Tilføjelse af handlinger og scripts til PDF-filer

Om handlinger

Du kan få en handling til at finde sted, når der klikkes på et bogmærke eller link, eller når en side åbnes. Du kan f.eks. bruge links og bogmærker til at springe til forskellige placeringer i et dokument, afvikle kommandoer fra en menu og foretage andre handlinger. Handlinger angives i dialogboksen Egenskaber.

Til bogmærker eller hyperlink kan du angive en handling, der skal finde sted, når du klikker på et bogmærke eller hyperlink. Til andre elementer, f.eks. sider, medieklip og formularfelter, kan du definere en udløser, som får handlingen til at ske, og derefter definere selve handlingen. Du kan føje flere handlinger til én udløser.

Indstillingen Låst forhindrer, at udseende og handlinger knyttet til et objekt bliver ændret utilsigtet.

Føj en handling til bogmærker, formularfelter, knapper eller klip.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg håndværktøjet, og højreklik på bogmærket eller sideminiaturebilledet, og vælg Egenskaber.

  • Dobbeltklik på linket, medieklippet eller formularfeltet via Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt, og vælg Egenskaber.

 2. Klik på fanen Handlinger.

 3. Angiv i menuen Vælg handling den handlingstype, der skal finde sted, og klik derefter på Tilføj. Du kan tilføje flere handlinger. Handlinger udføres i den rækkefølge, de vises i på listen Handlinger.

 4. (Valgfrit) Vælg en handling på fanen Handlinger, og brug knapperne til at omarrangere, redigere eller slette handlingen.

 5. Klik på OK for at acceptere handlingerne. Hvis du vil lukke værktøjet Rich Media, skal du klikke på krydset til højre på værktøjslinjen.

Føj handlinger til sideminiaturebilleder

Hvis du vil forbedre dokumentets interaktive kvalitet, kan du angive handlinger, f.eks. ændring af zoomværdien, når en side åbnes eller lukkes.

 1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.

 2. Marker det sideminiaturebillede, der svarer til siden, og vælg Sideegenskaber i menuen Indstillinger .

 3. Klik på fanen Handlinger.

 4. I menuen Vælg udløser skal du vælge Åbn side for at indstille en handling, hvor siden åbnes. Du kan også vælge Luk side for at angive en handling, hvor siden lukker.

 5. Vælg en handling i menuen Vælg handling, og klik på Tilføj.

 6. Angiv indstillingerne for handlingen, og klik på OK. De tilgængelige indstillinger afhænger af den valgte handling.

 7. Hvis du vil oprette en række handlinger, skal du vælge en anden handling i menuen og klikke på Tilføj igen. Brug knapperne Op og Ned til at arrangere handlingerne i den rækkefølge, de skal forekomme i.

  Bemærk:

  Hvis du indstiller en handling, der skifter til fuldskærmsvisning under Åbn side eller Luk side, aktiveres fuldskærmsvisning, næste gang den samme side åbnes eller lukkes.

 8. Luk alle åbne dialogbokse. Klik på krydset til højre på værktøjslinjen for at lukke værktøjet.

Handlingstyper

Du kan tildele følgende handlinger til hyperlinks, bogmærker, sider, medieklip og formularfelter:

Udfør et menupunkt

Afvikler en bestemt menukommando som handling.

Gå til en 3D-/multimedievisning

Skifter til den angivne 3D-visning.

Gå til en sidevisning

Springer til den angivne destination i det aktuelle dokument eller i et andet dokument.

Importer formulardata

Henter formulardata fra en anden fil og placerer dem i den aktive formular.

Multimediehandling (Acrobat 9 og nyere)

Afvikler en angiven handling for et multimedieobjekt i filen (f.eks. afspilning af en lydfil). Multimedieobjektet skal tilføjes filen, inden du kan angive en handling for det.

Åbn en fil

Starter og åbner en fil. Hvis du sender en PDF-fil, som indeholder et link til en anden fil, har læseren brug for det oprindelige program, som den vedhæftede fil blev oprettet i, for at kunne åbne filen. (det kan være nødvendigt at tilføje åbningsindstillinger for målfilen).

Åbn et link

Springer til den angivne destination på internettet. Du kan bruge http-, ftp- og mailto-protokoller til definition af hyperlinket.

Afspil et lyd

Afspiller den angivne lydfil. Lyden integreres i PDF-dokumentet i et platformsuafhængigt format.

Afspil medie (Acrobat 5-kompatibelt)

Afspiller den angivne QuickTime- eller AVI-film, der blev oprettet som Acrobat 5-kompatibel. Den angivne film skal være integreret i et PDF-dokument.

