PDF-artikler

Om artikler

Mange traditionelle udskrevne dokumenter, f.eks. tidsskrifter og aviser, arrangerer teksten i flere kolonner. Artiklerne fortsætter fra kolonne til kolonne og ofte over flere sider. Mens formatet er effektivt til udskrevet materiale, kan denne strukturtype være svær at læse på skærmen, fordi der skal rulles og zoomes meget.

Med artikelfunktionen kan du føre læseren gennem det materiale, der præsenteres i flere kolonner og over flere sider.

En artikeltråds forløb
En artikeltråds forløb. Brugeren læser tekst A, springer tekst B og C over og fortsætter med tekst A igen.

Definer artikler

Du opretter en artikel ved at definere en serie af bokse omkring indholdet i den rækkefølge, indholdet skal læses i. Den navigationssti, du angiver til en artikel, kaldes en artikeltråd. Du opretter en tråd, som forbinder de forskellige bokse, så de samles til et kontinuerligt tekstforløb.

Bemærk:

I de fleste DTP-programmer er det muligt at generere artikeltråde automatisk, når du konverterer filerne til Adobe PDF. Hvis den fil, der er åben, indeholder artikler, kan du få vist navnene på artiklerne på en fane og således let navigere gennem artiklerne.  

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF  > Mere > Tilføj artikelboks. Markøren vises som en trådkorsmarkør i dokumentvinduet.

 2. Træk et rektangel for at definere den første artikelboks. En artikelboks vises omkring den omgivne tekst, og markøren ændres til artikelmarkøren.

  Hver artikelboks, du opretter, har en etiket, som består af artikelnummeret og dens sekvens i artiklen. Den første boks til den første artikel kan f.eks. få etiketten 1-1, den anden 1-2 og så videre. Boksene til den anden artikel i det samme dokument ville så få etiketten 2-1, 2-2, 2-3 og så videre.

 3. Gå videre til det næste afsnit i dokumentet, som du vil medtage i artiklen, og træk et rektangel omkring teksten. Gentag dette, indtil du har defineret hele artiklen.
  Bemærk:

  Hvis du vil tilpasse eller flytte en artikelboks, skal du først afslutte artiklen.

 4. Tryk på Enter for at afslutte artiklen.
 5. Indtast titel, emne, forfatter og eventuelle nøgleord for at beskrive artiklen i dialogboksen Artikelegenskaber, og klik på OK.

Vis og rediger en artikel

Du kan bruge artikelværktøjet til at oprette, vise og udføre ændringer i en artikelboks i PDF-dokumentet.

Vis artikler på siden

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF  > Mere > Tilføj artikelboks.

Vis artikler i PDF-dokumentet

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Artikler.
 2. Hvis du vil læse en artikel, skal du dobbeltklikke på den eller markere artiklen og vælge Læs artikel i indstillingsmenuen i panelet Artikler.

  Den første linje af artiklen vises i øverste venstre hjørne.

 3. Hvis du vil skjule panelet Artikler, efter at artiklen er åbnet, skal du vælge Skjul efter brug i indstillingsmenuen  i panelet Artikler.

Slet en artikel eller artikelboks

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Artikler:
  • Hvis du vil slette hele artiklen, skal du markere artiklen i panelet Artikler og trykke på Slet.

  • Hvis du vil slette tekstboksen, skal du højreklikke på boksen og derefter vælge Slet. Vælg Boks i advarselsmeddelelsen. Hvis du vælger Artikel, slettes hele artiklen.

   De resterende artikler eller artikelbokse tildeles automatisk nye numre.

Indsæt en artikelboks i en artikeltråd

 1. Marker den artikelboks, som den nye artikelboks skal indsættes efter, i vinduet Dokument.
 2. Klik på plustegnet (+) nederst i den markerede boks, og klik på OK, når du bliver bedt om at trække og oprette en ny artikelboks.
  Et eksempel på markering af en artikel med artikelværktøjet
  Et eksempel på markering af en artikel med artikelværktøjet

 3. Tegn en ny artikelboks. Den nye boks indsættes i artikelforløbet, og alle efterfølgende bokse får nye numre.

Flyt eller tilpas størrelsen på en artikelboks

 1. Marker artikelboksen ved hjælp af artikelværktøjet, og følg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk boksen til den nye placering, hvis den skal flyttes.

  • Du kan tilpasse størrelsen på boksen ved at trække i håndtaget i midten for at justere højden eller bredden eller ved at trække i et af håndtagene i hjørnerne for at justere både højde og bredde på én gang.

  Et eksempel på tilpasning af størrelsen på en artikelboks
  Et eksempel på tilpasning af størrelsen på en artikelboks

Rediger artikelegenskaber

 1. Marker den artikelboks, du vil redigere, ved hjælp af artikelværktøjet.
 2. Højreklik på boksen, og vælg Egenskaber.
 3. Rediger oplysningerne i dialogboksen Artikelegenskaber, og klik på OK.

Kombiner to artikler

 1. Marker i dokumentruden en artikelboks i den artikel, der skal læses først.
 2. Marker plustegnet (+) nederst i artikelboksen, og klik på OK for at afvise handlingen, når du bliver bedt om at oprette en ny artikelboks.
 3. Hold Ctrl nede, og klik på en artikelboks, der skal læses som den næste. Den anden artikel vedhæftes afslutningen af den første artikel. Alle artikelboksene tildeles automatisk nye numre.
Adobe-logo

Log ind på din konto