politikken.

Administrere hændelser og ændre adgang

Når du logger på en Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)-konto, kan forfatteren eller administratoren spore hændelser og ændre adgangsrettighederne til de PDF'er, der er omfattet af politikken. Administratorer kan vise alle PDF-dokumenter og systemhændelser, ændre konfigurationsindstillinger og ændre adgang til PDF-dokumenter, der er sikret med politik.

Oprette en brugersikkerhedspolitik

Brugerpolitikker kan anvende adgangskoder, certifikater eller Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) til at godkende dokumenter.

Politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed kan gemmes på en lokal computer. Sikkerhedspolitikker, der er oprettet ved hjælp af Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), er lagret på en server. Du kan revidere handlinger og ændre sikkerhedsindstillinger dynamisk. Du kan bruge Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), hvis din virksomhed har licenseret softwaren og gjort den tilgængelig til dig.

Oprette en adgangskodepolitik

 1. Gå til Acrobat, vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker

 2. Klik på Nyt.
 3. Vælg Brug adgangskoder, og klik derefter på Næste.

 4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, benyt en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på Næste:
  • Hvis du vil angive adgangskoder og begrænsninger, hver gang du anvender denne politik på et dokument, skal du fravælge indstillingen Gem adgangskoder med politikken.

  • Vælg Gem adgangskoder med politikken, hvis du vil gemme adgangskoder og begrænsningsindstillinger sammen med politikken.

 5. Angiv en kompatibilitetsindstilling og adgangskodeindstillinger. Hvis du valgte Gem adgangskoder med politikken, skal du angive adgangskoden og begrænsningerne. Klik på OK.
 6. Gå oplysningerne i politikken igennem, klik på Afslut, og klik derefter på Luk.

Oprettelse af en certifikatpolitik

 1. Gå til Acrobat, vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker

 2. Klik på Nyt.
 3. Vælg Brug certifikater for offentlig nøgle, og klik derefter på Næste.
 4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, og angiv de dokumentkomponenter, der skal krypteres.

  Certifikater skal være opdaterede, skal benytte nøgler, så der kan anvendes kryptering.

 5. Afgør, hvordan politikken skal udføres:
  • Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle modtagere, skal du ikke vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

  • Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle dokumenter, skal du vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

 6. Vælg en krypteringsalgoritme i menuen, som er kompatibel med modtagernes version af Acrobat, og klik på Næste.
 7. Gør ét af følgende:
  • Hvis du har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du gennemgå indstillingerne for politikken og derefter klikke på Afslut.

  • Hvis du ikke har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du angive modtagere ved at vælge digitale id'er (herunder dit digitale id). Klik derefter på Næste.

 8. Klik på Afslut.

Oprettelse af politikker for sikre vedhæftede filer

Du kan føje sikkerhed til et eller flere dokumenter ved at integrere dem i en sikkerhedskonvolut og sende den som en vedhæftet fil i en mail. Denne metode er praktisk, hvis du vil sende sikre vedhæftede filer uden at kryptere filerne. Du kan integrere dokumenterne som vedhæftede filer i en sikkerhedskonvolut og kryptere og sende konvolutten til modtagerne. Når modtagerne åbner konvolutten, kan de udtrække de vedhæftede filer og gemme dem. De gemte filer svarer til de oprindelige vedhæftede filer og er ikke længere krypteret, når de gemmes.

Når du f.eks. sender fortrolige dokumenter, herunder andre filer end PDF-filer, vil du ikke have, at andre end modtageren ser dokumenterne. Du kan integrere disse dokumenter som vedhæftede filer i en sikkerhedskonvolut, kryptere konvolutten og sende den via mail. Alle og enhver kan åbne konvolutten, se dens forside og også se en liste over indholdet. Men det er kun modtageren, der kan se de integrerede, vedhæftede filer og udtrække dem.

Integrer vedhæftede filer i en sikker konvolut for sikker forsendelse
Integrer vedhæftede filer i en sikker konvolut for sikker forsendelse.

 1. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Opret sikkerhedskuvert

 2. Klik på Tilføj fil, der skal sendes, vælg dokumenterne, der skal vedhæftes, og klik derefter på Åbn. Klik på Næste.

 3. Vælg en konvolutskabelon, og klik på Næste.

 4. Vælg en leveringsmetode, og klik derefter på Næste.

 5. Hvis der er oprettet en konvolutpolitik, skal du vælge den eller vælge Ny politik. Følg derefter fremgangsmåden til oprettelse af en politik.

 6. Gennemgå oplysningerne, og klik på Afslut.

 7. Nogle politikker kræver, at du skriver de oplysninger, du vil have vist på konvolutten. Angiv tilstrækkelige oplysninger til, at modtagere kan identificere konvoluttens afsender.
 8. Fuldfør sikkerhedsoplysningerne (adgangskode, certifikat eller politik).
 9. Når konvolutten vises, skal du skrive navnene på modtagerne. Klik derefter enten på ikonet Gem eller Post på værktøjslinjen.

  Hvis du klikker på postikonet, åbnes dit standard-mailprogram med sikkerhedskonvolutten som en vedhæftet fil. Skriv modtagernes mailadresser, og send mailen.

Opret en brugersikkerhedspolitik med Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)

Hvis du har adgang til Adobe Experience Manager Document Security, kan du begrænse dokumentadgang og -rettigheder for personer, der er registeret til serveren. Når du opretter en sikkerhedspolitik ved hjælp af Adobe Experience Manager Forms Server, omdirigeres du til Experience Manager Forms Server-websiden.

