Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan sortere og se en forhåndsvisning af komponentfiler i en PDF-portefølje samt åbne, redigere og gemme komponentfiler i det program, de blev oprettet i. Nogle filtyper kræver, at du installerer det oprindelige program på computeren.

Vis filer på en liste

Klik på Vis > Portefølje > Detaljer i en åbnet PDF-portefølje. Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen vises under den anden værktøjslinje. Hvis du vil sortere fildetaljerne i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke på et kolonnenavn. Klik på det endnu en gang for at vende rækkefølgen om.

Redigering af fildetaljer på en liste (Acrobat Pro)

 1. Klik på Vis > Portefølje > Detaljer i en åbnet PDF-portefølje.

  Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen vises under den anden værktøjslinje.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i ruden med fillisten:

  • Hvis du vil vise eller skjule en kolonne på listen, skal du højreklikke på og vælge Vis og derefter vælge kolonnenavnet.

  • Hvis du vil sortere påkrævede kolonner i stigende eller faldende rækkefølge, skal du klikke på en kolonneoverskrift. Klik endnu en gang for den omvendte rækkefølge

  • Hvis du vil tilføje eller ændre en fils oplysninger, skal du højreklikke på filnavnet og vælge Rediger værdi og derefter vælge den type oplysninger, du vil opdatere. Du kan f.eks. tilføje beskrivende oplysninger om filen ved at højreklikke på filnavnet, vælge Rediger værdi > Beskrivelse. Skriv filbeskrivelsen i dialogboksen Rediger beskrivelse.

  • Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du højreklikke på og vælge Porteføljeegenskaber. I dialogboksen Porteføljeegenskaber skal du klikke på Tilføj og skrive navnet på den kolonne, du vil tilføje, og klikke på OK.

  • Hvis du vil slette valgfrie kolonner, skal du åbne dialogboksen Porteføljeegenskaber, vælge navnet på den kolonne, du vil slette, og derefter klikke på Slet. Du kan ikke slette påkrævede kolonner som f.eks. Navn, Ændret, Størrelse og Oprettet.

  • Hvis du vil ændre en kolonnes rækkefølge, skal du åbne dialogboksen Porteføljeegenskaber, vælge kolonnenavnet og klikke på knappen Op eller Ned. Du kan også trække en kolonne i ruden med fillisten.

  • Se Sortering, filtrering og ændring af filers og mappers rækkefølge for at ændre filernes rækkefølge.

Tilføjelse af filer og mapper i en PDF-portefølje

Du kan føje filer og mapper til en eksisterende PDF-portefølje i enten layouttilstand (eksempel) eller detaljetilstand (visning af filliste).

 1. Klik på Tilføj filer på den anden værktøjslinje, og vælg Tilføj filer eller Tilføj mappe.

  Alternativt kan du også tilføje filer eller mapper med en af følgende metoder:

  • Højreklik i den venstre rude i layouttilstand, og vælg Opret mappe. Og hvis du er i detaljevisningen, skal du højreklikke på ruden med fillisten og vælge Opret mappe.

  • Hvis du vil tilføje filer fra din computer, skal du trække filer eller mapper over i den venstre rude (layoutvisning) eller ruden med fillisten (detaljevisning). Du kan også trække en fil eller mappe over i en mappe for at føje den til din portefølje.

Bemærk:

Den bedste ydelse opnås ved at holde det samlede antal filer på 15 eller derunder og den samlede størrelse på alle komponentfiler under 50 MB.

Fjernelse af filer og mapper fra en PDF-portefølje

Hvis du sletter en mappe, slettes alle filerne i den fra PDF-porteføljen.

 1. Vælg en eller flere filer eller mapper i PDF-porteføljen, og tryk på Slet. Eller klik på ikonet Slet fil på den anden værktøjslinje.

Omarranger filer og mapper i en PDF-portefølje

I den venstre navigationsrude kan du trække og slippe filer for at gøre følgende:

 • Omarranger filer i en mappe i PDF-porteføljen.
 • Slip filer til mapper eller en mappe til en anden mappe, forudsat at begge er på samme niveau eller mappe.

