Et dokument eller program er tilgængeligt, hvis personer med handicap, f.eks. nedsat mobilitet, blindhed og nedsat syn, kan bruge det. Med tilgængelighedsfunktionerne i Acrobat DC, Acrobat Reader DC og Adobe Portable Document Format (PDF) kan personer med handicap bruge PDF-dokumenter med eller uden skærmlæsere, skærmforstørrere og blindskriftsprintere.

At gøre PDF-formater tilgængelige er ofte en fordel for alle typer brugere. Den dokumentstruktur, der gør det muligt for en skærmlæser at læse et PDF-dokument højt, gør det f.eks. også muligt for en mobil enhed at bruge omløb og vise dokumentet på en lille skærm. Tilsvarende gør den forudindstillede tabuleringsrækkefølge for PDF-formularer det nemmere for alle brugere og ikke blot brugere med handicap at udfylde formularer.

Tilgængelighedsfunktionerne i Acrobat DC og Acrobat Reader DC hører under to brede kategorier: Der er funktioner til at gøre læsning af PDF-dokumenter mere tilgængelig og funktioner til at oprette tilgængelige PDF-dokumenter. Brug Acrobat, ikke Reader, til at oprette tilgængelige PDF-dokumenter.

Funktioner, som gør det nemmere at læse PDF-dokumenter

 • Indstillinger og kommandoer, som optimerer output til hjælpeprogrammer og -enheder, f.eks. ved at gemme dokumentet som tekst, der er tilgængelig for en blindskriftsprinter

 • Indstillinger og kommandoer, som gør det nemmere at navigere i PDF-dokumenter, f.eks. automatisk rulning og åbning af PDF-dokumenter på den senest læste side

 • Indstillingsassistent til handicappede, som gør det lettere at udføre de fleste indstillinger, der relaterer sig til handicap

 • Tastaturalternativer til musehandlinger

 • Omløbsfunktionalitet til at vise PDF-tekst med stor skrift og til midlertidigt at vise en PDF-fil med flere kolonner i en enkelt læsevenlig kolonne

 • Oplæsningsfunktion, der konverterer tekst til tale

 • Understøttelse af skærmlæsere og skærmforstørrere

Funktioner til oprettelse af tilgængelige PDF-dokumenter

 • Oprettelse af kodede PDF-dokumenter ud fra oprettelsesprogrammer

 • Konvertering af ukodede PDF-formater til kodede PDF-formater

 • Sikkerhedsindstilling, som giver skærmlæsere adgang til tekst, samtidig med at brugere forhindres i at kopiere, udskrive, redigere og udtrække tekst

 • Mulighed for at føje tekst til scannede sider som yderligere hjælp til handicappede

 • (Acrobat Pro DC) Værktøjer til redigering af læserækkefølge og dokumentstruktur

 • (Acrobat Pro DC) Værktøjer til at oprette tilgængelige PDF-formularer

Acrobat Standard DC indeholder nogle funktioner til at gøre eksisterende PDF-filer tilgængelige.Med Acrobat Pro DC kan du udføre opgaver, f.eks. redigere læserækkefølge eller redigere dokumentstrukturkoder, der er nødvendige for at gøre nogle PDF-dokumenter og -formularer tilgængelige.

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om hjælp til handicappede finder du i disse ressourcer:

 

Om tilgængelige PDF-formater

Tilgængelige PDF-formater har følgende fællestræk:

Tekst, der kan søges i

Et dokument, som består af scannede billeder af tekst, er grundlæggende utilgængeligt, fordi indholdet i dokumentet er billeder og ikke tekst, der kan søges i. Hjælpeprogrammer kan ikke læse eller udtrække ordene, brugere kan ikke markere eller redigere teksten, og det er ikke muligt at manipulere PDF-dokumentet, så det bliver tilgængeligt. Konverter scannede tekstbilleder til tekst, der kan søges i, ved hjælp af optisk tegngenkendelse (OCR), inden du kan bruge andre tilgængelighedsfunktioner sammen med dokumentet.

Alternative tekstbeskrivelser (Acrobat Pro DC)

Skærmlæsere kan ikke læse dokumentfunktioner, f.eks. billeder og interaktive formularfelter, medmindre de har tilknyttet alternativ tekst. Skærmlæsere kan læse webhyperlinks, men du kan angive mere meningsfulde beskrivelser som alternativ tekst. Alternativ tekst og værktøjstip kan hjælpe mange brugere, herunder brugere med indlæringsvanskeligheder.

