Forhåndskontrolprofiler (Acrobat Pro)

Om forhåndskontrolprofiler

Hvor god forhåndskontrollen bliver afhænger af, hvor godt kontrolkriterierne er defineret. Kontrolkriterierne er samlet i en fil kaldet en forhåndskontrolprofil. En forhåndskontrolprofil indeholder en eller flere kontroller, rettelser eller både kontroller og rettelser. Hver kontrol omfatter et eller flere egenskabsudsagn, der validerer PDF-indholdet. Forhåndskontrollen viser kun en fejl, hvis alle egenskabsudsagnene i kontrollen har fejl. Du kan bruge dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil til at angive, hvilke værdier du vil bruge, og hvordan uoverensstemmelser skal håndteres. Du kan f.eks. vælge en profil, der rapporterer uoverensstemmelser, eller en, der automatisk retter en uoverensstemmelse i henhold til dens angivne parametre. En profil med en rettelse har det grå skruenøgleikon ved siden af sig.

Adobe Acrobat inkluderer flere foruddefinerede forhåndskontrolprofiler, der er inddelt i grupper som f.eks. Digital udskrivning, PDF-analyse, Prepress samt PDF/A-, PDF/E- eller PDF/X-kompatibilitet. Du kan bruge de foruddefinerede forhåndsprofiler, som de er, eller tilpasse dem, så der kan oprettes brugerdefinerede profiler. De kontroller, der udgør profilerne (kaldet regler i tidligere versioner af Acrobat) er ordnet efter kategori såsom Dokument, Sider, Billeder osv. Hver kontrol i en kategori styrer en bestemt dokumentegenskab.

Du kan finde ud af, hvilke dokumentegenskaber forhåndskontrolprofilen analyserer, ved at gennemgå oplysningerne om hver markeret kontrol i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil. Disse oplysninger beskriver, hvilke kriterier kontrollen bruger til at analysere og, om muligt, rette en dokumentegenskab.

Få vist profiler

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   

  • Hvis dialogboksen Forhåndskontrol ikke er åben, skal du vælge Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol.
  • Skift til det ønskede bibliotek ved hjælp af bibliotekets rulleliste øverst.
  • Hvis der vises et andet panel i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke på fanen Profiler.

   

 2. Udvid profilgrupperne efter behov.

  Listen indeholder alle foruddefinerede profiler samt alle de tilpassede profiler, du har oprettet.

Oprettelse af foretrukne profiler

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis dialogboksen Forhåndskontrol ikke er åben, skal du vælge Værktøjer > Printproduktion > Forhåndskontrol.

  • Hvis der vises et andet panel i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke på fanen Profiler.

 2. Udvid grupperne efter behov.
 3. Vælg en profil, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Favorit.

Oversigt over dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil

Dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil viser alle tilgængelige profiler, og hvilke dokumentegenskaber der analyseres. Du kan i denne dialogboks låse en profil og låse en profil op, oprette en ny gruppe til organisering af profiler samt angive kontrolkriterier. Du kan få adgang til yderligere indstillinger og oplysninger ved at udvide profilen.

Du kan åbne dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil ved at udvide en profilgruppe i dialogboksen Forhåndskontrol, markere en profil og klikke på knappen Rediger (eller vælge Rediger profiler i menuen Indstillinger).

Dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil
Dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil

A. Profil B. Foruddefinerede kontrolsæt C. Indstillinger under fanen Flere D. Profilgrupper 

Tilføj og fjern profiler

Du kan oprette dine egne brugerdefinerede forhåndskontrolprofiler. Se de eksisterende profiler igennem, før du opretter en ny profil helt fra bunden, for at se, om nogen allerede giver de ønskede resultater. Hvis du har mulighed for det, bør du dublere en eksisterende profil og kun ændre den relevante del.

