Få vist output (Acrobat Pro)

Dialogboksen Vis output, oversigt

Dialogboksen Outputvisning giver dig værktøjerne til at simulere, hvordan din PDF vil se ud under forskellige forhold. Den øverste del af dialogboksen indeholder en række kontrolelementer til forhåndsvisning af dokumentet. Menuen Vis gør det muligt at skifte mellem visning af separationer og visning af farveadvarsler. Hvis du vælger Separationer, viser den nederste halvdel af dialogboksen oplysninger om trykfarverne i filen samt kontrolelementer til totaldækning. Hvis du vælger Farveadvarsler, erstattes separationssektionen med en advarselssektion, der indeholder oplysninger om kontrolelementer for trykfarveadvarsler. De visningsindstillinger, du angiver i dialogboksen Vis output, afspejles direkte i det åbne dokument.

Du kan også åbne Objektfremviseren fra sektionen Vis i dialogboksen Vis output for at inspicere indholdet af dokumentet. Yderligere oplysninger finder du under Få vist oplysninger om indholdet i et PDF-dokument.

Vis output giver også adgang til den fulde udgave af Trykfarvestyring, hvor du kan gentilknytte staffagetrykfarver i både udskrivning og forhåndsvisning. Visning af trykfarve gælder kun, når dialogboksen Vis output er åben.

Bemærk:

Hvis du bruger et farvestyringssystem (CMS) med nøjagtigt kalibrerede ICC-profiler samt en kalibreret skærm svarer den endelige farveseparation på udskriften mere nøjagtigt til de farver, der vises på skærmen.

Dialogboksen Vis output
Dialogboksen Vis Output lader dig se en forhåndsvisning af separationer, farveadvarsler og detaljer om individuelle objekter.

Åbn dialogboksen Vis output

 1. Vælg Værktøjer > Printproduktion.

 2. Vælg Vis output i den højre rude.

Valg af indstillinger for simuleringsprofil og visning

Vælg en eksisterende profil for at simulere, hvordan dokumentet kommer til at se ud, når det udskrives.

 1. Vælg en indstilling under Simuleringsprofil i dialogboksenVis output.
 2. Vælg en af følgende indstillinger:

  Simuler overprint

  simulerer blanding og overprint af farver i det farveseparerede output.

  Simuler sort trykfarve

  Simulerer sort og mørke farver i overensstemmelse med den sort, der er specificeret i simulationsprofilen. Ellers knyttes sort til den mørkeste farve, skærmen kan tegne.

  Simuler papirfarve

  Simulerer, hvordan farver kan se ud, når de udskrives på papirfarven. Hvis du fravælger denne indstilling, er papirfarven den hvide farve på skærmen.

  Indstil sidebaggrundsfarve

  Viser sidefarven. Klik på farveikonet for at vælge farve.

Vis farver efter kildeområde eller skærmversion af bestemte elementer

Du kan sætte en begrænsning for, hvilke farver der vises i forhåndsvisningen. Du kan også få vist bestemte elementtyper, f.eks. objekter med dækkende farver, billeder, bløde skygger, tekst og streggrafik. Når du vælger et kildefarverum, ser du kun objekterne i det farverum. Det er praktisk at begrænse farverne for eksempel for at se, om en side indeholder RGB-farve, eller hvor en staffagefarve anvendes.

 1. I dialogboksen Vis output skal du vælge en af de tilgængelige indstillinger i menuen Vis.
 2. Vælg Vis Illustration, Klip & Beskæringsbokse for at få vist de sidebokse, du har defineret. Se Oversigt over dialogboksen Indstil sidebokse for at få flere oplysninger om definition af sidebokse.

Vise farveseparationer

Du kan få vist separationsplader og farvedækning for at sikre, at udskriften opfylder dine krav. Selvom visning af separationer på skærmen kan være en hjælp til at opdage problemer før trykningen, giver funktionen ikke mulighed for at få vist diffusering, indstillinger for emulsion, printermærker samt halvtonerastere og -opløsning. Disse indstillinger kan du bedst kontrollere sammen med din trykningsleverandør vha. integral korrektur eller maskekorrektur.

Bemærk:

Objekter på skjulte lag medtages ikke i en skærmversion.

 1. Vælg Separationer i menuen Vis i overensstemmelse Vis output.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker det tomme felt ud for hver separation, du vil have vist. Hver separation vises i sin tildelte farve.

  • Fjern markeringen ud for separationer, der skal skjules.

  • Vælg boksen Procesplader eller Staffageplader for at få vist alle procesplader eller staffageplader med det samme.


  Bemærk:

  En enkelt procesplade eller staffageplade vises som en sort plade. Det gør objekter på en plade med en lys farve såsom gul mere synlige.

Kontrollér farvedækningen

Hvis der bruges for meget trykfarve, kan det give overmættet papir og problemer med tørring eller ændre dokumentets forventede farveegenskaber. Totaldækning angiver den totale procentdel for alle anvendte trykfarver. 280 betyder f.eks. en trykfarvedækning på 280%, hvilket kunne være resultatet af at bruge 60C, 60M, 60Y og 100K. Kontakt trykningsleverandøren for at få oplysninger om den maksimale farvedækning for den trykpresse, du anvender. Du kan derefter få vist dokumentet, så du kan identificere de områder, hvor den totale dækning overskrider trykpressens grænse. Hvis du finder problemer, kan du Alt-klikke (i Windows) eller Option-klikke (i Mac) på det område, hvor der skal indsættes en kommentar. Kommentaren udfyldes på forhånd med oplysninger om trykfarvedækning.

