I dette dokument forklares det, hvordan du indstiller handlingsknapper i PDF-formularer. (Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du opretter en formular fra bunden, distribuerer, sporer en formular eller udfylder og underskriver en formular, skal du klikke på det relevante link ovenfor. Du kan se almindelige spørgsmål om formularer ved at klikke på linket FAQ om formularer.)

 

Om knapper

Knapper er for det meste knyttet til formularer, men du kan indsætte dem i et vilkårligt dokument. Med knapper kan du åbne en fil, afspille et lyd- eller filmklip, sende data til en webserver og meget andet. Når du bestemmer, hvordan en handling skal aktiveres, skal du være opmærksom på, at knapper giver følgende muligheder, som links og bogmærker ikke giver:

 • En knap kan aktivere en enkelt handling eller en række handlinger.

 • En knap kan ændre udseende som følge af musehandlinger.

 • En knap kan nemt kopieres på tværs af mange sider.

 • Musehandlinger kan aktivere forskellige knaphandlinger: Mus ned (et klik), Mus op (slippe efter et klik), Mus Enter (bevæge markøren over knappen) og Mus afslut (flytte markøren væk fra knappen) kan f.eks. alle starte en anden handling for den samme knap.

  Med knapper kan brugerne på en nem og intuitiv måde starte en handling i PDF-dokumenter. Knapper kan have en kombination af etiketter og ikoner, som fører brugerne gennem en række handlinger eller begivenheder ved at blive ændret, efterhånden som musen bevæges. Du kan f.eks. oprette knapper med etiketterne "Afspil", "Stands" og "Stop" og hensigtsmæssige ikoner. Du kan derefter angive handlinger for disse knapper, så de afspiller, standser og stopper et filmklip. Du kan vælge en vilkårlig kombination af musens funktionsmåder for en knap og angive en vilkårlig kombination af handlinger for musens funktionsmåde.

Føj en knap til en Acrobat PDF-formular

 1. Sørg for, at du er i redigeringstilstanden, ved at vælge Værktøjer > Forbered formular, og vælg derefter knappen på værktøjslinjen. Markøren skifter til et trådkors.

 2. Klik på det sted på siden, hvor knappen skal tilføjes, for at oprette en knap med standardstørrelsen. Hvis du vil oprette en knap med en brugerdefineret størrelse, skal du trække et rektangel for at angive størrelsen på knappen.
 3. Dobbeltklik på knapfeltet, og angiv derefter et navn, tekst til værktøjstip og andre almindelige egenskaber.
 4. Klik på fanen Udseende, og angiv derefter indstillinger for at bestemme, hvordan knappen skal se ud på siden. Vær opmærksom på, at hvis du vælger en baggrundsfarve, vil du ikke kunne se eventuelle billeder bag knappen. Tekstindstillingerne påvirker den etiket, du angiver under fanen Indstillinger, ikke knappens navn under fanen Generelt.

  Bemærk:

  Når Aktiver indstillinger for sprog, der læses fra højre mod venstre vælges på panelet International i dialogboksen Indstillinger, indeholder fanen Udseende indstillinger for ændring af talformat og tekstretning i alle knapper.

 5. Klik på fanen Indstillinger, og vælg indstillinger for at bestemme, hvordan etiketter og ikoner vises på knappen.
 6. Klik på fanen Handlinger. Angiv indstillinger for at bestemme, hvad der sker, når nogen klikker på knappen, f.eks. at der hoppes til en ny side eller afspilles et medieklip.
 7. Klik på Luk.

  Bemærk:

  Hvis du opretter et sæt knapper, kan du fastgøre objektet til gitter- eller hjælpelinjer.

 8. Hvis du vil se og teste knappen, skal du klikke på Vis til højre på værktøjslinjen. Når du er færdig, kan du enten klikke på Rediger for at gå tilbage til værktøjet Forbered formular eller klikke på krydset til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet.

Tilføjelse af en sendeknap

Når du distribuerer en formular, kontrolleres formularen automatisk i Acrobat. Hvis der ikke findes en knap til at sende formularen, tilføjes knappen Send formular til dokumentmeddelelseslinjen. Brugere kan klikke på Send formular for at sende udfyldte formularer tilbage til dig. Hvis du ikke ønsker at bruge knappen Send formular, der oprettes i Acrobat, kan du føje en brugerdefineret knap til formularen.

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Brug knapværktøjet  til at trække hen over det område, hvor knappen skal vises. Dobbeltklik på knappen, og angiv indstillinger under fanerne Generelt og Indstillinger.

 3. Vælg en indstilling i menuen Layout under fanen Indstillinger for knapetiketten, ikonbilledet eller begge. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Skriv tekst i boksen Etiket for at identificere knappen som en sendeknap.

  • Klik på Vælg ikon, og indtast stien til en billedfil, eller klik på Gennemse, og find den billedfil, du vil bruge.

 4. Vælg Send en formular i menuen Vælg handling under fanen Handlinger, og klik på Tilføj.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Send formularvalg:
  • Hvis du vil indsamle formulardata på en server, skal du skrive placeringen i Angiv en URL-adresse til dette hyperlink. For eksempel http://www.[domæne]/[mappe]/[undermappe]/, hvis det er en internetadresse, eller \\[server]\[mappe]\[undermappe]\, hvis det er en placering på et lokalt netværk.