En forhåndskontrolprofil skal indeholde mindst én kontrol eller rettelse og én egenskab, der validerer PDF-indholdet. Når du bygger en kontrol op helt fra bunden, kan du bruge allerede eksisterende egenskaber eller oprette nye egenskaber hen ad vejen. Når du opretter og ændrer profiler, opnås det bedste resultat ved kun at tilføje så lige netop så mange kontroller, som du har brug for til validering af PDF-indholdet, og ved at sørge for, at kontroller og egenskaber er helt enkle. Du kan f.eks. bruge en PDF/X-profil til at kontrollere bestemte kriterier og derefter tilføje kontroller, der kontrollere for ikke-PDF/X-kriterier, som f.eks. billedopløsning.

Opret en profil

 1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Vælg Indstillinger > Opret profil.

 3. Indtast et navn og formål til den nye profil, og angiv andre indstillinger efter behov.

  Som standard vises nyoprettede profiler under gruppen Brugerdefinerede profiler, medmindre du tildeler dem til en anden gruppe.

 4. Udvid profilen i kolonnen til venstre.
 5. Rediger kontroller (som angivet).
 6. Tilføj yderligere kontroller og rettelser.

Dublering af en profil

 1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

 2. Vælg en eksisterende profil, og vælg Indstillinger > Dubler profil.

  Dubletprofilen tilføjes i samme gruppe som den oprindelige profil.

Oprettelse af en profilgruppe

 1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.

 2. Vælg Ny gruppe på grupperullelisten.

 3. Indtast et navn til gruppen, og klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vælger en gruppe af profiler, flyttes alle profiler til den nye gruppe.

Fjernelse af en profil

 1. Vælg profilen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik på Slet .

Importer eller eksporter forhåndskontrolprofiler

Forhåndskontrolprofiler kan deles med andre brugere. Trykningsleverandøren kan f.eks. give dem til deres kunder for at sikre, at opgaverne kan gå igennem en kontrol, der er defineret af disse profiler, før opgaverne sendes af sted. Brugerne i en arbejdsgruppe kan oprette deres egne profiler, så de på denne måde kan kontrollere et dokument, før de lægger det på internettet eller udskriver det på en specialprinter, eller for at kontrollere egen produktion.

Når en profil skal udveksles, skal den pakkes til import og eksport. Pakken omfatter alle kontroller og egenskaber for den valgte profil.

Importér en forhåndskontrolprofil

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I dialogboksen Forhåndskontrol skal du vælge Importér profil fra menuen Indstillinger.

  • I dialogboksen Forhåndskontrol – rediger profil skal du klikke på ikonet Importér   .

 2. Find filen for forhåndskontrolpakken (filtypenavn .kfp), og klik på Åbn. Profilen vises på listen Profiler i gruppen Importerede profiler.
 3. (Valgfrit) Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil. Du kan redigere en profil, når den er blevet låst op.
 4. (Valgfrit) Angiv adgangskoden, hvis du får besked på det.
Bemærk:

Du kan også importere en forhåndskontrolprofil ved at trække filen til Acrobat-vinduet eller Acrobat-programikonet.

Eksport af en forhåndskontrolprofil

 1. Omdøb evt. profilen (i dialogboksen Rediger profil), før du starter eksportprocessen.
 2. Hvis du vil låse profilen, før du eksporterer den, skal du vælge Låst i pop op-menuen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil. Du kan også vælge Beskyttet med adgangskode og indtaste en adgangskode.
 3. Gør ét af følgende:
  • I dialogboksen Forhåndskontrol skal du vælge Eksportér profil fra menuen Indstillinger.

  • I dialogboksen Forhåndskontrol – rediger profil skal du klikke på ikonet Eksportér   .

 4. Angiv en placering til pakken, og klik derefter på Gem. Omdøb ikke filen.

Lås, lås op, og beskyt profiler med adgangskode

Du kan forhindre uautoriserede ændringer af forhåndskontrolprofiler ved at låse profilerne og tildele adgangskoder til dem. Det kan være en god ide, hvis forhåndskontrolprofilerne deles af mange brugere. Du kan låse eller beskytte forhåndskontrolprofiler med adgangskode, når du opretter dem eller når du gemmer forhåndskontrolprofilerne. Som standard er alle forhåndskontrolprofiler låst.

