Om resultater af forhåndskontrol

Du kan se resultaterne af en forhåndskontrol i en oversigt, i form af kommentarer eller enkeltvist i dialogboksen Forhåndskontrol. På resultatlisten vises uoverensstemmelser, der er sorteret efter, hvor alvorlige de er. Fejl står først, derefter advarsler og til sidst blot oplysninger. Der vises et advarselsikon ud for hver kontrol, der ikke overholdt kriterierne angivet i forhåndskontrolprofilen.

Dialogboksen Forhåndskontrol med problemobjekter
Dialogboksen Forhåndskontrol med problemobjekter

Ikonerne øverst i dialogboksen Forhåndskontrol angiver, at der er fundet mindst ét forhold af en vis alvorlighed: det røde fejlikon , det gule advarselsikon  og det blå infoikon , der kun er til oplysninger (ikke fejl eller advarsler). Den grønne afkrydsning betyder, at der ikke blev fundet nogen problemer.

Vis resultater i en liste

I dialogboksen Forhåndskontrol vises de forhold, der er markeret efter en undersøgelse, der tester i forhold til kriterierne angivet i den valgte profil.

 1. Udføre en forhåndskontrol
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når resultatet vises:
  • Hvis der er tilgængelige detaljer, skal du udvide et område for at få vist oplysninger om problemobjektet. Indstillingerne for Forhåndskontrol bestemmer, hvordan mange resultater vises (hvis der er flere).

  • Hvis du vil se et objekt i en separat visning, skal du vælge Vis i snapshot.

  • Hvis du vil integrere et revisionsspor, skal du klikke på Integrer revisionsspor. Du kan kun integrere et revisionsspor, hvis du har brugt en profil til at køre forhåndskontrollen.

  • Hvis du har skiftet til en anden visning i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke på Resultater for at gå tilbage til listen Resultater.

  • Dobbeltklik på elementet for at få vist et objekt, som det optræder på PDF-siden. Objektet er fremhævet med en prikket linje, så det lettere kan identificeres. Denne indstilling er praktisk, hvis et objekt, f.eks. en skrifttype, forekommer flere steder i dokumentet. I nogle tilfælde er punktet en attribut til et objekt (f.eks. et farverum). I sådanne tilfælde vil undersøgelsen finde de objekter, der anvender den pågældende attribut.

  Bemærk:

  Du kan ændre stregtypen, dens tykkelse og farve på fanen Fremhævning i Indstillinger for forhåndskontrol.

  Problemobjekter på en PDF-side
  Problemobjekter på en PDF-side

Brug fastgøringsvisning til visning af et problemobjekt

Brug Fastgøringsvisning til at isolere et element, når du arbejder med sider, der indeholder komplekse og overlappende områder. Visse elementer, såsom felter med dokumentoplysninger og sidemærker, kan ikke vises.

 1. Udvid en resultatkategori for at se de problemobjekter, der blev fundet under kontrollen.
 2. Marker et problemobjekt på listen.
 3. Klik på Vis i snapshot.
 4. Vælg en farve fra menuen Baggrundsfarve i vinduet Fastgøringsvisning. Alle problemobjekter vises med den pågældende farve i fastgøringsvisning.

  Bemærk:

  Du kan klikke på pileknapperne for at navigere gennem alle resultater i denne visning. Hvis resultatpanelet er aktivt, kan du også bruge piletasterne på tastaturet.

  Snap-visning af problemobjekt
  Snap-visning af problemobjekt

Få vist ressourcer og generelle oplysninger

I afsnittet Oversigt i dialogboksen Forhåndskontrol vises alle typer egenskaber og ressourcer for dokumentet. Her vises farverum, skrifttyper, mønstre, halvtoneindstillinger, grafiktilstande og billeder, der bruges i dokumentet. Panelet viser også generelle oplysninger om det analyserede dokument. Disse oplysninger omfatter programmet, der blev brugt til at oprette dokumentet, oprettelsesdatoen og datoen for seneste ændring af det.

 1. I resultatpanelet i dialogboksen Forhåndskontrol skal du udvide afsnittene Oversigt og Forhåndskontrol for at se oplysninger.
 2. Udvid en egenskab i afsnittet Oversigt for at se ressourcerne.

Få vist resultater som kommentarer

Du kan integrere resultater af forhåndskontrol som kommentarer i PDF-filen og derefter få dem vist på lige fod med andre PDF-kommentarer. Du kan f.eks. vælge Værktøjer > Kommentar > Kommentarliste i højre rude for at få vist hver kommentar (eller filtreret kommentar) på en liste.

Indsæt og vis forhåndskontrolkommentarer

 1. I panelet Resultater i dialogboksen Forhåndskontrol skal du vælge Indsæt resultater som kommentarer fra menuen Indstillinger.

 2. Hvis du bliver spurgt om det, skal du klikke på Integrer, hvis du vil integrere kommentarer, uanset hvor mange der er.
 3. Placer markøren over en kommentar i PDF-filen, eller klik på den gule seddel for hver kommentar for at få vist dens indhold.
  Eksempel på en PDF-rapport med en gul seddel
  Eksempel på en PDF-rapport med en gul seddel

Fjern forhåndskontrolkommentarer

 1. Vælg Fjern forhåndskontrolkommentarer i menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

Integrer et revisionsspor

Når du integrerer et revisionsspor, tilføjes en digital signatur samt oplysninger fra revisionssporet. Revisionssporets oplysninger viser den anvendte profil og det program, den blev oprettet i. Det angiver også, om forhåndskontrollen blev udført korrekt.

 1. Kør en forhåndskontrol med en fuld profil.
 2. Klik på Integrer revisionsspor, når resultaterne vises.
 3. Hvis der vises en dialogboks med oplysninger, skal du klikke på OK.
 4. Gem filen, og luk dialogboksen Forhåndskontrol.
 5. Hvis du vil have vist Grundlæggende oplysninger fra revisionssporet, skal du klikke på ikonet Standarder  i navigationsruden til venstre. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Standarder efter behov:
  • Du kan kontrollere, om den profil, der er brugt til dokumentet, er den samme som profilen på dit lokale system, ved at klikke på Kontrollér fingeraftryk af profil. Hvis du f.eks. har bedt en kunde om at bruge en bestemt profil, kan du bruge denne kontrol til at få bekræftet, at den bliver brugt.

  • Hvis du vil fjerne revisionssporet, skal du klikke på Fjern forhåndskontrollens revideringsspor og gemme filen.

 6. Hvis du vil se yderligere oplysninger fra revisionssporet, skal du vælge Filer > Egenskaber og klikke på Ekstra metadata under fanen Beskrivelse. Klik derefter på Avanceret i dialogboksen. Udvid http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 på listen. Ud over de grundlæggende forhåndskontroloplysninger indeholder denne liste også en oversigt over resultater samt dato og klokkeslæt for profilens oprettelse.

Bemærk:

Du kan overskrive et eksisterende revisionsspor ved at integrere et nyt revisionsspor.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online