Om udligning

Hvis dokumentet eller illustrationen indeholder gennemsigtighed, skal det normalt gennem en proces, der kaldes udligning, for at blive udlæst. Udligning deler gennemsigtighed i illustrationen i vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Jo mere kompleks en illustration bliver (billeder, vektorer, tekst, staffagefarver osv. blandes), jo mere kompleks bliver udligningen og resultatet af den.

Udligning kan være nødvendig, når du udskriver, eller når du gemmer eller eksporterer til andre formater, som ikke understøtter gennemsigtighed. Hvis du vil bevare gennemsigtighed uden udligning, når du opretter PDF-filer, skal du gemme din fil som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) og nyere.

Du kan angive indstillinger for udligning og derefter gemme og anvende dem som forudindstillinger for udligning. Gennemsigtige objekter udlignes efter indstillingerne i den valgte forudindstilling for udligning.

Bemærk:

Udligning af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter filen er blevet gemt.

Overlappende illustrationer
Overlappende illustrationer opdeles, når de udlignes.

Bemærk:

Yderligere oplysninger om problemer ved udskrivning af gennemsigtighed finder du på siden Print Service Provider Resources (kun på engelsk) i Adobe Solutions Network (ASN) på Adobes websted.

Oversigt over dialogboksen Vis sammenkopiering

Brug indstillingerne for visning i dialogboksen Vis sammenkopiering for at fremhæve de områder og objekter, der er gennemsigtige, samt de områder, der er påvirket af udligning af gennemsigtige objekter. Det gennemsigtige indhold fremhæves med rød farve, og resten af grafikken vises med gråtone.

Brug disse oplysninger til at justere udligningsindstillingerne, før du anvender indstillingerne, og gem dem derefter som forudindstillinger for udligning. Du kan derefter anvende disse forudindstillinger fra andre dialogbokse. F.eks. PDF Optimizer (Gem som > Optimized PDF), dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning og dialogboksen PostScript-indstillinger (Filer > Eksportér til).

Dialogboksen Vis sammenkopiering
I dialogboksen Vis sammenkopiering vises et eksempel på den aktuelle PDF-side med eksempel- og udjævningsindstillinger.

Åbn dialogboksen Vis sammenkopiering

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Vis sammenkopiering.

Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der samkopieres

Brug visningsindstillingerne i Vis sammenkopiering til at fremhæve områder, der påvirkes af udligning. Du kan bruge disse farvekodede oplysninger til at justere indstillinger for udligning.

Bemærk:

Formålet med Vis sammenkopiering er ikke at opnå en præcis visning af specialfarver, overprint og blandingstilstande. Brug i stedet Skærmversion af overprint til disse formål.

 1. Åbn panelet Vis sammenkopiering (eller dialogboksen):
  • Vælg Vindue > Vis sammenkopiering i Illustrator.

  • Vælg Værktøjer > Printproduktion > Vis sammenkopiering i Acrobat.

  • Vælg Vindue > Output > Vis sammenkopiering i InDesign.

 2. Vælg den type områder, som du vil fremhæve, i menuen Fremhæv. Om indstillingerne er tilgængelige, afhænger af illustrationens indhold.
 3. Vælg de udligningsindstillinger, du vil bruge: Vælg enten en forudindstilling, eller angiv bestemte indstillinger, hvis de er tilgængelige.

  Bemærk:

  (Illustrator) Hvis indstillingerne for udligning ikke kan ses, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen for at få dem vist.

 4. Hvis illustrationen indeholder overprintede objekter, der fungerer sammen med gennemsigtige objekter, skal du i Illustrator vælge en indstilling i menuen Overprint. Du kan bevare, simulere eller kassere overprint. Vælg Bevar overprint i Acrobat for at blande farven i en gennemsigtig illustration med baggrundsfarven med henblik på at skabe en overprinteffekt.
 5. Du kan altid klikke på Opdater for at få vist en ny eksempelversion baseret på dine indstillinger. Afhængigt af illustrationens kompleksitet kan det være nødvendigt at vente nogle sekunder, før eksempelbilledet vises. I InDesign kan du også vælge Automatisk opdatering af fremhævelse.

  Bemærk:

  Hvis du vil forstørre eksemplet i Illustrator og Acrobat, skal du klikke i eksempelområdet. Hvis du vil zoome ud, skal du holde Alt/Alternativ nede og klikke i eksempelområdet. Hvis du vil panorere i eksemplet, skal du holde mellemrumstasten nede og trække i eksempelområdet.

Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan angive indstillinger for udligning af gennemsigtighed, når du opretter, redigerer eller viser forudindstillinger for udligning i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Fremhævelsesindstillinger (visning)

Ingen (Vis farver)

Deaktiverer visning.

Rasteriserede komplekse områder

Fremhæver de områder, der bliver rasteriseret, for at opnå en bedre skærmvisning (som indstillet med raster-/vektorskyderen). Husk på, at der er større risiko for, at det fremhævede områdes grænser forårsager problemer med ujævne farvegrænser (afhængigt af printerdriverindstillingerne og rasteriseringsopløsningen). Vælg Klip komplekse områder for at minimere problemer med syninger.

Gennemsigtige objekter

Fremhæver de objekter, der er kilde til gennemsigtighed, f.eks. objekter med delvis opacitet (herunder billeder med alfakanaler), objekter med blandingstilstande og objekter med opacitetsmasker. Derudover kan typografier og effekter indeholde gennemsigtighed, og overprintede objekter kan behandles, som om de forårsager gennemsigtighed, hvis de er en del af gennemsigtigheden, eller hvis der er brug for at udligne overprintet.

Alle påvirkede objekter

Fremhæver alle objekter, der har med gennemsigtighed at gøre, herunder gennemsigtige objekter samt objekter, der overlappes af gennemsigtige objekter. De fremhævede objekter vil blive påvirket af udligningsprocessen – deres streger eller mønstre vil blive udvidet, dele af dem kan blive rasteriseret osv.

Påvirkede sammenkædede EPS-filer (kun Illustrator)

Fremhæver alle sammenkædede EPS-filer, der berøres af gennemsigtigheden.

Påvirket grafik (kun InDesign)

Fremhæver alt placeret indhold, der er påvirket af gennemsigtighed eller gennemsigtighedseffekter. Denne indstilling praktisk for serviceudbydere, som har brug for at se på grafik, der kræver særlig opmærksomhed for at blive trykt korrekt.

Udvidede mønstre (Illustrator og Acrobat)

Fremhæver alle de mønstre, der bliver udvidet, hvis de bliver en del af gennemsigtigheden.

Streger med kontur

Fremhæver de linjer, der vil blive tegnet op, hvis de bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle strøg til konturer er valgt.

Tekst med kontur (Illustrator og InDesign)

Fremhæver den tekst, der vil blive tegnet op, hvis den bliver en del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle tekst til konturer er valgt.

Bemærk:

I det endelige output kan streger og tekst med kontur se lidt anderledes ud end i deres oprindelige format, især meget tynde streger og meget lille tekst. Vis sammenkopiering fremhæver dog ikke dette ændrede udseende.

Rasterudfyldt tekst og strøg (kun InDesign)

Fremhæver tekst og streger, der har fået rasterfyld som følge af udligning.

Alle rasteriserede områder (Illustrator og InDesign)

Fremhæver objekter og skæringer mellem objekter, der vil blive rasteriseret, fordi de ikke kan repræsenteres på anden måde i PostScript, eller fordi de er mere komplekse end den tærskel, der er angivet med raster-/vektorskyderen. Skæringen mellem to gennemsigtige forløb rasteriseres f.eks. altid, selvom raster-/vektorværdien er 100. Indstillingen Alle rastererede områder viser også rastergrafik (f.eks. Photoshop-filer), der har med gennemsigtighed at gøre, og rastereffekter som f.eks. skyggeeffekter og udtynding. Bemærk, at denne indstilling tager længere tid at behandle end de andre.

Forudindstillinger for udligning af gennemsigtighed

Navn/forudindstilling

Angiver forudindstillingens navn. Alt afhængigt af dialogboksen kan du indtaste et navn i tekstboksen Navn eller acceptere standardnavnet. Du kan indtaste navnet på en eksisterende forudindstilling for at redigere den pågældende forudindstilling. Du kan dog ikke redigere standardforudindstillingerne.

Raster-/vektorbalance

Angiver den mængde vektoroplysning, der bevares. Ved en høj indstilling bevares flere vektorobjekter, mens en lav indstilling rasteriserer flere vektorobjekter. En indstilling midt imellem bevarer enkle områder i vektorform og rasteriserer komplekse områder. Vælg den laveste indstilling for at rasterisere hele illustrationen.