En forhåndskontrolprofil låses op
En forhåndskontrolprofil låses op

Lås en profil

 1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
 2. Vælg Låst i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.

  Indstillingerne bliver utilgængelige.

Beskyt en profil med adgangskode

 1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
 2. Vælg Beskyttet med adgangskode i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.

 3. Skriv adgangskoden igen, og klik på OK. Du kan bruge store og små bogstaver, tal eller skilletegn.

  Indstillingerne bliver utilgængelige.

Lås op eller fjern beskyttelse af en profil

 1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
 2. Vælg Ulåst i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.

 3. Indtast den korrekte adgangskode, hvis du bliver bedt om det, og klik på OK.

Rediger profilindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for en enkelt profil.

Rediger generelle profilindstillinger

 1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
 2. Udvid profilgruppen, og vælg en profil.
 3. Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen.
 4. Rediger de følgende indstillinger:
  • Indtast et nyt navn til profilen, og beskriv den i boksen Formål.

  • For at føje en beskyttelse med adgangskode til profilen skal du vælge Beskyttet med adgangskode i pop op-menuen. Skriv adgangskoden igen, når du bliver bedt om det, og klik på OK. I modsat fald skal du vælge Ulåst.

  • Skriv navn og mailadresse.

  • Tildel profilen til en gruppe. Vælg en eksisterende gruppe fra menuen, eller vælg Ny gruppe, indtast et navn, og klik på OK. Grupper sorteres alfabetisk.

 5. Når du er færdig med at ændre en profil, der er beskyttet med adgangskode, skal du vælge Låst i pop op-menuen. Du kan også beskytte den med adgangskode igen.
 6. Klik på OK, eller klik på Gem for at gemme dine ændringer uden at lukke dialogboksen.

Rediger eksisterende kontrol- og advarselsindstillinger

 1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
 2. Udvid profilgruppen, og vælg en profil.
 3. Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen.
 4. Udvid profilen for at få vist de egenskabsgrupper, der er tilgængelige for profilen.
 5. Vælg en egenskabsgruppe.
 6. Fastsæt indstillinger for at angive kriterierne for kontrollen. Indstillingerne varierer afhængigt af den valgte egenskabskategori under profilen. Du kan vælge eller fravælge kriterier, redigere værdier eller aktivere en egenskab.
 7. Vælg en advarselsindstilling i pop op-menuen for at angive, hvordan uoverensstemmelser skal håndteres under kontrollen.
 8. Klik på OK, eller klik på Gem for at gemme dine ændringer uden at lukke dialogboksen.

Forhåndskontrol advarselsindstillinger

For hver kontrol i en profil skal du angive, hvordan uoverensstemmelser skal håndteres under kontrollen. Du kan vælge fra menuen ud for hvert advarselsikon. Ikonet for advarslen vises ud for kontrollen i dialogboksen Forhåndskontrol.

Fejl 

Genererer en fejlmeddelelse for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg denne indstilling for uoverensstemmelser, der skal rettes, før du kan fortsætte til næste fase i procesforløbet.

Advarsel 

Genererer en advarsel for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg indstillingen for uoverensstemmelser, som du ønsker besked om, og som muligvis skal rettes, før den endelige udskrivning.

Info 

Genererer en almindelig besked for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg indstillingen for uoverensstemmelser, som du ønsker besked om, men som ikke kræver rettelse, før den endelige udskrivning.

Inaktiv

Genererer ikke en advarsel for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg denne indstilling for uoverensstemmelser, der ikke har nogen indflydelse på outputkvaliteten af PDF- dokumentet. Du skal ændre tilstanden fra Inaktiv til en af de andre tilstande for at gøre tekstboksene tilgængelige.

Vis en profiloversigt

Du kan få vist en beskrivelse af hver kontrol og den kontrolkriterier for en given profil ved at oprette en profiloversigt.

 1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol, eller vælg Opret profiloversigt i menuen Indstillinger.
  En profiloversigt er en PDF-fil
  En profiloversigt er en PDF-fil.

Adobe-logo

Log ind på din konto