Skrifttyper, der giver mulighed for at tegn kan blive udtrukket til tekst (Acrobat Pro DC)

Skrifttyperne i et tilgængeligt PDF-dokument skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, så Acrobat kan udtrække alle tegnene til tekst til andre formål end at vise teksten på skærmen. Acrobat udtrækker tegn til Unicode-tekst, når du læser et PDF-dokument med en skærmlæser eller funktionen Læs højt. Acrobat udtrækker også tegn til Unicode, når du gemmer som tekst til en blindskriftsprinter. Denne udtrækning mislykkes, hvis Acrobat ikke kan bestemme, hvordan skrifttypen skal erstattes af Unicode-tegn.

Læsningsrækkefølge og dokumentstrukturkoder (Acrobat Pro DC)

En skærmlæser eller andre tekst til tale-værktøjer kræver et struktureret dokument for at læse teksten og præsentere den på en måde, der giver mening for brugeren. Strukturkoderne i et PDF-dokument definerer læserækkefølgen og identificerer overskrifter, afsnit, sektioner, tabeller og andre sideelementer.

Interaktive formularfelter (Acrobat Pro DC)

Visse PDF-dokumenter indeholder formularer, som skal udfyldes af en person ved hjælp af en computer. Hvis formularfelter skal være tilgængelige, skal de være interaktive, så brugeren kan angive værdier i felterne.

Navigationshjælpemidler (Acrobat Pro DC)

Navigationshjælp i et PDF-dokument omfatter hyperlinks, bogmærker, overskrifter, indholdsfortegnelser og forudindstillet tabuleringsrækkefølge til formularfelter. Med navigationshjælp kan brugere bedre forstå dokumentet uden at skulle læse det helt igennem. Bogmærker er især nyttige og kan oprettes fra dokumentoverskrifter.

Dokumentsprog (Acrobat Pro DC)

Ved at angive dokumentsprog i et PDF-dokument bliver det muligt for visse skærmlæsere at skifte til det relevante sprog.

Sikkerhed, der ikke forstyrrer med assisterende software (Acrobat Pro DC)

Nogle forfattere af PDF-dokumenter begrænser brugernes adgang til at udskrive, kopiere, udtrække, tilføje kommentarer eller redigere teksten. Teksten i et tilgængeligt PDF-dokument skal være tilgængeligt for en skærmlæser. Du kan bruge Acrobat til at sikre, at sikkerhedsindstillinger ikke forstyrrer skærmlæserens mulighed for at konvertere tekst på skærmen til tale.

Yderligere oplysninger om PDF-tilgængelighed finder du i www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb

PDF-koder minder på mange måder om XML-koder. PDF-koder angiver dokumentstruktur: hvilken del af teksten, der er en overskrift, hvilken del, der udgør et afsnit, hvilken del, der er et bogmærke osv. Et logisk strukturtræ af koder repræsenterer dokumentets organisationsstruktur. Koder angiver derfor læserækkefølgen og forbedrer navigation, især for lange, komplekse dokumenter, uden at ændre PDF-dokumentets udseende.

Hjælpesoftware bestemmer, hvordan dokumentets indhold præsenteres og fortolkes ved at bruge det logiske strukturtræ. De fleste hjælpeprogrammer er afhængige af dokumentstrukturkoder for at kunne bestemme tekstens korrekte læserækkefølge. Med dokumentstrukturkoder kan hjælpeprogrammer formidle betydningen af billeder og andet indhold i et andet format, f.eks. lyd. Et ukodet dokument har ikke strukturoplysninger, og Acrobat skal derfor udlede en struktur baseret på indstillingen for Læserækkefølge. Denne situation medfører ofte, at sideelementer læses i den forkerte rækkefølge eller slet ikke.

Omløb af et dokument, så det kan vises på mindre skærm på en mobil enhed, er også afhængig af dokumentets strukturkoder.

Bemærk:

Ofte koder Acrobat PDF-dokumenter, når du opretter dem. For at bestemme om et PDF-dokument indeholder koder skal du vælge Filer > Egenskaber og derefter se på værdien Kodet PDF-dokument i ruden Avanceret på fanen Beskrivelse.

I Acrobat Pro DC vises det logiske strukturtræ i ruden Koder. Det viser dokumentindhold som sideelementer, der er indlejret på forskellige niveauer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online