Sortering, filtrering og ændring af filers og mappers rækkefølge (Acrobat Pro)

Komponentfiler er som standard arrangeret og sorteret alfabetisk efter filnavn. Filer vises og udskrives i denne rækkefølge.

Du kan ændre eller tilpasse den rækkefølge, som filer vises i. Filer udskrives derimod altid alfabetisk.

Bemærk:

Sortering af filer i layouttilstand (eksempelvisning) ændrer kun rækkefølgen for den aktuelle session. Næste gang du åbner PDF-portefølje, vises den i den rækkefølge, der er angivet i dialogboksen Porteføljeegenskaber.

 1. Åbn dialogboksen Porteføljeegenskaber.

  Bemærk:

  Hvis du er i layoutvisning, skal du højreklikke på venstre rude og vælge Porteføljeegenskaber. Og hvis du er i fillistevisningen, skal du højreklikke på ruden med fillisten og vælge Porteføljeegenskaber.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Porteføljeegenskaber:

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonner i ruden med fillisten, skal du markere et kolonnenavn og bruge knappen Op eller Ned.

  • Hvis du vil angive den rækkefølge, som filer vises i, når PDF-porteføljen oprindeligt åbnes, skal du vælge et kolonnenavn i menuen Sortér efter og derefter angive Sorteringsrækkefølge. Hvis du f.eks. vil have filer vist efter, hvornår de sidst blev ændret, skal du vælge Ændret i menuen Sortér efter og derefter angive Sorteringsrækkefølge som Stigende eller Faldende.

  • Hvis du vil angive den måde, PDF-porteføljer vises på, skal du vælge det i menuen Startvisning.

 3. Gem PDF-porteføljen.

Åbn, rediger og gem komponentfiler

Du kan åbne, redigere og gemme en komponentfil i det program, den oprindeligt blev oprettet i, når programmet er installeret på din computer. Eventuelle ændringer, du udfører på komponentfiler, påvirker ikke de oprindelige filer uden for din PDF-portefølje.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik/Ctrl-klik på filen i layouttilstand (eksempelvisning), og vælg Åbn fil i det oprindelige program (ikke PDF-filer) eller Åbn fil (PDF-filer).

  • Klik på linket Åbn dokument øverst til højre i Acrobat-vinduet.

  Bemærk:

  Komponentfilen åbnes i et nyt vindue. Hvis du ser PDF-porteføljen i en browser, åbnes filen uden for browseren i det separate Acrobat-produkt.

 2. Hvis der åbnes en bekræftelsesdialogboks, skal du vælge Åbn denne fil eller Tillad altid åbning af denne type filer – hvis du har tillid til formatet – og klikke på OK.

 3. Rediger filen, som du ønsker, og gem den derefter.

Redigere komponentfilnavne og beskrivelser i en PDF-portefølje

 1. Åbn ruden med fillisten ved at vælge Vis > Portefølje > Detaljer.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder i ruden med fillisten:

  • Hvis du vil redigere en komponentfils viste navn, skal du højreklikke på filnavnet og vælge Rediger værdi > Navn. Skriv komponentfilens nye navn, og klik på OK. Det opdaterede navn vises i kolonnen Navn i ruden med fillisten.

  • Hvis du vil redigere en komponentfils beskrivelse, skal du højreklikke på filnavnet og vælge Rediger værdi > Beskrivelse. Indtast beskrivelsen, og klik på OK. Den opdaterede beskrivelse vises i kolonnen Beskrivelse i ruden med fillisten.

Udtrække komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan trække filer ud af vinduet PDF-portefølje til computeren. Udtrækning sletter ikke filen fra PDF-porteføljen.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Højreklik på komponentfilens navn i tilstanden Layout eller Detaljer, og vælg Udtræk fra portefølje.

  • Markér en eller flere filer, og træk dem derefter til skrivebordet.

Adobe-logo

Log ind på din konto