Automatiserer dokumentanalyse med handlingerne slipværktøjer eller Forhåndskontrol (Acrobat Pro)

Om slipværktøjer og handlinger

Hvis du ofte bruger den samme forhåndskontrolprofil til at kontrollere dokumenter, kan du bruge et slipværktøj eller en forhåndskontrolhandling til at behandle filer.

Et slipværktøj i Forhåndskontrol er et lille program, der kører en forhåndskontrol på en eller flere PDF-filer, som du trækker og slipper på slipværktøjets ikon . Du kan gemme et slipværktøj på skrivebordet eller et andet sted på din computer.

Som med slipværktøjer kan du benytte en forhåndskontrolhandling til at kontrollere flere filer ad gangen, adskille problemfri filer fra problemfiler og oprette rapporter på angivne steder. Derudover kan du også bruge lynmapper til at konvertere flere filtyper (JPEG, HTML, RTF m.fl.) til PDF eller til PDF/X ved hjælp af de konverteringsindstillinger, du angiver; kontrollere filerne ved hjælp af angivne profiler; samt oprette output for dem i alle Acrobat-understøttede formater, bl.a. PDF og PostScript.

Bemærk:

Hvis du kun kontrollerer filer, har du formentlig ikke behov for at gemme ændringer eller kopier i outputmapper.

Opret og rediger et slipværktøj til at køre en forhåndskontrol

Når du kontrollerer filer ved hjælp af et slipværktøj, kan du adskille problemfri filer fra problemfiler og se resultaterne i en valgfri rapport.

Opret et slipværktøj

  1. Vælg Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol og derefter Opret slipværktøj fra menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

  2. Vælg en forhåndskontrolprofil i pop op-menuen. Opret en ny forhåndskontrolprofil, hvis den profil, du skal bruge, ikke er angivet.
  3. Angiv indstillinger til håndtering af PDF-filerne efter forhåndskontrol, og gem derefter slipværktøjet.

Rediger indstillinger for slipværktøj

  1. Dobbeltklik på ikonet Slipværktøj     eller vælg Rediger slipværktøj fra menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol (Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol).

  2. Rediger de indstillinger, du vil ændre, og gem derefter slipværktøjet.

Indstillinger for slipværktøj

Brug indstillingerne for slipværktøjet til at angive, hvordan værktøjet Forhåndskontrol skal behandle PDF-filer, når du trækker og slipper dem på ikonet for slipværktøjet.

Bemærk:

Du angiver også disse indstillinger, når du udfører en forhåndskontrol ved hjælp af funktionen Handlinger. (Se Handlingsguide).

Bevar profilen [profil]

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Bruger den valgte profil til forhåndskontrollen.

Hent

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Indsætter den profil, der bruges i slipværktøjet, i profillisten under kategorien Importerede profiler.

Rediger profil

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Indeholder en menu med alle tilgængelige profiler. Du kan vælge en anden profil for forhåndskontrollen.

Kør Forhåndskontrolprofil uden at anvende løsninger

Kontroller og rapporterer om problemer uden at rette dem. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger en profil, der inkluderer en løsning, der skal rette problemer.

Kopiér PDF-fil

Anbringer en kopi af PDF-filen i mappen til vellykkede handlinger eller fejlmappen.

Flyt PDF-fil

Flytter den kontrollerede PDF-fil til mappen til vellykkede handlinger eller fejlmappen.

Gem alias for PDF-fil

Placerer et hyperlink til PDF-filen i Mappe til vellykkede handlinger eller i Fejlmappe, så den oprindelige fil ikke flyttes fra dens placering.

Opret rapport og gem i mappen til vellykkede handlinger/fejlmappen

Giver dig mulighed for at angive rapporttypen og omfanget af oplysninger. Denne rapport angiver resultaterne af forhåndskontrollen.

Indstillinger

Giver dig mulighed for at ændre rapportindstillinger.

Mappe til vellykkede handlinger/fejlmappe

Giver dig mulighed for at angive en mappe og placering af filerne samt valgfri rapporter.

Vis en oversigts-PDF

Opretter en rapport over filer, der genererede uoverensstemmelser under kontrollen. Rapporten angiver placeringen af hver fil. Stien til filen er et aktivt link.

Adobe-logo

Log ind på din konto