 1. Gør ét af følgende:
  • For en enkelt PDF- eller en komponent-PDF i en PDF-portefølje skal du åbne PDF'en.

  • For en PDF-portefølje skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker

 3. Klik på Nyt.
 4. Vælg Brug Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), og klik på Næste.

 5. Gå til websiden for Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), klik på Politikker, og klik derefter på Ny.

 6. Indtast et navn og en beskrivelse, indstil gyldighedsperioden og andre indstillinger.
 7. Vælg brugerne eller grupperne, angiv tilladelser til dem, og klik på OK.

 8. Angiv de dokumentkomponenter, du vil kryptere, og om der skal være et vandmærke.
 9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst på siden.

Anvende sikkerhedspolitikker på PDF'er

Du kan enten anvende en organisationspolitik eller en brugerpolitik på en PDF. Hvis du vil anvende en serverpolitik til et dokument, skal du oprette forbindelse Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)-sikkerhedspolitikker skal gemmes på en server, men det er ikke nødvendigt for de PDF'er, som disse politikker er anvendt på. Du kan anvende politikker til PDF-dokumenter ved hjælp af Acrobat, serverbaserede batch-sekvenser eller andre programmer, f.eks. Microsoft Outlook®.

Kun administratoren af politikken kan redigere eller fjerne virksomhedspolitikker.

Anvende en sikkerhedspolitik til en PDF

 1. Gør ét af følgende:
  • Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-filen.

  • Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Hvis du bruger en serverpolitik, skal du vælge Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker. Vælg en politik. Vælg en Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security)-politik på listen, og klik derefter på Opdater.

  Når du opdaterer sikkerhedspolitikker, sørger du for at få de nyeste serverpolitikker.

 3. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker. Markér en politik, og klik på Anvend på dokument.

Anvend en politik i vedhæftede filer i Outlook

Du kan sende forskellige filtyper som sikre vedhæftede PDF'er i Microsoft Outlook. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) er konfigureret og tilgængelig i Acrobat.

 1. Vælg Ny mail på båndet Hjem i Outlook.
 2. Klik på knappen Vedhæft som sikker Adobe PDF  Adobe PDF-båndet.
 3. Marker den fil, du vil vedhæfte, ved at indtaste stien eller ved at klikke på Gennemse.
 4. Angiv, hvordan dokumentet skal sikres, og klik på OK.

  Filen konverteres til PDF-format og krypteres med den valgte sikkerhedsmetode.

 5. Afslut e-mail-meddelelsen, og klik derefter på Send.

Fjerne en brugersikkerhedspolitik fra en PDF

Du kan fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF, hvis du har de fornødne tilladelser. Generelt kan en dokumentejer fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF.

 1. Gør ét af følgende:
  • For en enkelt PDF- eller en komponent-PDF i en PDF-portefølje skal du åbne PDF'en.

  • For en PDF-portefølje skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere indstillinger > Fjern sikkerhed

Eksportere sikkerhedsindstillinger

 1. Gå til Acrobat, vælg Rediger > Indstillinger > Sikkerhed > Eksportér.

 2. Vælg, hvilke grupper af indstillinger du vil dele, og klik på OK.

 3. Gennemgå og rediger sikkerhedsindstillingerne efter behov, og klik derefter på Eksport.
 4. Vælg, hvilken metode der skal bruges til at kryptere sikkerhedsindstillingerne (hvis det er nødvendigt), og klik derefter på OK.

 5. Vælg Modtagere, og klik på OK.

 6. Signer filen.

Kopiere, redigere eller slette en politik

 1. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Administrer sikkerhedspolitikker.

 2. I menuen Vis skal du vælge, om du vil have vist alle politikker, som du har adgang til, brugerpolitikker, du har oprettet, eller organisationspolitikker.
 3. Vælg en politik, og brug derefter de ønskede indstillinger:
  Bemærk:

  Du har ikke mulighed for at redigere eller slette organisationspolitikker, medmindre du har administratorrettigheder til Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security). Du kan kun ændre i disse politikker på Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security), der åbnes automatisk, når du vælger en indstilling.

  Kopiér

  Bruges til at oprette en politik, som er baseret på indstillingerne for en eksisterende politik.

  Rediger

  Redigering af en brugerpolitik, som er gemt på en lokal computer, påvirker kun dokumenter, som politikken anvendes på, efter at politikken er redigeret. For brugerpolitikker, der er gemt på en server, kan du redigere tilladelsesindstillinger og andre indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig til organisationspolitikker.

  Slet

  Denne indstilling er normalt ikke tilgængelig for virksomhedspolitikker.

  Foretrukken

  Hvis denne indstilling er valgt, vises en stjerne ud for politikken. Klik på Foretrukne igen for at fjerne en politik. Du kan anvende indstillingen Foretrukne på flere politikker. Brug denne indstilling for at gøre det lettere at hente en politik.

Tilbagekald en PDF, der er beskyttet af en politik

Hvis du vil begrænse adgangen til en politikbeskyttet PDF-fil, der er tilgængelig for en gruppe brugere, kan du tilbagekalde dokumentet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • For en enkelt PDF eller en komponent-PDF i en PDF-portefølje skal du åbne PDF'en og logge på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

  • For en PDF-portefølje skal du åbne PDF-porteføljen, logge på Adobe Experience Manager - Forms Server (Document Security) og vælge Vis > Portefølje > Forside.

 2. Vælg Værktøjer > Beskyt > Flere valgmuligheder > Dokumentsikkerhed > Tilbagekald

 3. Vælg en indstilling i menuen på websiden, der forklarer, hvorfor du tilbagekalder dokumentet, eller skriv en meddelelse. Hvis du erstatter det tilbagekaldte dokument, skal du skrive URL-adressen til det nye dokument.
 4. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Adobe-logo

Log ind på din konto