Geospatiale PDF-filer

Om georumlige PDF-filer

En geospatial PDF-fil indeholder oplysninger, som kræves til geospatiale placeringsdata. Når geospatiale data importeres til en PDF-fil, bevarer Acrobat de geospatiale koordinater. Med koordinaterne kan du se og interagere med PDF-filen for at søge efter og markere placeringsdata.

Geospatiale data kan enten være vektor- eller rasterbaserede eller en kombination af begge. Når du har importeret geospatiale data til Acrobat, kan du bruge dataene på flere forskellige måder:

 • Find og marker placeringskoordinater.

 • Mål afstand, perimeter og område.

 • Skift koordinatsystem og måleenheder.

 • Kopier placeringskoordinater til Udklipsholder, og brug dem derefter til at se placeringer i forskellige webkorttjenester.

Oprette geospatiale PDF-filer

Du kan oprette en geospatial PDF-fil på en af følgende måder:

 • Åbne en geospatialt aktiveret TIFF- (GeoTIFF) eller JPEG 2000-fil

 • Georegistrere et PDF-kort eller scanne geospatiale data

Når du åbner en importeret fil, vises mål, punktposition og længde i geografiske koordinater, som du kan ændre, måle og markere. Du kan også sammensætte et PDF-kort på grundlag af forskellige kilder.

Åbne GeoTIFF- og JPEG 2000-filer

GeoTIFF-filer og JPEG 2000-filer er rasterbilleder, som du kan importere som nye dokumenter eller som nye lag til et eksisterende dokument. Acrobat bevarer de geospatiale koordinater integreret i filen. Disse filer beholder deres geospatiale data, når de importeres. Hvis du importerer disse filer til eksisterende dokumenter, konverteres deres koordinatsystem til koordinatsystemet i dokumentet.

 1. Vælg Filer > Opret > PDF fra fil.

 2. Vælg den geospatialt aktiverede fil, der skal importeres.
 3. Vælg indstillinger, og klik derefter på OK.

Importere figurfiler

Du kan importere en figurfil som et nyt lag til en eksisterende PDF-fil. Figurfilen skal overlappe med det aktuelle PDF-kort. Ellers importeres den ikke. Hvis den kun overlapper delvist, er det kun den del, der overlapper den aktuelle PDF-fil, der importeres.

En figurfil består af flere filer med forskellige filtypenavne. Acrobat kræver både SHP-filen og DBF-filen ved import.

 1. Åbn et PDF-kort, og vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Lag.

 2. Vælg Indstilling i margenteksten Lag, og klik på Importer som lag.

 3. Gå til SHP-filen, og markér den.
 4. Klik på Indstillinger, og skift stregegenskaber ved at vælge en massiv streg og stregfarven blå.

Interagere med geospatiale PDF-filer

Når du åbner en geospatialt aktiveret PDF-fil, kan du søge efter placeringer, måle afstande og tilføje placeringsmarkører. Du kan også kopiere koordinater til Udklipsholder, så de kan bruges i en webkorttjeneste.

Vis værktøjerne til geospatiale målinger ved at vælge Værktøjer > Mål.

Brug det geospatiale placeringsværktøj til at udføre følgende opgaver:

 • Se bredde- og længdegrad, når markøren er placeret på et område, som indeholder geospatiale oplysninger.

 • Marker en placering med en geospatial anmærkning.

 • Søg efter et sted i et dokument.

Finde steder på kort

 1. Åbn en geospatial PDF-fil, og vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering.

 2. Højreklik i kortet, og klik derefter på Find en placering.

 3. Skriv værdierne for breddegrad og længdegrad (grader, minutter, sekunder eller decimal) i de to tekstbokse, og klik på Find.

  Hvis mindst én placering ikke er tilgængelig, fremhæves placeringen med en blå firkant, og siden centreres på den fremhævede placering.

 4. Hvis PDF-filen indeholder mere end ét kort, skal du klikke på knappen Næste eller Forrige for at se flere resultater, hvis der findes flere. Der er i mange tilfælde flere tilgængelige placeringer:

  • Når et dokument indeholder flere kort (f.eks.   hvis en PDF indeholder et mindre kort på et større kort, f.eks. en by på et kort over en ø eller et land). Når du søger efter et sted i en by, finder Acrobat det både på det store kort og på bykortet.

  • Når et dokument indeholder flere sider fra et kort (f.eks. hvis side et er et landkort, og side to er et kort over en by i landet).

 5. (Valgfrit) Hvis du vil tilføje en kommentar (f.eks. et stednavn eller en adresse), skal du klikke på placeringsmarkøren og derefter tilføje oplysningerne i kommentarboksen.
 6. Du afslutter søgningen ved at højreklikke på kortet. Vælg derefter Skjul placeringssøgning for at fjerne søgeboksene.

Markere geospatiale steder

 1. Åbn en geospatial PDF-fil, og vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering.

 2. Bevæg musemarkøren hen over dokumentet for at se bredde- og længedegradsværdier for områder, som indeholder geospatiale oplysninger. Højreklik på kortet, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil finde en placering, skal du klikke på Find en placering. Skriv værdier for bredde-d og længdegrader, og klik på Find.

  • Hvis du vil markere et sted med geospatiale oplysninger, skal du klikke på Markér placering.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil tilføje en kommentar (f.eks. et stednavn eller en adresse), skal du klikke på placeringsmarkøren og derefter tilføje oplysningerne i kommentarboksen.