  • Skriv mailto: efterfulgt af mailadressen, hvis du vil indsamle formulardata som vedhæftede filer i mails. Skriv f.eks. mailto:nobody@adobe.com.

 6. Vælg indstillinger for Eksportér format, Feltmarkering og Datoindstillinger, og klik på OK.

 7. Klik på Luk.

 8. Hvis du vil se og teste knappen, skal du klikke på Vis til højre på værktøjslinjen. Når du er færdig, kan du enten klikke på Rediger for at gå tilbage til værktøjet Forbered formular eller klikke på krydset til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet.

Bemærk:

Hvis dataene returneres i FDF- eller XFDF-format, skal serverens URL-adresse slutte med suffikset #FDF, f.eks. http://minserver/cgi-bin/mitscript#FDF.

Indstillinger for Send formularvalg

Følgende indstillinger er tilgængelige i dialogboksen Send formularvalg:

Angiv en URL-adresse til dette link

Angiver den URL-adresse, der bruges til at indsamle formulardataene.

FDF

Returnerer brugerinput uden at sende den underliggende PDF-fil tilbage. Du kan vælge indstillinger for at medtage Feltdata, Kommentarer og Trinvise ændringer af PDF-filen.

Bemærk:

Det kan være en god idé at vælge indstillingen til trinvise ændringer, hvis der skal modtages digitale signaturer, som en server nemt skal kunne læse og genskabe.

HTML

Returnerer formularen i HTML (Hypertext Markup Language).

XFDF

Returnerer brugerinput som en XML-fil. Du kan medtage Kommentarer med feltdataene eller nøjes med kun feltdataene.

PDF

Returnerer hele PDF-filen med brugerinput.

Feltmarkering

Angiver, hvilke felter der skal returneres. Hvis du kun vil modtage nogle af de udfyldte feltdata, skal du vælge Kun disse, klikke på Markér felter og markere de felter, der skal medtages eller udelades, i dialogboksen Feltmarkering.

Du kan f.eks. bruge denne indstilling til at udelade nogle beregnede eller duplikerede felter, der vises i formularen for at vejlede brugeren, men som ikke tilfører nye oplysninger.

Datoindstillinger

Standardiserer formatet for de datoer, som brugeren indtaster.

Ændring af knappers udseende

En knap kan have en etiket, et ikon eller begge dele. Du kan ændre den måde, knappen vises på i hver musetilstand (Op, Ned og Overgang). Du kan f.eks. oprette en knap, der har etiketten "Startside", indtil musemarkøren placeres over knappen, hvor den kan ændres til etiketten "Klik for at vende tilbage til startsiden".

Du kan oprette knapikoner fra ethvert filformat, som Acrobat kan vise, herunder PDF, JPEG, GIF og andre billedformater. Uanset hvilket format du vælger, bruges hele siden, så hvis du kun vil bruge en del af en side som et ikon, skal du beskære billedet eller siden, inden dette udføres. Den mindste PDF-sidestørrelse, du kan bruge, er 1 x 1 tomme (2,54 x 2,54 cm). Hvis ikonet skal være mindre end 1 x 1", kan du skalere det, så det passer til størrelsen på den boks, der er tegnet med knapværktøjet. Hvis du klikker på Avanceret på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for knap, kan du bestemme, hvordan et knapikon skaleres, så det kan være inde i en knap.

Layout for knapper
Layout for knapper

A. Kun etiket B. Kun ikon C. Ikon foroven, etiket forneden D. Etiket foroven, ikon forneden E. Ikon til venstre, etiket til højre F. Etiket til venstre, ikon til højre G. Etiket oven på ikon 

Redigering af en knap

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Vælg feltet Knap, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil redigere egenskaberne for knapfeltet, skal du dobbeltklikke på knappen.

  • Hvis du vil redigere udseendet af knapper, skal du bruge indstillingerne for udseende under fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber for knap.

  • Højreklik på knappen for at justere, centrere eller fordele knappen med andre formularfelter eller for at tilpasse eller duplikere knappen, og vælg derefter en indstilling i genvejsmenuen.

 3. Luk alle åbne dialogbokse. Klik på krydset til højre på værktøjslinjen Forbered formular for at lukke værktøjet.

Angiv egenskaber for visning af knapper i Acrobat

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Dobbeltklik på en eksisterende knap, og klik derefter på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for knap.
 3. Vælg den ønskede type etiketvisning i Layout (oplysninger om skalering af knapikoner finder du i næste fremgangsmåde).
 4. Angiv i Funktionsmåde visningen af knappen, når brugeren klikker på den.
 5. Vælg følgende fremgangsmåde for at definere den etiket eller det ikon, der vises på knappen:
  • Hvis en etiketindstilling vælges i menuen Layout, skal du indtaste teksten i feltet Etiket.

  • Hvis der vælges en ikonindstilling i menuen Layout, skal du klikke på Vælg ikon klikke på Gennemse og vælge filen. (klik på Ryd for at fjerne det valgte ikon).