Afspil medie (kompatibelt med Acrobat 6 og nyere)

Afspiller en angivet film, der blev oprettet som Acrobat 6-kompatibel. Den angivne film skal være integreret i et PDF-dokument.

Læs en artikel

Følger en artikeltråd i det aktive dokument eller i et andet PDF-dokument.

Nulstil en formular

Fjerner tidligere indtastede data i en formular. Du kan kontrollere de felter, der er nulstillet i dialogboksen Markér felter.

Kør et JavaScript

Kører det angivne JavaScript.

Indstil lagsynlighed

Bestemmer, hvilke lagindstillinger der er aktive. Angiv de relevante lagindstillinger, inden du tilføjer denne handling

Vis/skjul et felt

Skifter mellem at vise og skjule et felt i et PDF-dokument. Denne indstilling er især praktisk i formularfelter. Hvis et objekt f.eks. skal vises, når musemarkøren ruller over en knap, kan du angive en handling, der viser et felt ved udløseren Mus Enter og skjuler et felt ved Mus afslut.

Send en formular

Sender formulardata til den angivne URL-adresse.

Udløsertyper

Udløsere bestemmer, hvordan handlinger aktiveres i medieklip, på sider og i formularfelter. Du kan f.eks. angive, at et film- eller lydklip skal afspilles, når en side åbnes eller lukkes. De tilgængelige indstillinger afhænger af det angivne sideelement.

Du kan bruge følgende udløsere til medieklip og formularfelter (ikke hyperlinks eller bogmærker):

Mus op (Acrobat Pro)

Når museknappen slippes, efter at der er blevet klikket. Det er den mest almindelige knaphandling, fordi det giver brugeren en sidste chance for at trække markøren væk fra knappen, uden at handlingen aktiveres.

Side synlig (kun medieklip)

Når den side, der indeholder medieklippet, er synlig, uanset om det er den aktuelle side. En side kan være synlig uden at være den aktuelle side, f.eks. når et fortløbende layout viser siderne side om side.

Side usynlig (kun medieklip)

Når den side, der indeholder medieklippet, flyttes ud af visningen.

Åbn side (kun medieklip)

Når den side, der indeholder medieklippet, bliver til den aktuelle side.

Luk side (kun medieklip)

Når en bruger forlader den side, der indeholder medieklippet.

Mus ned

Når der klikkes med museknappen (uden at den slippes). I de fleste tilfælde er Mus op den foretrukne udløser.

Mus Enter

Når markøren placeres i felt- eller afspilningsområdet.

Mus afslut

Når markøren fjernes fra felt- eller afspilningsområdet.

Ved fokus på (kun medieklip)

Når der fokuseres på området med hyperlinket, enten via en musehandling eller med tabulatortasten.

Ved tab af fokus (kun medieklip)

Når fokus flyttes til et andet område med hyperlinks.

Om JavaScript i Acrobat

JavaScript-sproget er udviklet af Netscape Communications for at gøre det lettere at oprette interaktive websider. Adobe har udvidet JavaScript, så du nu også kan integrere denne interaktivitet til dine PDF-dokumenter.

Du kan kalde JavaScript-kode ved hjælp af handlinger, der er knyttet til bogmærker, hyperlinks og sider. Du kan oprette JavaScript-handlinger på dokumentniveau, der gælder for hele dokumentet, ved at bruge kommandoen Indstil dokumenthandlinger. F.eks. kan valg af handlingen Dokumentet er arkiveret få JavaScript til at køre, når dokumentet er gemt.

Acrobat Pro kræves for at kunne bruge JavaScript sammen med formularer og handlingsguider.

I Acrobat Pro kan du også bruge JavaScript med PDF-formularer og handlingsguider. JavaScript anvendes oftest i formularer til formatering af data, beregning af data, validering af data og tildeling af en handling. Scripts på feltniveau er tilknyttet et eller flere bestemte formularfelter eller felter, f.eks. en knap. Denne scripttype udføres, når en hændelse opstår, f.eks. en Mus op-handling.

Du kan lære, hvordan JavaScript-scripts oprettes, ved at hente JavaScript-manualerne fra Adobes websted. Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ indeholder baggrundsmateriale og selvstudier, og JavaScript™ for Acrobat®API Reference indeholder detaljerede referenceoplysninger. Disse og andre JavaScript-ressourcer er tilgængelige på Adobes websted.

Adobe-logo

Log ind på din konto