Bemærk:

Mængden af rasterisering afhænger af sidens kompleksitet og typen af de overlappende objekter.

Streggrafik og tekstopløsning

Rasteriserer alle objekter, herunder billeder, vektorillustrationer, tekst og forløb, med den angivne opløsning. Acrobat og InDesign tillader maksimalt 9600 pixel pr. tomme (ppi) for streggrafik og 1200 ppi for forløbsmaske. Illustrator tillader maksimalt 9600 ppi for både streggrafik og forløbsmaske. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Streggrafik og tekstopløsning bør generelt indstilles til 600-1200 for at give rasterisering i høj kvalitet, især for serif eller tekst med lille punktstørrelse.

Farveforløb og maskeopløsning

Angiver opløsningen for forløb og Illustrator-maskeobjekter, der er rasteriseret som følge af udligning, fra 72 til 2400 ppi. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering. Forløbs- og maskeopløsningen bør generelt indstilles til mellem 150 og 300 ppi, da kvaliteten af forløb, skyggeeffekter og udtyndinger ikke forbedres med en højere opløsning, hvorimod udskriftstiden og filstørrelsen forøges.

Konverter al tekst til konturer

Konverterer alle tekstobjekter (punkttekst, områdetekst og kurvetekst) til konturer og annullerer alle oplysninger om tekstglyffer på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at tekstens bredde forbliver ensartet under udligning. Bemærk, at hvis du aktiverer denne funktion, kommer små skrifttyper til at se lidt tykkere ud, når du kigger på dem i Acrobat eller udskriver dem på skrivebordsprintere med en lav opløsning. Det påvirker ikke tekstens kvalitet, hvis den udskrives på højopløsningsprintere eller fotosættere.

Konverter alle strøg til konturer

Konverterer alle streger til simple fyldte kurver på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at stregernes bredde forbliver ensartet under udligning. Vær opmærksom på, at aktivering af denne indstilling får tynde strøg til at fremstå en smule tykkere, og udligningen foregår måske heller ikke helt så enkelt.

Klip komplekse områder

Dette sikrer, at grænserne mellem vektorgrafik og rasteriseret grafik findes langs objektkurverne. Denne indstilling mindsker risikoen for ujævne farvegrænseartifakter, der opstår som følge af, at en del af et objekt bliver rasteriseret, mens en anden del af objektet forbliver i vektorform. Hvis du vælger denne funktion, kan det dog medføre, at der fremkommer kurver, som er så komplekse, at printeren ikke kan håndtere dem.

 

Bemærk:

Nogle printerdrivere behandler raster- og vektorgrafik forskelligt og medfører undertiden ujævne farvegrænser. Du vil muligvis kunne reducere problemerne med ujævne farvegrænser ved at deaktivere nogle af de printerdriverspecifikke farvestyringsindstillinger. Disse indstillinger varierer fra printer til printer, og du se i den dokumentation, der fulgte med din printer.

Funktion til farvegrænser i Acrobat
Farvegrænser, hvor raster og vektorer mødes.

(Kun Illustrator) Vælg Bevar alfagennemsigtighed (kun i dialogboksen Udlign gennemsigtighed)

Bevarer de udlignede objekters generelle uigennemsigtighed. Med denne indstilling går blandingstilstande og overprint tabt, men deres udseende bevares i den behandlede illustration sammen med graden af alfagennemsigtighed (på samme måde, som når du rasteriserer illustrationer ved hjælp af en gennemsigtig baggrund). Bevar alfagennemsigtighed kan være velegnet, hvis du eksporterer til SWF eller SVG, fordi de to formater understøtter alfagennemsigtighed.

(Kun Illustrator) Vælg Bevar staffagefarver og overprint (kun i dialogboksen Udlign gennemsigtighed)

Bevarer generelt staffagefarverne. Bevarer også overprint for objekter, der ikke har med gennemsigtigheden at gøre. Vælg denne indstilling, når du udskriver separationer, hvis dokumentet indeholder staffagefarver og overprintede objekter. Fravælg denne indstilling, når du gemmer filer, der skal bruges til sidelayoutprogrammer. Når indstillingen er valgt, samkopieres overprintede områder, der interagerer med gennemsigtighed, mens overprint i andre områder bevares. Resultatet er uforudsigeligt, når filen udskrives fra et sidelayoutprogram.