 1. Vælg Separationer i menuen Vis i overensstemmelse Vis output.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive en prøvestørrelse, skal du vælge en indstilling i menuen Prøvestørrelse. Punktprøve angiver værdien af den pixel, du klikker på. 3 gange 3 gennemsnit og 5 gange 5 gennemsnit angiver den gennemsnitlige værdi af det angivne antal pixel inden for det område, du klikker på. Prøvestørrelsen har ingen indvirkning på advarsler om totaldækning. Den påvirker kun procentsatserne ud for de enkelte plader.

  • Vælg Totaldækning, og vælg et tal fra pop op-menuen, eller skriv et procenttal i boksen for at kontrollere for totaldækning i dokumentet. Fremhævning markerer områder, hvor trykfarvedækningen overskrider det procenttal. Hvis du vil ændre fremhævningsfarven, skal du klikke på farveikonet og vælge en ny farve.

  • Hvis du vil kontrollere dækningen i et bestemt område, skal du lade markøren hvile over det pågældende område i dokumentvinduet. Farvedækningsprocenterne vises på trykfarvelisten ved siden af hver trykfarves navn.

  Bemærk:

  Du kan justere farvedækningen ved at konvertere nogle af staffagefarverne til procesfarver med Trykfarvestyring.

 3. Du kan registrere problemer ved at Alt-klikke (i Windows) eller Option-klikke (i Mac) på området. Acrobat indsætter en kommentar, der indeholder procenterne for trykfarvedærkningen.

Angivelse af baggrundsfarven

Du kan efterligne dokumentets udseende, hvis det udskrives på farvepapir.

 1. Vælg Separationer i menuen Vis i overensstemmelse Vis output.

 2. Markér indstillingen Angiv sidebaggrundsfarve øverst i dialogboksen, og vælg derefter en farve.

Vis farveadvarsler

Der kan forekomme outputproblemer, hvis et dokuments farver ikke kan gengives korrekt i en bestemt trykpresse, eller hvis dybsort bruges utilsigtet ved sats. Du kan bruge de forskellige farveadvarsler i dialogboksen Outputvisning til at diagnosticere sådanne farveproblemer, før du sender en PDF til endelig produktion. Pixels i det område, der udløser advarslen, vises i en bestemt farve som identificeret af farveruden ud for advarselstypen.

 1. Vælg Farveadvarsler i menuen Vis i dialogboksen Vis output.

 2. Vælg én eller begge af følgende indstillinger:

  Vis overprint

  Angiver, hvor på siden der vil vises overprint i det farveseparerede output. Du kan også se effekten af overprint, hvis du sender output til en sammensat udskrivningsenhed, ved at vælge Simuler overprint i panelet Output i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Denne indstilling er nyttigt til korrektur af farveseparationer.

  Når du udskriver ugennemsigtige, overlappende farver, udskærer topfarven det underliggende område. Du kan bruge overprint til at forhindre udskæring, så den øverste overlappende trykfarve forekommer gennemsigtig i forhold til den underliggende trykfarve. Graden af gennemsigtighed afhænger af den trykfarve, det papir og den trykkemetode, der anvendes.

  Dybsort

  Angiver områder, der vil blive trykt som dybsort – sort (K) procesfarve blandet med trykfarver for at give øget opacitet og mere farvemætning. Dybsort bruges til store områder, der skal være ekstra mørke for at få teksten til at virke sort i stedet for grå.

  Skriv afskærmningens startprocentsats for at definere den minimale procent af sort, der indstiller indholdet til dybsort. Dybsort for denne advarsel er en procent af sort (baseret på afskærmningsværdien) og enhver C, M eller Y, der ikke er lig med nul.

  Bemærk:

  Vælg en farve fra farvevælgeren for at ændre farven på advarsler ved visning.

Få vist oplysninger om indholdet i et PDF-dokument

Brug dialogboksen Objektfremviser til at se billedopløsning, farvetilstand, gennemsigtighed og andre oplysninger om indholdet af et dokument. Hvis du finder problemer med et objekt, kan du Alt-klikke (i Windows) eller Option-klikke (i Mac) på det objekt, hvor der skal indsættes en kommentar. Kommentaren udfyldes automatisk med alle de detaljer,Objektfremviser finder.

 1. Vælg Objektfremviser i sektionen Vis i dialogboksen Vis output.

 2. Klik i dokumentvinduet for at få vist oplysninger om de objekter, der er under markøren i dialogboksen Vis output.

 3. Du kan notere problemområder ved at Alt-klikke (i Windows) eller Option-klikke (i Mac) på objektet. Acrobat indsætter en kommentar med oplysninger fra Objektfremviseren.

Multivalg med outputvisning

Du kan nu vælge flere objekter, når dialogboksen Outputvisning er åben.

Vælg flere objekter ved at bruge shift+klik. Du kan tilføje en sticky note, der indeholder farveværdierne, ved at bruge Alt+klik (i Windows) eller Option+klik (i Mac).

Du kan deaktivere denne funktion ved at gå til Rediger > Indstillinger > Sidevisning og derefter fravælge afkrydsningsfeltet Brug shift+klik til multivalg med Outputvisning under sektionen Sideindhold og oplysninger.

Multivalg med outputvisning

Adobe-logo

Log ind på din konto