Måle afstand, perimeter og område på kort

Når du åbner en geospatial PDF-fil, læser måleværktøjerne i Acrobat de geospatiale data og måler afstand og område i stedet for side- eller objektdimensioner. Brug måleværktøjerne til at beregne afstand, perimeter og område i geospatialt aktiverede PDF-filer. Når du bevæger musemarkøren hen over indhold i dokumentet, vises fastgørelsesmarkører, som angiver, at du er på en sti (kurve) eller et endepunkt for en sti (kurve). Du kan også se bredde- og længdegrad for markørens placering, når musemarkøren er placeret på geospatialt indhold.

 1. Vælg Værktøjer > Mål > Måleværktøj.

 2. Vælg en måletype i visningen Måleværktøj: Afstand , Område eller Perimeter .

 3. Vælg en indstilling for fastgørelse:
  • Fastgør til stier

  • Fastgør til endepunkter

  • Fastgør til midtpunkter

  • Fastgør til gennemskæringer

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du bruger afstandsværktøjet, skal du klikke på det ønskede sted for at starte målingen og derefter trække til endepunktet og klikke igen. Afstanden vises i det nederste højre hjørne.

  • Hvis du bruger perimeterværktøjet, skal du klikke på kortet i et hjørne af perimeteren og derefter trække til hvert hjørne. Klik på hvert hjørne, og dobbeltklik derefter på endepunktet. Vinduet med oplysninger viser perimeterstørrelsen.

  • Hvis du bruger områdeværktøjet, skal du klikke på kortet i et hjørne af området og derefter trække til et andet hjørne. Klik, før du skifter retning. Dobbeltklik i slutningen for at få vist hele området.

 5. Du afslutter målingen ved at højreklikke og vælge Fuldfør måling. Du kan også vælge Annuller måling.

Kopiere placeringskoordinater i Udklipsholder til brug for en webkorttjeneste

Når du har fundet en placering på et geospatialt PDF-kort, kan du kopiere koordinaterne til Udklipsholder. Fra Udklipsholder kan du indsætte dataene i en webkorttjeneste, som læser koordinater for breddegrad og længdegrad.

 1. Vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering, og højreklik derefter på placeringen på kortet, og vælg Angiv placering.

 2. Åbn placeringsanmærkningen, og kopier placeringsoplysningerne.

  Acrobat kopierer dataene i følgende format: breddegrad og derefter længdegrad adskilt af et mellemrum. Indsæt dataene på adresselinjen i en webkorttjeneste, som kan fortolke placeringsdataene.

Ændre måleenheder i et dokument

Du kan ændre måleenhedstypen ved at højreklikke på kortet med måleværktøjet og vælge Afstandsenhed eller Områdeenhed. Vælg derefter en måletype.

Ændre indstillinger for georumlige mål

Du kan ændre måleenhederne for alle geospatiale PDF-kort i dialogboksen Indstillinger. Klik på Måler (geografisk) fra afsnittet Kategorier.

Aktiver målemarkering

Føjer et mærke til en geospatial måling. Når Aktivér målemarkering er valgt, skal du vælge Brug mærke og derefter skrive en tekst for målinger.

Fastgørelsesindstillinger

Marker de dele af en sti (kurve), som du vil have, at målinger skal fastgøres til.

Vis værdi som

Bestemmer, hvordan værdier for breddegrad og længdegrad beregnes. Vælg Decimal for at vise breddegrad og længdegrad som en decimalbrøk. Vælg Grader, Minutter, Sekunder for at inddele hver længdegrad i 60 minutter, som hver især igen inddeles i 60 sekunder.

Vis retning som

Vælg mellem Signeret og Navngivet. Navngivet retning viser et N (nord) eller S (syd) ud for Breddegrad og et Ø (øst) eller V (vest) for Længdegrad.

Vis altid bredde- og længdegrad som WGS 1984

Vælg denne indstilling for at sikre, at breddegrad og længdegrad bruger den aktuelle standardreferenceramme for jorden (World Geodetic System 1984). Har du ældre kort, som er tegnet i et tidligere gitter (f.eks. NAD 1927), kan du fravælge denne indstilling for at se de oprindelige værdier. Når et ældre kort er registreret med sine oprindelige koordinater, kan koordinatpositioner afvige fra de aktuelle standarder, som bruges i GPS-enheder og webkorttjenester.

Brug standardafstandsenhed

Vælg den måleenhed, der skal bruges.

Brug standardarealenhed

Areal kan måles ved hjælp af en anden enhed end den, afstanden måles med.

Vis ikke gennemsigtighedslag på GeoTIFF- og JPEG 2000-billeder

Rasterbilledformater indeholder et gennemsigtighedslag, som du kan vælge at fjerne.

Eksportere opmærkninger af steder og målinger

Du kan eksportere geospatiale placerings- og måledata til en FDF-fil. Hver geospatiale anmærkning har en GPTS-post. Posten svarer til breddegraden og længdegraden for hvert af anmærkningspunkterne. Følgende typer af oplysninger kan eksporteres:

 • Markerede placeringer, som er angivet ved hjælp af det geospatiale placeringsværktøj

 • Afstands-, perimeter- (samlet afstand) og områdemålinger, som er angivet med måleværktøjet over geospatialt indhold

Geospatiale data kan eksporteres ved hjælp af panelet Kommentarliste.

 1. Hvis du vil eksportere alle kommentarer, skal du åbne panelet Kommentarliste (Værktøjer > Kommentar) og vælge Indstillinger > Eksportér alle til datafil.

 2. Hvis du vil eksportere et undersæt af kommentarer, skal du vælge kommentarerne og derefter vælge Indstillinger > Eksportér markerede til datafil. Skriv filnavnet, og klik på Gem. FDF-filen gemmes.

Adobe-logo

Log ind på din konto