Bevar overprint (kun Acrobat)

Blander farven fra gennemsigtige illustrationer eller grafik med baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.

Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed

Hvis du jævnligt udskriver eller eksporterer dokumenter, der indeholder gennemsigtighed, kan du automatisere udligningsprocessen ved at gemme udligningsindstillingerne i en forudindstilling til udligning af gennemsigtighed. Du kan derefter anvende disse indstillinger til udskrivning samt til at gemme og eksportere filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du derudover anvende dem, når filer gemmes i tidligere versioner af Illustrator eller ved kopiering til Udklipsholder. I Acrobat kan du også anvende dem ved optimering af PDF-filer.

Disse indstillinger styrer også den måde, udligningen udføres på, når der eksporteres til formater, som ikke understøtter gennemsigtighed.

Du kan vælge en forudindstilling for udligning i panelet Avanceret i dialogboksen Udskriv eller i den formatspecifikke dialogboks, som åbnes efter den første dialogboks Eksporter eller Gem som. Du kan oprette dine egne forudindstillinger for udligning eller vælge blandt de standardindstillinger, der følger med softwaren. Indstillingerne for hver af disse standarder er beregnet til at matche udligningens kvalitet og hastighed med de rasteriserede gennemsigtige områders opløsning afhængigt af dokumentets påtænkte anvendelse:

Høj opløsning

Bruges til endelige trykoutput og til gennemgang i høj kvalitet, som f.eks. separationsbaserede farvekorrekturer.

Medium opløsning

Bruges til desktopkorrekturer og dokumenter til udskrivning efter behov på PostScript-farveprintere.

Lav opløsning

Bruges til hurtige korrekturudskrifter, som udskrives på sort-hvide skrivebordsprintere og til dokumenter, der skal udgives på internettet eller eksporteres til SVG.

Opret en forudindstilling for udligning

Du kan gemme forudindstillinger for udligning af gennemsigtighed i en separat fil. Med en separat fil er det lettere at sikkerhedskopiere dem og gøre dem tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre i din arbejdsgruppe. Når du har oprettet en brugerdefineret forudindstilling for udligning, kan du redigere den i PDF Optimizer.

Forudindstillinger for udligning lagres på det samme sted som printerindstillingsfiler:

(Windows XP)

\Documents and Settings\[aktuel bruger]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

(Windows Vista®/Windows 7)

\Users\[aktuel bruger]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

(Mac OS)

Users/[aktuel bruger]/Library/Preferences/Adobe/Acrobat/10.0

Bemærk:

Forudindstillinger for sammenkopiering, der er oprettet i Acrobat, har et andet filformat end de forudindstillinger, der er oprettet i andre Adobe-programmer, så du kan ikke dele dem med andre programmer.

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Vis sammenkopiering.

 2. For at basere en forudindstilling på en eksisterende forudindstilling skal den vælges i menuen Forudindstilling.
 3. Vælg indstillinger for udligning.
 4. Klik om nødvendigt på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillingerne.
 5. Klik på Gem.
 6. Skriv et navn, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis du vil slette en brugerdefineret forudindstilling, skal du vælge den i menuen Forudindstilling og trykke på Slet. Lav, Mellem og Høj er indbyggede indstillinger, der ikke kan slettes.

Anvend en forudindstilling for udligning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en forudindstilling i menuen i dialogboksen Vis sammenkopiering, angiv et sideområde, og klik på Anvend.

  • Vælg Gennemsigtighed i venstre side i PDF Optimizer, og vælg derefter en forudindstilling på listen.

  • Vælg panelet Output i venstre side i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning, og vælg derefter en forudindstilling i menuen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed.

  • Vælg Filer > Eksportér til > EPS eller PostScript, og klik derefter på Indstillinger. Vælg en forudindstilling i menuen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed i panelet Output.

Rediger en forudindstilling for udligning i PDF-optimering

Du kan kun ændre brugerdefinerede forudindstillinger.

 1. Vælg Filer > Gem som en anden > Optimeret PDF.
 2. Vælg Gennemsigtighed i venstre side.
 3. Dobbeltklik på den brugerdefinerede forudindstilling, du vil redigere, rediger indstillingerne, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online