 6. Luk alle åbne dialogbokse. Klik på krydset til højre på værktøjslinjen Forbered formular for at lukke værktøjet.

Indstillinger for knappers funktionsmåde

Ingen

Bevarer knappens udseende uændret.

Skub

Angiver udseende for hver af musetilstandene Op, Ned og Overgang. Vælg en indstilling under Tilstand, og angiv derefter en etiket- eller ikonindstilling:

Op

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når brugeren ikke klikker med museknappen.

Ned

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når brugeren klikker med musen på knappen, men inden knappen slippes.

Overgang

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når markøren placeres over knappen.

Kontur

Fremhæver knaprammen.

Inverter

Bytter om på knappens mørke og lyse skygger.

Skalere og placere knapper

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Dobbeltklik på en eksisterende knap for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.
 3. Klik på fanen Indstillinger, vælg en af ikonindstillingerne i menuen Layout, og klik derefter på Avanceret.

  Bemærk:

  Knappen Avanceret er ikke tilgængelig, hvis du vælger Kun etiket i menuen Layout.

 4. Vælg en indstilling i menuen Skaler hvornår:

  Altid

  Skalerer ikonet som defineret uanset dets størrelse i forhold til knapstørrelsen.

  Aldrig

  Bevarer ikonets oprindelige størrelse. Knaprammen beskærer ikonet, hvis det ikke passer. Hvis Aldrig er valgt, er skaleringsindstillinger ikke tilgængelige.

  Ikon er for stort

  Skalerer kun ikonet som defineret, hvis det er større end knappen.

  Ikon er for lille

  Skalerer kun ikonet som defineret, hvis det er mindre end knappen.

 5. I menuen Skaler skal du vælge, om ikonet skal skaleres proportionalt. Hvis ikonet ikke skaleres proportionalt, kan det blive skævt.

 6. Vælg Tilpas efter grænser for at sikre, at enten toppen og bunden eller venstre og højre side af ikonet flugter med knappens kanter.

 7. Træk i skydepilene for at definere, hvor ikonet placeres i knappen. Ikonets placering defineres i henhold til den procentdel af plads, der er tilgængelig mellem ikonet og den venstre feltramme, og mellem ikonet og den nederste feltramme. Standardindstillingen (50, 50) placerer ikonet midt i feltet. Du kan altid klikke på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillingen for placering.

 8. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

 9. Hvis du vil se og teste knappen, skal du klikke på Vis til højre på værktøjslinjen. Når du er færdig, kan du enten klikke på Rediger for at gå tilbage til værktøjet Forbered formular eller klikke på krydset til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet.

Skjul af en Acrobat-knap undtagen ved overgang

I nogle tilfælde kan det være praktisk, hvis knapområdet er synligt, indtil markøren bevæges hen over det. Ved skiftevis at vise og skjule en knap kan du oprette spændende visuelle effekter i et dokument. Når du bevæger en markør over en by på et kort, kan et detailkort af byen f.eks. blive vist, og detailkortet kan forsvinde, når markøren flyttes væk fra byen.

Visning og skjulning af ikoner
Visning og skjulning af ikoner

A. Markør ikke over knapområde B. Markør kommer ind i knapområde C. Markør flyttes ud af knapområde 
 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Brug knapværktøjet , og træk hen over det område, hvor pop op-knappen skal vises. Hvis PDF-filen f.eks. indeholder et kort over Frankrig, skal du trække hen over det område, hvor du vil have vist et detaljeret kort over Paris.

 3. Dobbeltklik på knappen, og klik derefter på fanen Indstillinger, og vælg Kun ikon i menuen Layout.

 4. Vælg Skub i menuen Funktionsmåde, og vælg derefter Overgang på listen Tilstand.

 5. Klik på Vælg ikon, og klik derefter på Gennemse. Vælg filtypen under Filtype, naviger til placeringen af billedfilen, og dobbeltklik derefter på filen. I dette eksempel ville du vælge et kort over Paris. Klik på OK for at acceptere det billedeksempel, der vises til knappen.

 6. Klik på fanen Udseende. Fravælg om nødvendigt Rammefarve og Fyldfarve, og klik derefter på Luk.

 7. Klik på Vis, hvis du er i redigeringstilstand. Det definerede billedfelt vises, når markøren bevæges hen over knapområdet, og forsvinder, når den er ude af området igen.

  Bemærk:

  Hvis billedet skal være større end overgangsområdet, eller hvis billedet skal placeres et andet sted end dér, hvor billedknappen vises, skal du bruge handlingen Vis/skjul et felt. Først angiver du et ikon til knappen, der skal vises og skjules. Derefter opretter du en anden knap, der fungerer som et hotspot, når musen bevæges over det. Du skal ikke tildele et ikon til den anden knaps udseende. Du bruger i stedet fanen Handlinger til at vise den første knap, når markøren kommer ind i den anden knap, og skjule den første knap, når markøren flyttes væk.

 8. Når du er færdig, kan du enten klikke på Rediger for at gå tilbage til værktøjet Forbered formular eller klikke på krydset til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online