Outputmåder i PDF-filer (Acrobat Pro)

Om outputmåder

En outputmåde beskriver den endelige destinationsenhed, du vil bruge til at gengive farven i et PDF-dokument, f.eks. separationsudskrivningsenheden. Outputmåder tilsidesætter arbejdsrum under visning og udskrivning, men de konverterer ikke farverne i PDF-dokumentet.

Bemærk:

I en PDF/X1-a-arbejdsproces beskriver outputmåden CMYK-arbejdsrummet. I en PDF/X-3-arbejdsproces bruges den integrerede ICC-profil i outputmåden til at konvertere alle objekter dynamisk med farvestyrede farver til ICC-profilens farverum i outputmåden. Det vil i de fleste tilfælde være CMYK, men kan også være RGB eller Gråtone.

Der findes to forskellige typer outputmåder: Det ene er en integreret enhedsprofil, som definerer destinationsenhedens farverum, f.eks. U.S. Web Coated (SWOP) v2, og det andet er en navngivet fil, der definerer destinationsfarverummet og normalt nævner et standardoutputforhold. Hvis du bruger en navngivet outputmåde i stedet for en integreret profil, kan det være med til at reducere en PDF-fils størrelse, men dette er typisk kun muligt for PDF/X-1a-filer eller PDF/X-3-filer, som ikke indeholder farvestyrede farver.

Du medtager outputmåder, når du opretter PDF/X-filen (eller PDF/A) ved hjælp af panelet Standarder i dialogboksen Indstillinger for Adobe PDF. (Du kan få adgang til Indstillinger for Adobe PDF på forskellige måder, afhængigt af det program du bruger) Du kan også bruge ekstramoduler fra tredjepartsudbydere for at medtage outputmåder. For dokumenter med navngivne outputformål i stedet for integrerede profiler leder programmet efter den farveprofil, der er knyttet sammen med det navngivne outputformål.

Opret outputmåder

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol. Vælg en af følgende fremgangsmåder på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol:

  • Hvis du vil oprette en ny outputmåde fra bunden af, skal du klikke på ikonet  Opret en ny outputmåde.

  • Hvis du vil oprette en outputmåde ud fra en eksisterende outputmåde, skal du vælge en indstilling på listen til venstre og derefter klikke på ikonet  Dubler markeret outputmåde. Der føjes automatisk et tal til navnet på den dublerede outputmåde. 

 2. Angiv de ønskede indstillinger for outputmåde.

Udtræk en outputmåde til senere brug

Du kan udtrække en integreret outputmåde fra en anden PDF-fil og derefter føje den til listen over outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol.

 1. Klik på Hent på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol.

 2. Find filen med den integrerede outputmåde, du ønsker, og åbn den.

Outputmåden vises i slutningen af listen med et navn, der angiver, at den blev hentet fra en særlig filtype, f.eks. "Hentede outputmåde fra PDF/X-fil."

Eksportér en ICC-profil fra en outputmåde

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol. Vælg outputmåden på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol, og klik på Eksportér ICC-profil.

 2. Angiv et navn og en placering, og klik på Gem.

  ICC-profilen vises sammen med de andre ICC-profiler i mappen Profiler.

Slet en outputmåde

 1. Vælg outputmåden på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol, og klik på Slet .

 2. Bekræft sletning.
Adobe-logo

Log ind på din konto